Organisatie

ANBI

De doelstelling van het Stichting Theater Rotterdam luidt:

De organisatie, productie en uitvoering van professionele culturele, kunstzinnige en educatieve projecten, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt theaterproducties, evenementen, debatten, contextprogramma’s en festivals.


Stichting Theater Rotterdam
KvK-nummer: 65184459
RSIN: 8560.11.095
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Theater Rotterdam
Statutaire zetel: Rotterdam
Bankrekeningnummer: 479.793.476 (ABN AMRO)
IBAN: NL50 ABNA 0479 793 476
Bezoekadres: Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam
www.theaterrotterdam.nl

Bestuur 

Algemeen Directeur

De heer Richard Sitton (Voorzitter)
Mevrouw Laila Abid
Mevrouw Mirjam Bach
Mevrouw Aukje Bolle
Mevrouw Mavis Carrilho
De heer Nick van Hussen
De heer Frans Weisglas
 

De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vacatiegelden van maximaal € 2.000 per persoon.


 

Beleidsplan en Jaarverslagen

Theater Rotterdam werkt, mede in opdracht van het Ministerie van OC&W en de Gemeente Rotterdam, met een vierjaren beleidsplan en met jaarplannen. Aan het eind van ieder jaar legt Theater Rotterdam verantwoording af door middel van een jaarverslag. Hier vindt u het jaarverslag 2018. 

Meerjaren beleidsplan 2017-2020 

Jaarverslag 2018

 Management

Werken bij Theater Rotterdam

Ben jij een Theater Rotterdammer in spé? Bekijk al onze vacatures op werkenbij.theaterrotterdam.nl.

Europese partnerships


Theater Rotterdam maakt met trots deel uit van twee Europese culturele netwerken; Imagine2020 en Create to Connect>Create to Impact. Door de participatie in deze netwerken delen en vergroten we onze kennis op het gebied van theater, ecologie en duurzaamheid.

Imagine202 (2.0) is een netwerk van 10 kunst organisaties binnen Europa, die worden gesubsidieerd door Creative Europe, met een focus op het vergroten van bewustzijn in het culturele veld en in een breder maatschappelijk veld met betrekking tot de socio-ecologische kwesties waar we momenteel mee worden geconfronteerd. Imagine2020 financiert artistieke commissies, onderzoek en ontwikkeling, en het promoot het delen van bronnen, ideeën, kennis en debat rondom de verschillende onderwerpen die onder de kunst en ecologie-paraplu vallen.

Create to Connect > Create to Impact is een samenwerking van 13 Europese culturele organisaties die krachtige en langdurige verbindingen maken met artiesten, culturele operators, onderzoekers en publiek. De partnerorganisaties hebben een verbinding voor een aantal jaar om onderzoek te doen en het vinden van nieuwe benaderingen om het publiek te onderwijzen. Ook is er ruimte om de productiemodellen die het publiek moeten verbinden op nieuwe innovatieve manieren, te onderzoeken. Doel is om nieuwe publieke arena’s te creëren samen met het publiek, zowel fysiek, door dialoog of participatie.

MVO

Theater Rotterdam timmert hard aan de weg om de groenste schouwburg van Nederland te krijgen. We willen in 2020 40% CO2 neutraal te zijn en in 2030 volledig. Theater Rotterdam is initiatiefnemer van het programma 7 Square Endeavour. Dit is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomst klaar te maken.

7 Square Endeavour 

7 Square Endeavour is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten van het project. Het Schouwburgplein fungeert hierbij als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd.

Cookies
Theater Rotterdam maakt gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek aan onze websites willen verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij deze gebruiken.
Meer informatie over cookies