Algemene voorwaarden

Click here for English

Wij zijn een open en inclusief theater, een veilige plek waar je mag zijn wie je bent en rekening houdt met een ander. Agressie, hinderlijk gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.

Wees lief voor elkaar. Als wij denken dat je de ander tot last bent of de veiligheid verstoort, hebben wij te allen tijde het recht om je de toegang te ontzeggen.

Verder hanteert Theater Rotterdam de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD. Die vind je hier.

English

General rules and regulations

We are an open and inclusive theatre, a safe place where you can be who you are and be considerate about one another. Aggression, annoying behaviour, sexual harassment, insulting and/or discriminatory statements, in any form whatsoever, will not be tolerated.

Be kind to each other. If we think that you are a nuisance or you create a safety hazard, we'll have the right to deny you access at any time.

Theater Rotterdam also applies the VSCD's general visitor rules and regulations. You can find it here.