TR verwelkomt nieuwe leden Raad van Toezicht

Met wereldstad Rotterdam als dynamische en diverse thuishaven, staat Theater Rotterdam voor meerstemmig, veelvormig en toonaangevend theater. Wij hebben de ambitie uitgesproken om in de komende jaren een inclusiever, eigentijdser en opener theater te realiseren, waar alle bezoekers zich welkom voelen. Bij zo’n ambitie hoort een Raad van Toezicht die divers is in leeftijd, culturele achtergrond, gender, kennis en kunde.

Onlangs is de Raad van Toezicht van Theater Rotterdam versterkt met vier nieuwe leden: Emre Aydemir (september 2020, penningmeester), Philippe Raets (januari 2021, politiek-bestuurlijk profiel), Carolien Dieleman en Ernestine Comvalius (maart 2021, beiden met een cultureel-artistiek profiel).

 Richard Sitton (voorzitter RvT): “Theater Rotterdam staat voor een uitdagende toekomst. Met de toetreding van Emre, Philippe, Ernestine en Carolien hebben wij de benodigde kwaliteiten en expertise in de Raad van Toezicht.”

Directie Theater Rotterdam: “Wij voelen ons vereerd en verheugd dat de Raad van Toezicht met deze vier nieuwe leden weer compleet is en zich wil verbinden aan het volgende hoofdstuk van TR.” 

De vier nieuwe leden

Ernestine Comvalius (1954) heeft een rijke carrière in de culturele sector en is inmiddels gepensioneerd. Als voormalig directeur van het Bijlmer Parktheater kent zij de uitdagingen van het samenbrengen van theater en stad en het aanboren van nieuwe doelgroepen. Bovendien is zij een voorvechtster van diversiteit aan de top bij culturele instellingen.

“Een geweldige mogelijkheid om mijn ruime ervaring (meer dan 22 jaar) in de podiumkunsten in te kunnen zetten voor het theater van de stad waar ik mijn jeugd heb doorgebracht.”

Emre Aydemir (1990) werkt al vanaf zijn achttiende in de accountancy en heeft inmiddels een managersfunctie bij PricewaterhouseCoopers. Zijn financiële kennis en maatschappelijke betrokkenheid zijn van grote meerwaarde.

“Het leveren van een bijdrage aan deze prachtige organisatie geeft mij enorm veel energie. Ik voel me vereerd om deze taak te mogen uitvoeren voor Theater Rotterdam!”

Carolien Dieleman (1953) heeft een breed netwerk in Rotterdam, langs de lijnen van cultuur, zorg en welzijn, en onderwijs. Tot aan haar pensioen werkte zij als Directeur Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI), onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Ook is zij al jaren lang direct en indirect verbonden aan de cultuursector, onder meer bij Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa.

“Hoe beter Theater Rotterdam er in slaagt de Rotterdammers te raken, hoe sterker zij deel uit zal maken van het stedelijk weefsel.”

Philippe Raets (1959) brengt veel ervaring mee op bestuurlijk en toezichthoudend vlak. Zowel zijn werkervaring bij de Rijksoverheid als zijn werkervaring bij de gemeente Rotterdam zijn van toegevoegde waarde voor de Raad van Toezicht.

“Als theaterliefhebber ben ik ontzettend enthousiast en gemotiveerd om een bijdrage te mogen leveren aan zo'n mooie instelling als Theater Rotterdam.”

Aftreden oud-leden

Deze nieuwe RvT-leden volgen Frans Weisglas, Nick van Hussen en Aukje Bolle op, die in de loop van 2020 afscheid namen. Theater Rotterdam en de Raad van Toezicht danken hen voor hun jarenlange inzet, expertise en betrokkenheid.