zo 17 mei 17:00

IN OTHER WORDS

Ingrid Berger Myhre / Dansateliers
  • zo 17 mei
    17:00
    TR Schouwburg, Rotterdam
    Krijn Boon studio

Is dans taal? En als dat zo is, hoe spreekt zij dan? Met vernuft en charme brengt choreografe Ingrid Berger Myhre een relativerende kijk op dans in pretentieloze, humoristische voorstellingen

Haar ondeugende spel met de mogelijkheden en tekortkomingen van taal zet ze in haar nieuwe choreographie In Other Words door en gebruikt dat als een constructie voor dans als een poëtische uitingsvorm.

De Volksrant over Myhre's eerdere werk:

“De Noorse Berger Myhre, opgeleid in Amsterdam en Brussel, lijkt patent te hebben op dit soort onderkoelde danshumor. (…)Lachwekkend en lief, zoals ze proberen alles (ook elkaars talent) te delen in dit kleine uur vol luchtig uitgevoerde nonsens-spelletjes.” – De Volkskrant over Panflutes & Paperwork (2019)

Is dans taal? En als dat zo is, hoe spreekt zij dan? In Other Words onderzoekt Myhre wat dans en taal gemeen hebben en maakt gebruik van stijlfiguren om tot compositie te komen. Met het toneel als lege bladzijde, ontvouwt het choreografische schrift een fysiek discours met haar eigen syntax, grammatica en vocabulaire.

 Maar wat bepaalt deze ‘dansuitspraken’? En wat betekent het eigenlijk om dans te lezen? In andere woorden, als we niet zoeken naar betekenis, hoe kijken we dan naar deze voorstelling?

__________________________________________________________________________________

 

Biografie:

 

Ingrid Berger Myhre (Rotterdam / Brussel) is een choreograaf en danser. Ze volgde de Research Studio ’17-18 bij P.A.R.T.S. in Brussel en studeerde Moderne Theaterdans aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarnaast studeerde ze af aan de Master for Choreography, Research and Performance van ex.e.r.ce aan het Choreographic Centre in Montpellier (FR).

 

Taal en semiotiek zijn centrale elementen in haar artistieke werk. De subtiele twist van bestaande conventies en verwachtingen die over dans bestaan, geven haar voorstellingen een zelfrelativerende en humoristische ondertoon. Dit was bijvoorbeeld te zien in haar voorstellingen BLANKS (2017) en Panflutes & Paperwork (2019), waarbij ze samenwerkte met componist en muzikant Lasse Passage. Beide voorstellingen waren geselecteerd voor Aerowaves in 2019 en in 2020. Daarnaast maakte Myhre werk voor o.a. de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Oslo National Academy of the Arts en Conny Janssen Danst. 

 

Myhre is als choreograaf verbonden aan Dansateliers in Rotterdam. Ze ontving de Arts Council Norway’s Artists Working Grant in 2016-2017. Momenteel wordt ze ondersteund met de Nieuwe Makersregeling van het Fonds Podiumkunsten.

__________________________________________________________________________________

PR-tekst ENGELS

 

With wits, charm and sophistication Ingrid Berger Myhre’s relativizing take on “dance” as we know it, comes together in unpretentious and humorous performances. In her new performance In Other Words, she continues her cheeky play with the capacities and shortcomings of language - using it as a scaffold for dance as poetic expression.

 

Is dance a language? And if so, how does it speak? This piece explores the compatibility between dance and language, using rhetoric devices as compositional tools. With the stage as page, the choreographic writing unfolds a physical discourse with its own syntax, grammar and vocabulary. But what conditions these dance utterances? And what does it mean to read dance? In other words, if we are not seeking meaning, how do we sense the making of sense when watching this dance?

 

"The Norwegian Berger Myhre, educated in Amsterdam and Brussels, seems to own this type of dry humor as an inherent part of her dance works. You have to like it (...). It is at the same time laughable and sweet, as they try to share everything (even each other’s talent) in this small hour full of playfully performed nonsense-games." – De Volkskrant on Panflutes and paperworks 

________________________________________________________________________________

Biography:

 

Ingrid Berger Myhre is a choreographer and dancer currently based between Rotterdam and Brussels. She recently followed the Research Studio’s ‘17-18 at P.A.R.T.S. and has previously studied Modern Theatre Dance at Amsterdam School of the Arts (NL) and holds an MA in Choreography; Research and Performance from ex.e.r.ce at the Choreographic Centre in Montpellier (FR).

 Language and semiotics are central elements to her artistic work. Through subtle twists of conventions and expectation, her performances carry a self relativising and humorous undertone, as seen in her most recent works BLANKS (2017) and PANFLUTES AND PAPERWORK (2019), a collaboration with composer and musician Lasse Passage. Both pieces were selected for Aerowaves in respectively 2018 and 2020. She has also made commissions for a.o Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Oslo National Academy of the Arts and Conny Janssen Danst.

 

Myhre is associated choreographer at Dansateliers Rotterdam. She received Arts Council Norway’s Artists Working Grant in 2016-2017 and is currently supported by the Dutch Performing Arts Fund’s Nieuwe Makers Regeling, a two-year development support for young artists from 2019 - 2020.

 

 

 

Team

Choreography: Ingrid Berger Myhre in collaboration with Pablo Esbert Lilienfeld, Chloe Chignell and Thomas Bîrzan Performed by Pablo Esbert Lilienfeld, Chloe Chignell, Thomas Bîrzan and Ingrid Berger Myhre In conversation with Bojana Cvejić Sound design: Lasse Passage Light design: Dominique Pollet

Scenography: Edwin Kolpa Funded by: Arts Council Norway, Fond for Lyd og Bilde Co-production: BUDA Kortrijk (BE), Black Box Teater (NO), MDT Stockholm (SE), Regional Arena for Samtidsdans (NO), Dansateliers Rotterdam (NL) Supported by: P.A.R.T.S. Research Studios ’17-’18

Cookies
Theater Rotterdam maakt gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek aan onze websites willen verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij deze gebruiken.
Meer informatie over cookies