Stijgende temperaturen in Theater Rotterdam

Walther van den Heuvel, hoofd programmering Theater Rotterdam: “Klimaatverandering is een onderwerp waar we als theater betrokken bij zijn. We werken samen in het ACT verband; dat is een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. En sinds een aantal jaar zijn we partner van het initiatief Warming Up, dat zowel wereldwijd speelt, als op heel lokaal niveau. Hier op het Schouwburgplein proberen we bijvoorbeeld samen met de instellingen en ondernemers die er zitten om van het plein een groenere en meer duurzame plek te maken.” Voor het theater was het logisch om die betrokkenheid ook in het programma te laten zien.  

Wankel evenwicht 

Van 7 tot en met 17 oktober is er onder de noemer Warming Up Rotterdam van alles te beleven, licht Walther toe: “Het wordt een week om stil te staan bij de manier waarop kunst je bewustzijn rondom dit thema kan veranderen. De meest in het oog springende voorstelling die week is De Zaak Shell, van Anoek Nuyens en Rebekka de Wit. Die heeft al veel landelijke publiciteit gehad, mede omdat de voorstelling ingaat op de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell.” De voorstelling kiest geen kant, en laat juist perspectieven op de zaak zien, zoals Walther uitlegt: “Je kan wel zeggen dat we rigoureus van de fossiele brandstof af moeten, maar onze hele economie is wel op die industrie gebaseerd. De Zaak Shell laat het wankele evenwicht zien tussen mooi doen met je woorden en goed doen met je daden.”  

Laagdrempelig 

Niet alles wat je die week ziet in TR gaat op zo’n uitgesproken manier over klimaatverandering. Zo is ook de dansvoorstelling Dog Rising van Clara Furey over de energie van het menselijk lichaam te zien, en kan je meedoen aan Het Grote Straatberaad. Dat laatste is een interactief programma waarvan journalist en programmamaker Bahram Sadeghi de gespreksleider is. Hij legt uit wat je kunt verwachten: “Het Straatberaad is een laagdrempelig programma, waarbij we met een groep mensen anderhalf uur lang in gesprek gaan over global warming. In kleine groepjes gaan mensen bij elkaar zitten en vervolgens krijgen ze opdrachten en vragen voorgelegd om mee aan de slag te gaan. Ik spoor de mensen graag aan om vooral iets te doen.”  

 Andere mening 

Volgens Bahram kan je dit gesprek op drie niveaus voeren: “Wat kan ik doen; wat kunnen wij doen een straat of vriendengroep bijvoorbeeld-; en wat kunnen we op het hoogste niveau van politiek en bedrijfsleven doen? De gesprekken gaan over mogelijke maatregelen, maar ook over de gevolgen daarvan. Je kan bijvoorbeeld best beslissen om een straat autovrij te maken, maar hoe komt je grote nieuwe meubelstuk dan thuis?” Luisteren is dan misschien nog wel belangrijker dan spreken, vindt Bahram: “Ik ben betrokken bij het Straatberaad omdat ik het heel belangrijk vind dat echt iedereen betrokken wordt bij het gesprek over duurzaamheid en klimaatverandering. Geen geluid mag uitgesloten worden. Het lijkt soms alsof je over alles een sterke en vaststaande mening moet hebben, maar hier proberen we juist door naar elkaar te luisteren aan meningsvorming te doen. Denk eens na, waarom iemand een andere mening dan jij heeft.” 

 Empathie 

Voor Walther past dit programma goed bij Theater Rotterdam: “We willen geen geïsoleerde plek zijn, en ons juist midden in de stad bevinden. En dan is dit vraagstuk - naast een boel andere vraagstukken in de maatschappij - onontkoombaar om je mee bezig te houden. Theater is een oefening in empathie, want het is er heel goed in, om andermans denkbeelden helder en invoelbaar te laten zien.” Bahram is het daar mee eens: “Ieder mens wordt aangesproken door een andere uitingsvorm, dat kan dans zijn of theater of een stuk in de krant, dus laten we die ook allemaal gebruiken om de aandacht te vestigen op klimaatverandering. Let wel: bij theater hebben we het over echte mensen, over licht en decor. Voor mij als eenvoudige theaterbezoeker zijn dat dingen die ervoor kunnen zorgen dat een boodschap veel meer blijft hangen dan bij een artikel in de krant bijvoorbeeld. De nabijheid die je kunt ervaren in het theater, maakt dat het heel bijzonder is. Gelukkig kan dat nu ook weer steeds meer dan de afgelopen anderhalf jaar!” 

Het Grote Straatberaad vindt plaats op vrijdag 15 oktober om 19:00 uur, voorafgaand aan de voorstelling De Zaak Shell. Bij droog weer op het Schouwburgplein, bij regen in de foyer van Theater 

Rotterdam locatie Schouwburg. Alle lezers van De Havenloods zijn welkom om mee te doen aan Het Grote Straatberaad, aanmelden kan door een mail te sturen aan kassa@theaterrotterdam.nl 

Warming Up Rotterdam wordt mede mogelijk gemaakt door ACT, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie.