URLAND

“'Theater is voor ons de plek voor het ritueel, voor het sublieme, voor collectief te ervaren waarheid en schoonheid, als ultieme remedie tegen wanhoop, als voertuigen van zingeving.”

URLAND is een performancecollectief. URLAND werkt autonoom. URLAND wil Gesamtkunst. URLAND heeft geen methode. URLAND experimenteert. URLAND oefent het niet-ik. URLAND eigent toe, citeert en samplet. URLAND streeft naar het Universele. URLAND gelooft in live art in postdigital times

Biografie

Wij zijn URLAND. Sinds onze start in 2010, op de Toneelacademie Maastricht, hebben wij, Ludwig Bindervoet (1988), Jimi Zoet (1989), Marijn Alexander de Jong (1989) en Thomas Dudkiewicz (1989), met URLAND een groeiend, samenhangend oeuvre opgebouwd. Evenzeer geïnspireerd op de wereldliteratuur als door de hedendaagse beeldcultuur. URLAND is vanaf het eerste begin een collectief, vier gelijkgestemden zonder onderlinge hiërarchie die elk een even grote verantwoordelijkheid voor de voorstellingen dragen. Voor ons is die collectieve werkwijze essentieel. Alle vier staan we als speler op het podium in het volle licht, niet als personages of acteurs die hun persoonlijkheid etaleren, maar als performers, als ‘bouwers’ van de voorstelling. Elk van ons heeft een eigen inbreng, complementair in onze afzonderlijke talenten. Alle middelen, muziek en geluid, beeld en licht, taal en beweging, samen zorgen ze voor ‘Gesamtkunstwerke’ die zich onttrekken aan helder af te bakenen genre-indelingen. Niet voor niets noemen we onszelf een performancecollectief.

Ieder van ons is ook betrokken bij projecten met makers of groepen buiten URLAND. Het collectief is geen keurslijf. We voelen ons deel van een groter, bijna vloeibaar landschap van geestverwanten, vaak generatiegenoten. Binnen of buiten het verband van URLAND werkt ieder van ons samen met collega-makers als Nastaran Razawi Khorasani, Club Gewalt, Davy Pieters, Naomi Velissariou, BOG., Nineties Productions, Lars Doberman, Pieter Kramer, Wunderbaum, toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel), Touki Delphine, Circus Treurdier, Dries Verhoeven, Abke Haring. 

In het oeuvre van URLAND zoeken we houvast in een losgeslagen werkelijkheid. We kijken het cynisme dat op de loer ligt diep in de ogen, trachten er uit alle macht aan te ontsnappen, hoop te vinden in de wanhoop van hopeloze tijden. Wij zien ons werk als ten diepste geëngageerd, niet in de evidente gedaante van onmiddellijk herkenbaar commentaar op een politieke of maat- schappelijke actualiteit-van-alledag, maar dieper: als commentaar op wie wij nog kunnen zijn in een ontregelde wereld.

Als bron en inspiratie putten we uit verhalen die soms eeuwen teruggaan, verhalen met mythische proporties: Euripides’ Bacchanten dat aan de basis stond van onze eerste voorstelling De Gabber Opera, Aeschylos’ Prometheus die als ‘vuurbrenger’ model stond voor de zegeningen en vloeken van het internet in De Internet Trilogie, of het Hollandse oerstuk Elckerlijc. Het is archetypisch materiaal dat we inzetten als metaforen voor onze wereld waarin mogelijkheden onbegrensd leken, maar waar die onbegrensdheid is doorgeschoten naar een onbeheersbare grenzeloosheid.    

*URLAND is een performancecollectief. URLAND werkt autonoom. URLAND wil Gesamtkunst. URLAND heeft geen methode. URLAND experimenteert. URLAND oefent het niet-ik. URLAND eigent toe, citeert en samplet. URLAND streeft naar het Universele. URLAND gelooft in live art in postdigital times

In de pers

Yasmina Aboutaleb, de Volkskrant over De Gabber Opera (★★★★)

“Vier gabbers in een afgesloten bushokje. Trainingspakken, Nike Air Max, de kale koppen strak gespannen. […] Een prachtig beeld en een slimme verwijzing naar de arbeiderscultuur en de lotsverbondenheid van de gabbers."

Evelyne Coussens, Theaterkrant over Bobby Baxter (Keuze van de Criticus)

"We kunnen het bijna niet bevatten, maar Bobby Baxter is gewoon intrinsiek wreed, moorddadig en slecht, en daar is verder geen enkele verschoning voor. Dat dit soort figuren bestaat, dat je ze kunt tegenkomen op straat in plaats van in de veilige context van een theatervoorstelling, dat is pas creepy. Dudkiewicz en URLAND zetten daarmee je vertrouwde wereld op losse schroeven.”

Vincent Kouters, de Volkskrant over Patroon (★★★★)

"Patroon toont in die zin ook de bevrijding van een stel jonge podiumkunstenaars, die zich verzetten tegen het idee van de tekst als belangrijkste betekenisdrager. Taal kan, in al zijn dubbelzinnigheid, een uitermate goede verstopplek zijn. Daartegenover zetten zij muziek, beeld en beweging, kunstvormen waarin zij zich meer thuis lijken te voelen."

Wendy Lubberding, Theaterkrant over URLAUB (Keuze van de Criticus)

“Wanneer de performers hun verhaal vakkundig beginnen te verschuiven en van zijn context strippen, trechtert de voorstelling naar een moment waarop de lagen botsen en alles en iedereen moet lijden. De personages, hun verhaal, de ruimte, het theater zelf worden vormloos. Er is taal noch teken. Niemand kan ontspannen blijven zitten. Ook de leden van het collectief moeten loskomen van het zelf dat ze in de voorstelling hebben laten zien."

Prijzen

Gewonnen

Henriëtte Hustinxprijs 2014

"Altijd in de zone tussen de disciplines, altijd in de intermedialiteit. En dus altijd reuring oproepend, niks is vanzelfsprekend. Of het moet de gedachte zijn dat er altijd radicaliteit moet zijn, dat je altijd verder dan ver moet rijken, op zoek naar waar het onmogelijke mogelijk gemaakt wordt. Met groot ondernemerschap, een grote drang tot initiatief willen nemen en verantwoordelijkheid willen dragen voor de omgeving en vooral met het vermogen om performances, voorstelling te maken die beeldrijk, soundrijk, fysiek en talig zijn. Die de blik van het publiek, dat niet enkel in de gekende theateromgeving gevonden wordt, maar ook op festivals, een publiek dat jong en nieuw is, doet tollen, doet kantelen.”

Genomineerd

Juryrapport VSCD Mimeprijs 2021-2022, De Internet Trilogie

"Het is knap hoe de mannen de opkomst van het wereldwijde web weten samen te vatten in schetsen in iconische scènes en figuren, van de ronddwalende kat uit de populaire kattenfilmpjes tot een enorme zwarte doos die omineus zingt over énen en nullen. Dit mondt uit in een geweldige verdubbeling van de werkelijkheid: in een virtuele, vloeibare ruimte zijn twee simplistische Sims-poppetjes op zoek naar houvast, terwijl het publiek onder deze computerwereld ziet hoe de spelers deze oproepen en manipuleren. […] Middels theater, hét medium van de aanwezigheid, vertelt URLAND over het ingrijpendste effect van internet: onze toegenomen fysieke afwezigheid."

Juryrapport Officiële selectie Nederlands Theaterfestival 2018, UR

"“UR was een van de spannendste voorstellingen die dit seizoen in de kleine zaal te zien waren. De voorstelling gaat terug naar het begin van theater, bevraagt wat theater eigenlijk is en of het nog wel een medium van nu is. Alles draait in deze voorstelling om het herontdekken, en het plezier en de verwondering die daaraan ten grondslag liggen. Met een enorme gelaagdheid, doorspekt van betekenissen, verwijzingen en vondsten, refereren de makers aan zichzelf en tegelijkertijd aan grote maatschappelijke thema’s. Slim, humoristisch, verrassend en gemaakt met een aanstekelijke energie waar het genot vanaf spat.”

Producties

21/22

De Gabber Opera
De Gabber Opera is geïnspireerd op De Bacchanten van Euripides, en laat de tijdloze hang van de mens naar verdoving en extase zien. In een door God verlaten landschap zien we vier kale nimfen die in de roes vinden wat ze kwijt waren, en kwijtraken wat van hen was. Een Groot Verhaal over het ritueel, de roes, en het allesverslindende Niets.
Elckerlijc
De Elckerlijc (± 1500) is een Middeleeuws Nederlands oerverhaal, een allegorie over de dood. URLAND grijpt terug naar deze Hollandse klassieker om antwoord te geven op de huidige tijdgeest. De ‘moraliteit’ Elckerlijc is te weinig bekend (en dus onbemind) Nederlands cultureel erfgoed. URLAND wil daar verandering in brengen met een radicale restauratie van dit Nederlandse Dodenboek.
URLAND doet Openbaringen
Openbaring is wanhoop. Wanhoop doet leven. URLAND vormt samen met drummer Jens Bouttery de zwaar depressieve en (eind)tijdelijke doom metalband ‘DEATH.DEF’ om samen de catastrofe van de wereld bezingen. Zeven zegels, zeven bazuinen, zeven donderslagen. Zeven nummers van zeven minuten.
URLAND doet De Götterdämmerung
Performancecollectief URLAND duikt in het werk van de onvolprezen theatervernieuwer Richard Wagner. Al sinds hun eerste samenwerking (De Gabber Opera, 2010) zijn de vier URLAND’ers gefascineerd en geïnspireerd door de megalomane en dweperige Gesamtkunst van Wagner. Maar waarom? Het foute randje? Het mythologische, het fantastische, het masculiene? Of misschien zelfs het gewelddadige element?
mu' mu' mu' the movie
Mu’ betekent ‘woorden’ in het Klingon en ‘niets’ in het Japans. Heel vaak was het NIETS afgelopen jaar. De tournee van de buitenaardse taalshow mu’ mu’ mu’ werd tot tweemaal toe geannuleerd. Daarom heeft URLAND met filmmaker Huub Laurens de handen ineengeslagen en de performance vertaald naar het scherm. En zo gingen ze toch van NIETS naar IETS. Trip mee met URLAND van het Klingon Language Institute in Amerika naar een lege zaal in Theater Rotterdam. Klik voor de on demand artefact.

20/21

PATROON (met Ludwig Bindervoet en De Nieuwe Oost)
Iedereen heeft een vader. En elke vader is een zoon. Patroon. Een patroon is even snel gelegd als doorbroken. Patroon. Mag ik een glaasje water? Patroon. Uitgangspunt is de verpletterende brief die Kafka schreef aan zijn verpletterende vader. Patroon. Tijd voor een antwoord. Tijd om de deuren van de winkel open te gooien! Patroon. Welkom in het familiebedrijf! Patroon. Laat me niet in de steek. Patroon. Shikisokusekū, kūsokuzeshiki! Patroon. O, je wilt antwoorden? Patroon. Vader geeft antwoord. Patroon. Zoon door de ogen van de vader in de ogen van de zoon. Patroon. Herhaler van zetten. Die daar. Dat daar. Patroon. Laat losbreken wat wil. Patroon.
URLAND DOET De Iedereen
URLAND DOET is een reeks performances verspreid door het jaar heen. Even geen totaaltheater maar een avond met een rauw karakter waarin we de grenzen opzoeken. Door de verlenging van de lockdown was een live uitvoering van deze eerste URLAND DOET #1 helaas niet mogelijk, maar gelukkig wel te bekijken op YouTube in de vorm van een studio sessie – helemaal coronaproof! Marijn en Jimi voelden zich uitgedaagd door het metrum van een oude Neder-mythe “Elckerlyc”, een rederrijkersrijm, die er om vráágt om op een beat gezet te worden. Klik en kijk.
mu’ mu’ mu’
Het bestaan van ‘The Klingon Hamlet’ was een ontdekking voor URLAND. Het iconische oerstuk van Shakespeare is vertaald naar het Klingon (de succesvolste geconstrueerde taal ter wereld uit de sciencefiction tv-serie Star Trek). Het is een absurditeit die URLAND inspireert tot een beeldende voorstelling over taal. Tiktak meets Wittgenstein. URLAND swingt met klaarblijkelijke en onklaarblijkelijke onzin in een orgastisch-buitenaards-hier-en-nu-spektakel door alle wetten van de logica. URLAND zoekt bevrijding, en rekent in mu’ mu’ mu’ af met zijn eigen worsteling met betekenis.

19/20

18/19

17/18