A Case for the Existence of God

Theater Rotterdam: Erik Whien
wo 11 sep - vr 13 sep
"Troostrijk theater in tijden van polarisatie" ★★★★★ - Trouw

Erik Whien brengt met A Case for the Existence of God een hartroerend pleidooi voor hoop, zélfs wanneer alles verloren lijkt. In dit nieuwe stuk van de Amerikaanse toneelschrijver Samuel D. Hunter zien we een onwaarschijnlijke vriendschap tussen twee vaders ontstaan. Twee mannen die op het eerste gezicht niets met  elkaar gemeen hebben, behalve dat ze beiden grandioos te grazen worden genomen door het leven. Die tegenslag is de basis voor een connectie waar misschien wel iets groots, of goddelijks, in verscholen ligt.

Click here for english

Twee alleenstaande vaders (gespeeld door Emmanuel Ohene Boafo en Bram Suijker) vechten voor de voogdij over hun dochters. De één kampt met geldproblemen, de ander met ingewikkelde adoptieprocedures. Beiden gaan na alle problemen uit het verleden, nu ook nog eens gebukt onder de voortdurende angst in hun vaderschap te mislukken. In A Case for the Existence of God onderzoeken de mannen op een empathische, meanderende manier hoe hoop te houden en connectie aan te gaan wanneer teleurstelling hen bijna verlamt.

“Must-see heartbreaker of a play” schreef de New York Times over het intieme en existentialistische A Case for The Existence of God. Na de successen van Verdriet is het ding met veren en Slachthuis vijf, brengt regisseur Erik Whien de eerste Nederlandse bewerking van deze bejubelde voorstelling naar het theater. In een intieme dialoog staan acteurs Emmanuel Ohene Boafo (winnaar Louis d’Or 2021) en Bram Suijker (winnaar Louis d’Or 2022) samen op de vloer.

In de pers

"Erik Whien laat de stemmen van twee totaal verschillende mensen harmonisch klinken"
★★★★★ - Volkskrant

“Acteurs Emmanuel Ohene Boafo en Bram Suijker excelleren”
★★★★ - NRC

“Hoe er iets magisch kan ontstaan tussen twee acteurs”
Theaterkrant

"Troostrijk theater in tijden van polarisatie"
★★★★★ - Trouw

"Dit stuk laat zien hoe magisch theater kan zijn"
★★★★★ - Nederlands Dagblad

“Waar regisseur Erik Whien groots in is, is de enscenering van het onmogelijke kleine gebaar”
- De Groene Amsterdammer

"Een ode aan vriendschap"
- Het Parool

"Briljant vertolkt"
★★★★ - Scenes
 
"Theater Rotterdam biedt subtiel spel en humor van twee probleemvaders"
- Brabant Cultureel

"Samuel Hunter's subtle meditation on Grace"
- Dominican Dispatches 

 

Erik Whien: 
A Case for the Existence of God is een zoektocht naar hoop in het alledaagse leven, dat op zoveel manieren wordt beheerst door ‘systemen’. Waar je bent opgegroeid, tot welke sociale klasse je behoort, wat je geaardheid is, je werkomgeving, etc. In de voorstelling zien we twee mannen die totaal dreigen vast te lopen binnen deze bestaande constructies. Feitelijk zijn ze elkaars tegenpolen, of dat líjken ze te zijn. Want onder alle verschillen ontdekken ze een gemeenschappelijke grond, van waaruit een diepe vriendschap ontstaat. Een vriendschap die ze de geborgenheid biedt waarmee ze het leven het hoofd kunnen bieden. Waardoor ze kort gezegd minder eenzaam zijn. En misschien is precies die medemenselijkheid het ‘Goddelijke’ waar de titel naar verwijst.” 


Nederlands gesproken


Download de handout

 

Luister hier de podcast met Erik Whien en host Nelly dos Reis 

Theo d'Or nominatie en selectie Nederlands en Vlaams Theater Festival

De Nederlandse Toneeljury heeft Bram Suijker en Emmanuel Ohene Boafo samen genomineerd voor de Theo d’Or voor de meest indrukwekkende acteerprestatie in een dragende rol.

Dit jaar is de prijs voor het eerst in een nieuwe, genderinclusieve vorm. Ze ontvangen deze nominatie voor hun acteerprestaties in A Case for the Existence of God, geregisseerd door Erik Whien. De VSCD reikt de prijzen uit op 15 september tijdens het Gala van het Nederlands Theater ter afsluiting van het Nederlands Theater Festival in Amsterdam.

Ook is A Case for the Existence of God door de jury's van het Nederlands Theater Festival en het TheaterFestival Vlaanderen geselecteerd, daarmee behoort de voorstelling tot ‘de meest indrukwekkende’ voorstellingen van het afgelopen theaterseizoen. 

Juryrapport Theo d'Or:
"A Case for the Existence of God is een voorstelling zonder opsmuk, waarin de focus helemaal ligt op acteurs Emmanuel Ohene Boafo (die Kevin speelt) en Bram Suijker (Bryan). Ze zitten bijna de hele voorstelling naast elkaar op een grijswitte bank, midden op het toneel. De scènes, waarin we chronologisch door hun ontmoetingen springen, volgen elkaar rustig op. Er ontstaat een voorzichtige, maar intense vriendschap. Hun verschillen zorgen voor misverstanden, maar ondanks de botsingen wenden de mannen zich nooit meer echt van elkaar af.

Bram Suijker speelt een fabrieksarbeider (Bryan) die een stukje grond wil kopen. Hij strijkt neurotisch door zijn haar, beweegt ongemakkelijk, kijkt weg, is rusteloos en wild. Hij blijft geloven dat morgen beter wordt dan vandaag, ondanks de financiële tegenspoed waarin hij zich bevindt.

Zijn hypotheekadviseur Kevin, gespeeld door Emmanuel Ohene Boafo, is een rationele denker, die het gesprek snel op zakelijk vlak brengt als er emoties opkomen, maar die ook bevlogen over muziek kan praten. Wat hen bindt, is de liefde voor hun dochters. Voor het hier en nu. Voor elkaar.

Twee totaal verschillende mensen, maar schrijver Samuel D. Hunter laat hun melodieën in zijn belangwekkende tekst harmonisch klinken. Die contrasterende harmonie komt met een bijzondere intensiteit en inventiviteit tot uitdrukking in het samenspel van Suijker en Ohene Boafo. In hun spel zit zoveel empathie en begrip, dat bijvoorbeeld de neuroses van Bryan en de joviale, aangeleerde houding van Kevin volstrekt vanzelfsprekend en zelfs essentieel zijn. 

De verbinding die daardoor ontstaat tussen deze twee mannen belichaamt de omineuze titel van het stuk, zou het goddelijke zich dan tússen de mensen bevinden? De jury beschouwt deze uitzonderlijke acteerprestatie als één onverbrekelijk geheel en draagt Emmanuel Ohene Boafo en Bram Suijker samen voor."

Juryrapport van het Nederlandse Theater Festival:
"Een ontmoeting tussen twee jonge mannen, die met elkaar in gesprek raken over geld, werk, zichzelf, hun dochters en hun mogelijke vriendschap. De setting is sober, alle aandacht gaat uit naar de rijke en  genuanceerde taal van Samuel D. Hunter, en het tegelijkertijd onnadrukkelijke en intense spel van de twee acteurs.

Kevin (Emmanuel Ohene Boafo) is dienend en directieve, Bryan (Bram Suijker) is onrustiger, en onzeker. En toch vinden deze mannen elkaar, en maken ze elkaar, in hun kwetsbaarheid, steviger. Net als deze voorstelling dat doet met het publiek. A Case for the Existence of God is een intelligente, gevoelige verkenning van de complexiteit en de onwennigheden rond hedendaagse masculiniteit en vaderschap.

Geen regisseur is kernachtiger en effectiever in de benadering van juist dit onderwerp dan Erik Whien. Aan één tl-buis en een parkbank heeft hij, samen met twee rasacteurs, genoeg, om het verstrijken van de tijd en het effect daarvan op ons, mensen, aanschouwelijk en voelbaar te maken: een uiterst intieme en fijnzinnige toneelavond."

 

 

Extra

English

A Case for the Existence of God
An intimate story of hope and friendship

In A Case for the Existence of God Erik Whien presents a heartrending plea for hope, even when everything seems lost. In this new play by American playwright Samuel D. Hunter, we see an unlikely friendship develop between two fathers. Two men who, at first glance, have nothing in common except that life is giving them an incredibly rough time. Their misfortune is the basis for a connection that may have something have something hidden within that is grand or divine.

Two single fathers (played by Emmanuel Ohene Boafo and Bram Suijker), are fighting for custody over their daughters. One is struggling with money problems, the other with complicated adoption procedures. After all the problems in the past, both of them are now also burdened by the continuing fear of failing as a father. In A Case for the Existence of God, the men empathetically and meanderingly search how to keep on hoping and connecting as disappointment almost paralyzes them.

“Must-see heartbreaker of a play” the New York Times wrote about the intimate and existentialist A Case for The Existence of God. After the successes of Grief is the Thing with Feathers and Slaughterhouse Five, director Erik Whien brings the first Dutch adaptation of this acclaimed play to the theater. In an intimate dialogue, actors Emmanuel Ohene Boafo (winner of the Louis d’Or 2021) and Bram Suijker (winner of the Louis d’Or 2022) share the floor.

Bryan in A Case for the Existence of God:
 
I hope this isn't weird of me to say but - I think we share a specific kind of - sadness. You and me.

Erik Whien:
A Case for the Existence of God is a quest for hope in everyday life, which is controlled by 'systems' in so many ways. Things like where you grew up, what social class you belong to, your sexual orientation, your work environment, etc. In the play we see two men who are in real danger of getting stuck within these present constructs. In fact, they are each other's opposites - or so they appear to be. Because underneath all their differences, they discover a common ground, from which a deep friendship evolves. A friendship that gives them a sanctuary to face life. By which, in short, they are less lonely. And perhaps it is precisely this joint humanity that is the 'godliness' to which the title refers."

 

A talk after the show with Samuel D. Hunter on Thursday January 4.

On Thursday January 4, there will be a post-performance talk with the author of the play, Samuel D. Hunter. English spoken.

Samuel D. Hunter (1981) was born and raised in Moscow, Idaho (USA). He studied playwriting at New York University, the University of Iowa and Juilliard. A Bright New Boise (2010), marked his break-through as a dramatist. The play won the prestigious Obie Award for Playwriting. Two years later Hunter wrote his best-known play, The Whale (2011), which won a number of awards and was filmed in 2022 by director Darren Arnofsky. Starring Brendan Fraser, the film won an Academy Award, the SAG Award and the Critic's choice award, and other awards. Hunter additionally wrote the plays The Few, A Great Wilderness, Rest, Pocatello, Lewiston, Clarkston, The Healing, The Harvest, Greater Clements and A Case for the Existence of God.

Hunter's work is characterized first of all by the ever-recurring search into the human capacity for empathy, often in times of great personal crisis. All of his plays are set in small, remote villages in his native Idaho. A realistic setting, that presents him with the opportunity as a writer to explore larger, abstract themes, like hope, doubt, and the connection with humour and compassion.

Samuel D. Hunter lives with his husband, dramaturge John Baker and their daughter Frances Hunter-Baker in Inwood, Manhattan. In 2014 Hunter received a McArthur Fellowship. Currently, he's resident playwright at Signature Theatre in New York.

text Samuel D. Hunter direction Erik Whien actors Emmanuel Ohene Boafo, Bram Suijker translation Vera Morina, Erik Whien dramaturgy Brecht De Backer scenography Marloes en Wikke lighting design Julian Maiwald costume design Rebekka Wörmann music Thijs van Vuure

“Ik hoop niet dat het raar is dat ik dit zeg, maar – ik denk dat wij eenzelfde soort – verdriet delen. Jij en ik.”

Bryan in A Case for the Existence of God

Team

tekst Samuel D. Hunter regie Erik Whien spel Emmanuel Ohene Boafo, Bram Suijker vertaling Vera Morina, Erik Whien dramaturgie Brecht De Backer scenografie Marloes en Wikke lichtontwerp Julian Maiwald kostuumontwerp Rebekka Wörmann muziek Thijs van Vuure

productieleiding Andrea van Bussel techniek Hein van Leeuwen, Jimmy Niesen, Peter Leeuwenburgh rekwisieten Noa Muller marketing & communicatie Astrid de Haas, Marloes Reuderink fotografie campagnebeeld Annaleen Louwes scènefoto’s Sanne Peper video Marte Bosma, Huub Laurens vormgeving Victoria Scherpenberg, Studio Vandiesen context en educatie Anne Sollie, Joëlle Raus Prudence

met dank aan Priscilla Livingstone, Sara Hakkenberg/kostuumatelier Theater Rotterdam, Fleur Godthelp, Nicky Meurer, Maaike Kuijken, Julia van Berkel, Wim Bechtold, Eylül Fidan Akıncı, Maurice Dujardin