Welcome To Our Guesthouse #6 kaartverkoop gestart!

Yes! TRACK: Welcome To Our Guesthouse - The Unknown! kaartverkoop gestart! 

Click here for English

We naderen een nieuwe editie van ons artist - in - residence programma Welcome To Our Guesthouse! Vanaf 3 oktober zetten wij opnieuw ons huis volledig ten dienste van - nog onbekende - nieuwe generatie makers. Aan het einde van hun onderzoek en creatieproces testen ze hun work - in - progress op het publiek tijdens de vier presentatiedagen van 2 t/m 5 November. Het thema van deze editie is The Unknowns: An exploration beyond the mysteries of the fungi world. Tijdens deze 6e editie, probeer we alternatieve manieren te ontdekken om onze planeet te begrijpen als een gedeelde ruimte voor schimmels, microben, mensen en alle andere levende wezens.

Samen met kunstenaars, wetenschappers, ontwerpers en de TR-crew duiken we in de wereld van schimmels en hun mysterieuze eco-sociale leven. Door het leven te bekijken vanuit de wereld van de schimmel hopen we meer te leren over hoe we problemen op kunnen lossen, over onderlinge afhankelijkheid, creativiteit, wijsheid, intimiteit, intelligentie en bewustzijn. Wat is de functie van het ‘wood wide web’? Waarom helpen schimmels het 'wood wide web’ om te communiceren? Of middelen te delen? Hebben op schimmels gebaseerde nieuwe technologieën en kunstmatige intelligentie de toekomst? 

Vanuit het thema The Unknowns: An exploration beyond the mysteries of the fungi world, werken we binnen TR samen met makers en hun gemeenschappen die grenzeloos denken zowel geografisch als artistiek.De komende weken maken we de mysterieuze makers en hun collaborators bekent! Voel je welkom om deel te nemen aan onze TRACK en laten we samen het onbekende ontdekken!

Pay what you can
In een tijd van groeiende sociale ongelijkheid, proberen we de ticketprijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor elke maker, culturele werker, toeschouwer of medeburger.

Het is aan jou om te bepalen of die ticketprijs past bij je huidige financiële situatie. Als een lager tarief het je gemakkelijker maakt om ons te bezoeken, dan ben je vrij om dat tarief te kiezen. Kun je een hogere ticketprijs betalen? Dan maak je het voor een andere mogelijk om minder te betalen. Bedankt voor je solidariteit en we kijken er naar uit je te verwelkomen!

 

ENG 

Yes! TRACK: Welcome To Our Guesthouse - The Unknown! ticket sale started!

We are approaching a new edition of our artist - in - residence program Welcome To Our Guesthouse! From October the 3th , we will put our house entirely at the service of - yet unknown - new generation of makers. At the end of their research and creation process, they test their work - in - progress on the public during the four presentation days from the 2nd  to the 5th  of November. The theme of this edition is The Unknowns: An exploration beyond the mysteries of the fungi world. During this 6th edition, we try discover alternative ways to understand our planet as a shared space for fungi, microbes, humans and all other living beings.

With invited artists, scientists, designers and TR crew, we dive into a collective process of examining the natural phenomenon fungi and it’s mysterious eco-social life to tell us about learning, problem-solving, inter-dependency, creativity, wisdom, intimacy, intelligence and consciousness. What is the function of the wood wide web? Why do fungi help the wood wide web to communicate? Or share resources? Are fungi-based new technology and artificial intelligence the future?

Based on the theme  The Unknowns: An exploration beyond the mysteries of the fungi world, we collaborate within TR with makers and their communities who think boundless both geographically and artistically. In the coming weeks we will be announcing the mysterious makers and their collaborators! Feel welcome to join our TRACK and let's discover the unknown together!

Pay what you can
In an era of growing social inequalities, we attempt to make the ticket price accessable as possible for each and every artist, cultural worker, spectator or fellow citizen. 

It's up to you to determine whether that ticket price fits your your current financial situation. If a lower rate would make it easier for you to come to join us, you are free to select that rate. Can you pay a higher ticket price? Then you make it possible for others to pay less. Thank you for your solidarity and we are looking forward to welcome you! 

#THEUNKNOWN  #physicalstorytellers #curiousmind #newgeneration  #ACTogether #ACTheaterRotterdam