zo 18 okt 12:00
GEANNULEERD

HET GROTE STRAATBERAAD

i.s.m. Impact Makers en Warming Up
Een ongewone vergadering met gewone mensen
  • 18 okt
    12:00
    Op locatie, Rotterdam
    Op Locatie
    Geannuleerd

Het klimaat verandert. Maar wat doen we ermee? Tijd voor een ongewone vergadering voor gewone mensen. Tijdens Het Grote Straatberaad van Rotterdam en omstreken ga je samen met mensen uit jouw straat, camping, sportclub of vriendengroep stemmen, spelen, twijfelen, touwtrekken, verhalen delen en in gesprek.

 

Click here for English

Dit interactieve programma is voor iedereen, of je nu veel weet over het klimaatvraagstuk of weinig. Het is voor jong en oud bent, voor doeners en voor denkers! Samen maken jullie je eigen straatverklaring. En dat helemaal corona-proof! Voor vijf straten in de stad zijn er zelfs live optredens van artiesten en inspirende hulplijnen. Verschillende straten gaan tegelijkertijd in beraad. Aan het eind van de middag ligt er van iedere straat een straatverklaring: hoe willen jullie samenleven in een veranderende toekomst? En we nemen al die verklaringen uit Nederland mee in de allereerste bottom-up Klimaatverklaring van Nederland: The Future We Want.

Het Grote Straatberaad is een project van theatermaker Karlijn Benthem, een volksvergadering over hoe we onze toekomst vorm willen geven. Het is een spannend spel waarbij je gedurende twee uur met buurtgenoten opdrachten uitvoert, overlegt, discussieert en vragen beantwoordt. Er is muziek, er zijn video's en online hulplijnen. Je bouwt zo samen aan een Straatverklaring.

Hoe kun je meedoen met jouw straat?
Wil je samen met een aantal mensen uit jouw straat een bijzondere maar vooral ook gezellige middag beleven? Superleuk! Want wij zijn op zoek naar STRAATCOACHES voor één dag! Geef je snel op via het inschrijfformulier. Dat kan als je een straatcoach, een straatomroeper en 10 straatgenoten hebt die mee willen doen. Voor 5 straten is er een extra programma met live-muziek! Dus wees er snel bij en vertel ons waarom jouw straat mee doet.

Wat heb je nodig?
Voordat het straatberaad begint ontvang je van ons de Grote Straatberaad kist. Daarin zit alles om mee te kunnen doen aan het straatberaad: materialen en instructies. De straatcoaches krijgen van te voren via een digitale meeting extra instructies ter voorbereiding van het programma.

Wat gaan we doen met jullie verklaring?
Alle Straatverklaringen die in het najaar van 2020 door heel Nederland worden gemaakt, en alle ideeën, gedachten en uitkomsten die we tijdens Warming Up verzamelen, komen samen in de eerste échte klimaatverklaring van Nederland, namelijk die van de Nederlanders zelf. Op 6 november bieden we deze klimaatverklaring aan aan onze regering.

“Wie niet echt leeft moet met illusies leven, dat is altijd nog beter dan niets”

HET GROTE STRAATBERAAD is onderdeel van de Warming Up Track.
Gedurende vijf dagen (13- 18 oktober) presenteren wij een reeks voorstellingen en ontmoetingen waarin transitie naar een – duurzamere- samenleving op uiteenlopende manieren wordt voorgesteld.

 

Onderdeel van:
Warming Up

English

The great street council

Karlijn Benthem in collaboration with Impact Makers and Warming Up

An unusual meeting with ordinary people

The climate is changing. But what do we do about it? It’s time for an unusual meeting for ordinary people. During The Great Street Council in Rotterdam and vicinity you will vote, play, doubt, bump heads, share stories and engage in conversation with people from your street, campsite, sports club or friend group.

This interactive programme is for everyone, whether you know a lot about the climate issue or a little. It is for young and old, for doers and thinkers! Together you create your own street statement. And all of this completely corona-proof! For five streets in the city, there even are live performances by artists and inspiring helplines. Several streets will be deliberating simultaneously. In the afternoon there will be a street statement for every street: how do you want to live together in a changing future? We will include all those statements from the Netherlands in the very first bottom-up Climate Statement of the Netherlands: The Future We Want.

The Great Street Council is a project by theater maker Karlijn Benthem, a public meeting about how we want to mould our future. It’s an exciting game in which you execute assignments, deliberate, discuss and answer questions with neighbors for two hours. There is music, there are videos and online helplines. Together you compose a Street Statement.

How can you participate with your street?

Do you want to experience a special but above all fun afternoon together with a number of people from your street? Awesome! Because we are looking for STREET COACHES for one day! Register quickly via the registration form. You can register as a street coach, a street announcer and 10 fellow residents who want to participate. There is an extra programme with live music for 5 streets! So act quickly and tell us why your street is participating.

What do you need?

Before the street council starts, you will receive the The Great Street Council box from us. It contains everything to be able to participate in the street council: materials and instructions. The street coaches will receive extra instructions in advance during a digital meeting to prepare for the programme.

What are we going to do with your statement?

All Street Declarations that will be made throughout the Netherlands in the autumn of 2020, and all the ideas, thoughts and outcomes that we’ll collect during Warming Up, will be assembled in the first real climate statement of the Netherlands, namely that of the Dutch people themselves. On November 6th, we will present this climate statement to our government.

Team

Mede mogelijk gemaakt door ACT, funded with support from the European Union

 

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, het mogelijk te maken content van derden (zoals video's) af te beelden en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kan je via de knop ‘Instellingen aanpassen’ je voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt je winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kan je inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de website ervaring te verbeteren. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen