CREOLE

SHAILESH BAHORAN
vr 22 mrt en za 23 mrt
De hiphopcultuur als voorbeeld voor gemeenschapsvorming

Choreograaf Shailesh Bahoran gaat op zoek naar de oorsprong van de Surinaamse cultuur. In een bevolking die bestaat uit Creolen, Hindoestanen, Chinezen, Javanen, inheemsen als Kalinya’s en Lokono’, Joden en Nederlanders is de definitie van een echte Surinamer niet zo gemakkelijk te geven.

Click here for English

De term creolisering wordt gebruikt voor de vermenging van verschillende culturen die vervolgens samensmelten. Hoe kan er een nieuwe cultuur, rijk aan gebruiken, gemeenschapszin en energie voortkomen uit een gedeelde negatieve geschiedenis? Bahoran (onlangs nog genomineerd voor een Zwaan), ziet de hiphopcultuur als voorbeeld. Ook die ontstond uit verschillende etnische en culturele achtergronden, en ontwikkelde zich tot een bijzonder veelzijdige cultuur.

In CREOLE onderzoekt choreograaf Shailesh Bahoran het begrip creolisering, door zich onder te dompelen in de cultuur van zijn geboorteland. De vruchtbare grond van Suriname is al eeuwenlang het toneel van een eindeloze uitwisseling tussen uiteenlopende culturen. Gebruiken en tradities uit Afrika, Amerika, Azië en Europa zijn gedurende de jaren samengesmolten tot een krachtige cultuur vol energie en verbindingskracht. 

Shailesh werkt in CREOLE met dansers die de veelzijdige achtergrond van de Surinaamse cultuur weerspiegelen, op zowel artistiek, etnisch als cultureel gebied. In een energieke en meeslepende dansvoorstelling nemen zij het begrip creolisering als artistiek uitgangspunt. Voorzien van het dna van hun voorouders en een open blik onderzoeken zij de wisselwerking die hen samenbracht, de impact die dat heeft op het heden en de eindeloze mogelijkheden in de toekomst.

In Suriname spreken we Sranan Tongo. Het is de taal van iedereen en de taal van niemand, tegelijk. Een samengestelde taal, ontstaan uit de 22 talen die hier gesproken worden. Wij denken zelfs niet in 1 taal, zo diep ligt dat. 

English

Choreographer Shailesh Bahoran explores the origins of Surinamese culture in a population consisting of Creoles, Hindustanis, Chinese, Javanese, indigenous Kalinya's and Lokono's, Jews, and Dutch, making it challenging to define a true Surinamese identity.

The term "creolization" is used to describe the blending of different cultures that subsequently merge. How can a new culture, rich in practice, community spirit, and energy, emerge from a shared negative history? Bahoran, recently nominated for a Swan award, sees hip-hop culture as an example. It, too, originated from various ethnic and cultural backgrounds, evolving into an exceptionally versatile culture.

In "CREOLE," choreographer Shailesh Bahoran explores the concept of creolization by immersing himself in the culture of his home country. Suriname's fertile ground has been the stage for centuries of endless exchanges between diverse cultures. Customs and traditions from Africa, America, Asia, and Europe have melded over the years into a powerful culture full of energy and connecting force.

In "CREOLE," Shailesh collaborates with dancers reflecting the diverse background of Surinamese culture, both artistically, ethnically, and culturally. In an energetic and captivating dance performance, they take creolization as an artistic starting point. Equipped with the DNA of their ancestors and an open perspective, they explore the interaction that brought them together, the impact it has on the present, and the endless possibilities in the future.

Team

concept & regie Shailesh Bahoran choreografie Shailesh Bahoran ism de dansers dansers Chandenie Gobardhan, Joley Groeizaam, Patrick Karijowidjojo, Marchano Sarijoen, Jentel Schiettekatte & Ser Sebico lichtontwerp Mike den Ottolander muziek Rik Ronner foto Shueti met dank aan Thomas Buelens, Ann Hermelijn, Dino Kappel, Kenneth, The Myztikalz, Alida Neslo, Dave Simson, Fabian Vas & iedereen die heeft meegewerkt.

CREOLE is (mede) mogelijk gemaakt met steun van Fonds Podiumkunsten, Gemeente Utrecht, en DutchCulture.