Theater Rotterdam

Wij zijn Theater Rotterdam. We maken theater, tonen theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en op tournee door Nederland en Europa.

Bij Theater Rotterdam ontmoeten verhalen uit de stad die van de wereld. Wij schijnen een licht op ieders verhaal en brengen zo mensen samen. Hier mengt dat wat we kennen zich met experiment en wordt elke taal gesproken door het lichaam. Bij Theater Rotterdam kiezen we voor kunst zonder labels. Van produceren tot programmeren, van talentontwikkeling tot educatie. Theater Rotterdam is de sector in het klein. Soms eigenzinnig, soms onvolmaakt, altijd onverwacht.

Ik ben door jou

Theater Rotterdam brengt diverse stemmen, perspectieven, theatervormen en talen samen. Wij tonen en vieren deze meerstemmigheid, en (laten) zien hoe de verschillen elkaar wederzijds beïnvloeden en verrijken. Met ‘Ik ben door jou’ als mantra creëren we een oefenruimte voor verbinding, voor menselijkheid in gezamenlijkheid. Wie zijn wij als mens in relatie tot de ander en de omgeving waarin we ons bewegen? Hoe zetten we ‘ik’-denken om in ‘wij’-denken? Vanuit een kwetsbare, nieuwsgierige, zelfbewuste houding onderzoeken we samen met anderen wat de woorden ‘Ik ben door jou’ (kunnen) betekenen. Wij nodigen iedereen uit om deze zoektocht met ons aan te gaan. 

Locaties

Onze twee hoofdlocaties zijn TR25 Schouwburg en TR8 William Boothlaan. Daarnaast is het werk van onze makers te vinden op andere plekken in de stad, in het land en in Europa. Rotterdam is zowel een speelveld, als een onuitputtelijke inspiratiebron. Voorstellingen kunnen dan ook opduiken op logische en minder logische plekken. 

Europese partnerships

Theater Rotterdam maakt met trots deel uit van twee Europese culturele netwerken; Imagine2020 en Create to Connect>Create to Impact. Door de participatie in deze netwerken delen en vergroten we onze kennis op het gebied van theater, ecologie en duurzaamheid.

Imagine202 (2.0) is een netwerk van 10 kunst organisaties binnen Europa, die worden gesubsidieerd door Creative Europe, met een focus op het vergroten van bewustzijn in het culturele veld en in een breder maatschappelijk veld met betrekking tot de socio-ecologische kwesties waar we momenteel mee worden geconfronteerd. Imagine2020 financiert artistieke commissies, onderzoek en ontwikkeling, en het promoot het delen van bronnen, ideeën, kennis en debat rondom de verschillende onderwerpen die onder de kunst en ecologie-paraplu vallen.

Create to Connect > Create to Impact is een samenwerking van 13 Europese culturele organisaties die krachtige en langdurige verbindingen maken met artiesten, culturele operators, onderzoekers en publiek. De partnerorganisaties hebben een verbinding voor een aantal jaar om onderzoek te doen en het vinden van nieuwe benaderingen om het publiek te onderwijzen. Ook is er ruimte om de productiemodellen die het publiek moeten verbinden op nieuwe innovatieve manieren, te onderzoeken. Doel is om nieuwe publieke arena’s te creëren samen met het publiek, zowel fysiek, door dialoog of participatie.

ACT is een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massa-uitsterving en groeiende ongelijkheid bundelen we onze krachten in een project over hoop: brede perspectieven verbinden met specifieke, lokale mogelijkheden, die uitnodigen of eisen dat we ACT bedrijven.


 

MVO

Theater Rotterdam timmert hard aan de weg om de groenste schouwburg van Nederland te krijgen. We willen in 2020 40% CO2 neutraal te zijn en in 2030 volledig. Theater Rotterdam is initiatiefnemer van het programma 7 Square Endeavour. Dit is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomst klaar te maken.

7 Square Endeavour 

7 Square Endeavour is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten van het project. Het Schouwburgplein fungeert hierbij als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd.