Theater Rotterdam

Wij zijn Theater Rotterdam. We maken theater, tonen theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en op tournee door Nederland en Europa.

Bij Theater Rotterdam ontmoeten verhalen uit de stad die van de wereld. Wij schijnen een licht op ieders verhaal en brengen zo mensen samen. Hier mengt dat wat we kennen zich met experiment en wordt elke taal gesproken door het lichaam. Bij Theater Rotterdam kiezen we voor kunst zonder labels. Van produceren tot programmeren, van talentontwikkeling tot educatie. Theater Rotterdam is de sector in het klein. Soms eigenzinnig, soms onvolmaakt, altijd onverwacht.

Ik ben door jou

Theater Rotterdam brengt diverse stemmen, perspectieven, theatervormen en talen samen. Wij tonen en vieren deze meerstemmigheid, en (laten) zien hoe de verschillen elkaar wederzijds beïnvloeden en verrijken. Met ‘Ik ben door jou’ als mantra creëren we een oefenruimte voor verbinding, voor menselijkheid in gezamenlijkheid. Wie zijn wij als mens in relatie tot de ander en de omgeving waarin we ons bewegen? Hoe zetten we ‘ik’-denken om in ‘wij’-denken? Vanuit een kwetsbare, nieuwsgierige, zelfbewuste houding onderzoeken we samen met anderen wat de woorden ‘Ik ben door jou’ (kunnen) betekenen. Wij nodigen iedereen uit om deze zoektocht met ons aan te gaan. 

Locaties

Onze twee hoofdlocaties zijn TR25 Schouwburg en TR8 William Boothlaan. Daarnaast is het werk van onze makers te vinden op andere plekken in de stad, in het land en in Europa. Rotterdam is zowel een speelveld, als een onuitputtelijke inspiratiebron. Voorstellingen kunnen dan ook opduiken op logische en minder logische plekken.