di 13 okt 18:45 - 21:45

Oom Wanja

NNT
Wanja is er klaar mee

De hoofdpersoon van Anton Tsjechovs toneelstuk Oom Wanja heeft zich tientallen jaren uit de naad gewerkt voor zijn zwager, een arrogante hoogleraar. Omdat ze dachten dat het belangrijk was wat de beste man deed, bestierden Wanja en zijn nichtje Sonja het landgoed, zodat hij zich met kunstbeschouwing kon bezighouden. Maar de professor bleek een mislukkeling en zijn elitaire projecten niet bestaand. Wanja heeft zijn leven gegeven voor een zeepbel. En dus komt hij in opstand.

Click here for English

Oom Wanja is het Nederlandse langverwachte grote zaaldebuut van Liliane Brakema, die zich vanaf seizoen 2020-2021 bij het Noord Nederlands Toneel als associated artist aansluit. Brakema’s versie van Oom Wanja speelt zich af in een wereld in een crisis, in een tijd waarin het huidige economische en sociale systeem in duigen is gevallen. Terwijl buiten het theater de wereld zich probeert her uit te vinden, probeert een groep acteurs tegen de klippen op Oom Wanja op te voeren om te verdwalen in een oud verhaal dat misschien niet meer helemaal past op deze tijd.

Tsjechov staat bekend als schrijver van personages die bang zijn om te handelen, waardoor de wereld hen inhaalt. De drie zusjes in Drie zusters, Wanja, het titelpersonage van Ivanov, allemaal zouden ze een ander leven willen, maar ze komen er niet aan toe dat te realiseren. Die individuele en persoonlijke drama’s zijn in de 21e eeuw een maatschappelijk drama geworden: we weten dat we ons leven ingrijpend moeten veranderen willen we de aarde en de samenleving leefbaar houden. Hoe komt het dat we vaak pas gaan handelen als het eigenlijk al te laat is?

“Wie niet echt leeft moet met illusies leven, dat is altijd nog beter dan niets”

EXTRA

Voorafgaand aan de voorstelling om 18.45 uur  is er een inleiding door Merel van den Berge met actrice Anna Raadsveld.

Na afloop gaat Walther van de Heuvel (Hoofd Programmering TR) in gesprek met regisseur Liliane Brakema.

Inleiding voor Onderweg podcast
Luister hier voor je bezoek de Inleiding voor Onderweg podcast, op de fiets of in de auto onderweg naar het theater. Luister hem hieronder, download hem van tevoren of beluister in je favoriete podcastapp (bijvoorbeeld spotify, apple podcasts, google podcasts).

Deze voorstelling is onderdeel van de Warming Up Track.
Gedurende vijf dagen (13- 18 oktober) presenteren wij een reeks voorstellingen en ontmoetingen waarin transitie naar een – duurzamere- samenleving op uiteenlopende manieren wordt voorgesteld.

 

Voor de inleiding en het nagesprek is reserveren verplicht 

  

Inleiding om:
18:45, door Merel van den Berge met actrice Anna Raadsveld

 

Nagesprek om:
21:45, met regisseur Liliane Brakema met Walther vd Heuvel

Onderdeel van:
Warming Up
Tracks

English

Uncle Vanya

Vanya is fed up

The protagonist of Anton Chekhov's play Uncle Vanya has worked for his brother-in-law, an arrogant professor, for decades. Supposing what the man did was important, Vanya and his niece Sonja managed the estate so that he could engage in art appreciation. But the professor turned out to be a failure and his elitist projects non-existent. Vanya gave up his life for a bubble. And so he revolts.

Uncle Vanya is the long-awaited Dutch major auditorium debut of Liliane Brakema, who will join the Noord Nederlands Toneel as an associated artist from the 2020-2021 season. Brakema's version of Uncle Vanya is set in a world in crisis, in a time when the contemporary economic and social system has fallen apart. While the world outside the theater tries to reinvent itself, a group of actors goes against the grain to take on Uncle Vanya, only to get lost in an old story that may no longer quite fit this time.

Chekhov is known as a writer of characters that are afraid of acting, causing the world to catch up with them. The three sisters in Three Sisters, Vanya, Ivanov's title character, would all want a different life, but they just don't get around to realising that. Those individual and personal tragedies have become a societal drama in the 21st century: we know that we have to radically change our lives if we want to keep the earth and our society liveable. Why is it that we often only start acting when it is already too late?

"Those who don't really live must live with illusions, that's always better than nothing"

Recensies

"Een klimaatmanifest verpakt in ontregelend acteerwerk en een schitterend toneelbeeld."★★★★ NRC

"Oom Wanja, Brakema’s grote zaal-debuut, is een verrukkelijk schouwspel. Ze bewijst zich, na onder meer ‘De Wilde Eend’, wederom als een van de grootste regietalenten."★★★★ Trouw

"Deze Wanja balanceert delicaat op de grens van zelfzuchtigheid en empathie. Hoe mooi en betekenisvol dat is, tonen Brakema en haar spelers." Theaterkrant

Team

Regie Liliane Brakema
Cast Bram van der Heijden, Joost Bolt, Bien De Moor, Anna Raadsveld, Greet Verstraete, Ali Ben Horsting, Martijn Nieuwerf, Simone Peters en Thijs van Vuure (muziek) 

Mede mogelijk gemaakt door ACT, funded with support from the European Union.

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, het mogelijk te maken content van derden (zoals video's) af te beelden en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kan je via de knop ‘Instellingen aanpassen’ je voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt je winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kan je inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de website ervaring te verbeteren. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen