David Westera

Lakei Ronald

David Westera studeert in 2020 af aan de Toneelacademie Maastricht. Tijdens zijn studie ontwikkelde hij zich als maker van performances en beeldend werk maar ook als acteur, en hij speelde onder andere al bij Theatergroep De Warme Winkel en in Who’s dreaming the dream?  van Urland. In zijn afstudeerjaar zet hij zich als acteur in bij Theater Rotterdam als stagiair in Repelsteeltje en de blinde prinses. Na zijn stage wordt zijn rol overgenomen door Erwin Dörr.