Keti Koti Exhibition Call

Bij Theater Rotterdam werken we aan een expositie om het herdenkingsjaar 150 jaar afschaffing slavernij mee af te sluiten en een beweging te maken naar de toekomst.

-English below-

Slavernij lijkt lang geleden en ver weg, maar het is “pas” 150 jaar sinds de officiële afschaffing ervan binnen het Koninkrijk Nederland. Binnen veel families zijn er nog verhalen die vanuit de overlevering doorvertelt zijn over voorouders die in slavernij geboren zijn. Misschien zijn er nog levende grootouders die die familieleden zelf gekend hebben! Naar dit soort families en hun verhalen zijn we bij Theater Rotterdam op zoek. Er zijn vast heel waardevolle verhalen te vinden waar we nu van kunnen leren en kunnen ervaren hoe slavernij nog niet lang geleden in de geschiedenis van Nederland een belangrijke rol had.

Wat vragen we van je?

Stuur ons een foto van jezelf of een familielid met het portret of attribuut van de voorouder in handen, stuur dit op, met beschrijving van wie en wat we op de foto zien en het verhaal wat erbij hoort. Wij maken een selectie en zullen 10 foto’s exposeren in Theater Rotterdam.

Mailen kan naar: expo.ketikoti@theaterrotterdam.nl

-English-

Keti Koti Exhibition Call

At Theater Rotterdam we are working on an exhibition to conclude the commemoration year 150 years of the abolition of slavery and to make a move towards the future.

Slavery seems long ago and far away, but it has been “only” 150 years since its official abolition within the Kingdom of the Netherlands. Within many families there are still stories that have been passed down about ancestors who were born into slavery. Perhaps there are living grandparents who knew those relatives themselves! We are looking for these types of families and their stories at Theater Rotterdam. There are certainly very valuable stories that we can now learn from and experience how slavery played an important role in the history of the Netherlands not long ago.

What do we ask of you?

Send us a photo of yourself or a family member holding the portrait or attribute of the ancestor, with a description of who and what we see in the photo and the story that goes with it. We will make a selection and exhibit 10 photos in Theater Rotterdam.

Mail to: expo.ketikoti@theaterrotterdam.nl