Gelijke talenten, gelijke kansen

Cultuur als motor voor gelijke kansen.  Op drumles gaan, streetdansen of zangles nemen. Dat is niet voor ieder kind zo vanzelfsprekend. Nog teveel kinderen dragen de gevolgen van een ongelijke start met zich mee en bereiken daardoor niet hun volle potentieel. Hoe kunnen kunst, cultuur en cultuuronderwijs bijdragen aan het bieden van gelijke kansen, ongeacht culturele of economische achtergrond? Hier spraken we over bij de aftrap van de Gelijke Kansen Alliantie, op maandag 6 maart.

Rotterdam kent maar liefst 30.000 kinderen die in armoede leven. Dat is één op de vier kinderen. Wanneer overleven de eerste prioriteit is, schiet het ontwikkelen van talenten er snel bij in. En dat terwijl creatieve ontplooiing bij uitstek een middel is voor het uiten van emoties, het leren samenwerken en presenteren en het krijgen van meer zelfvertrouwen. ,,Een bezuiniging op de kwaliteit van leven”, noemde dichter Romano Heynes het tijdens de aftrap.

Workshops
Geen beter moment om kinderen aan het werk te zetten dan bij de aftrap van de Gelijke Kansen Alliantie natuurlijk. Terwijl de volwassenen aan het brainstormen zijn in de Grote Zaal van de Rotterdamse Schouwburg, verspreiden de meer dan honderd aanwezige kinderen zich door het theaterhuis om workshops te volgen in onder anderen drummen, theater en dans. Daarna moeten ze dat zelf aan hun docenten leren. De centrale boodschap: in cultuur is iedereen gelijk, of je nu een leerkracht of een leerling bent, een bestuurder of een student.

Ouders en onderwijzers doen er vaak alles aan om het kind zoveel mogelijk ruimte te geven om zich te ontwikkelen. ,,Er wordt al ontzettend hard gewerkt”, zegt Ellen Walraven, artistiek directeur van Theater Rotterdam en één van de initiatiefnemers van de alliantie. ,,Maar meer dan ooit is er een tweedeling tussen hoger en lager opgeleiden. En voor die laatste groep wordt het steeds moeilijker om de kansen te krijgen die voor anderen als vanzelfsprekend gelden.”

Verbinden
Meer kansengelijkheid vraagt om meer samenwerking. Ouders en onderwijzers kunnen het immers niet alleen. De Gelijke Kansen Alliantie moet alle partijen verbinden die werken aan het creëren van gelijke kansen voor álle kinderen, ongeacht achtergrond.

Maandag 6 maart was de aftrap, maar Walraven pleit voor het houden van een samenkomst op structurele basis. ,,We wonen in een geweldige stad, waar zoveel goeds gebeurt, maar sommige dingen weten we nog niet van elkaar. Op deze manier kunnen we vaststellen en verzilveren wat er is en wat goed gaat, en waar de ‘gaten’ vallen. We moeten afstemmen, samenwerken en aanvullen. Dat is de opdracht.”

Een concreet voorbeeld hiervan zou zijn om een bestuurder of directeur in het onderwijs te integreren in de rol van toezichthouder van een culturele instelling en vice versa. Maar, zegt Walraven: ,,dat kan natuurlijk alleen als de directies er ook keihard voor werken om cultuuronderwijs op bredere schaal beschikbaar te maken. Dat is de voorwaarde.”

De Gelijke Kansen Alliantie is een initiatief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Het evenement werd georganiseerd door KC-R en Theater Rotterdam. Mede mogelijk gemaakt door: Ministerie OCW, Gemeente Rotterdam, Bank Giro Loterij, Fonds Cultuurparticipatie, Stichting Dura Vermeer en Stichting Verre Bergen.

Ik wil meer weten over
Cookies

Theater Rotterdam maakt gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek aan onze websites willen verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij deze gebruiken.

Meer informatie over cookies