Organisatie

ANBI

De doelstelling van het Stichting Theater Rotterdam luidt:

De organisatie, productie en uitvoering van professionele culturele, kunstzinnige en educatieve projecten, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt theaterproducties, evenementen, debatten, contextprogramma’s en festivals.


Stichting Theater Rotterdam
KvK-nummer: 65184459
RSIN: 8560.11.095
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Theater Rotterdam
Statutaire zetel: Rotterdam
Bankrekeningnummer: 479.793.476 (ABN AMRO)
IBAN: NL50 ABNA 0479 793 476
Bezoekadres: Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam
www.theaterrotterdam.nl

 

Bestuur 

Walter Ligthart
Walter Ligthart
Algemeen Directeur
Ellen Walraven
Ellen Walraven
Artistiek Directeur

Raad van Toezicht 

De heer Jos Baeten (Voorzitter)
Mevrouw Jantine Kriens
De heer Nick van Hussen
De heer Rob Wiegman
De heer Frans Weisglas
De heer Richard Sitton
Mevrouw Mavis Carrilho
Mevrouw Laila Abid
Mevrouw Aukje Bolle
Mevrouw Mirjam Bach

 

De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vacatiegelden van maximaal € 2.000 per persoon.


 

Beleidsplan en Jaarverslagen

Theater Rotterdam werkt, mede in opdracht van het Ministerie van OC&W en de Gemeente Rotterdam, met een vierjaren beleidsplan en met jaarplannen. Aan het eind van ieder jaar legt Theater Rotterdam verantwoording af door middel van een jaarverslag. Hier vindt u het jaarverslag 2017. Theater Rotterdam heeft geen jaarrekeningen voorafgaand aan 2017 omdat de fusie van Rotterdamse Schouwburg, Ro Theater en Productiehuis Rotterdam in 2017 heeft plaatsgevonden.

 

Meerjaren beleidsplan 2017-2020 

 

 Management

Kim Christiaansen
Kim Christiaansen
Hoofd Events
Walther van der Heuvel
Walther van der Heuvel
Hoofd Programmering
Marlou Stolk
Marlou Stolk
Hoofd Educatie
Hajo Doorn
Hajo Doorn
Stadsdramaturg
John Thijssen
John Thijssen
Hoofd Techniek
Carin Borsboom
Carin Borsboom
Hoofd Financiën

Werken bij Theater Rotterdam

 

Ben jij een Theater Rotterdammer in spé? Bekijk al onze vacatures op werkenbij.theaterrotterdam.nl.

 

MVO

Theater Rotterdam timmert hard aan de weg om de groenste schouwburg van Nederland te krijgen. We willen in 2020 40% CO2 neutraal te zijn en in 2030 volledig. Theater Rotterdam is initiatiefnemer van het programma 7 Square Endeavour. Dit is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomst klaar te maken.

 

7 Square Endeavour 

7 Square Endeavour is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten van het project. Het Schouwburgplein fungeert hierbij als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd.

Cookies
Theater Rotterdam maakt gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek aan onze websites willen verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij deze gebruiken.
Meer informatie over cookies