PREY

Two Dogs Company/Kris Verdonck/Muziektheater Transparant/Annelies Van Parys
vr 31 mrt 20:00 - 21:15
Een nieuwe nederigheid
  • 31 mrt
    20:00 - 21:15
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Grote Zaal

Hoe kunnen we de mens vanuit een radicaal ecologisch perspectief anders bekijken? Welke verhalen helpen ons de ontregelingen als gevolg van de klimaatcrisis beter begrijpen? Het zijn deze vragen die aan de basis liggen van PREY. Misschien vormen onze eigen sterfelijkheid en kwetsbaarheid wel een goed vertrekpunt voor de zoektocht naar een antwoord. Misschien moeten we opnieuw leren sterven om onze plek te vinden in het geheel.

English

PREY zal bestaan uit drie solo’s door drie generaties vrouwen. Elk hebben ze een eigen focus: tekst/taal, zang/muziek en dans/performance. Met elke solo wordt de spanning tussen mens en landschap, performer en scenografie, intenser en intiemer. De essentie van PREY is troost vinden in het schrikwekkende feit dat ook wij voedsel zijn, dat ook wij behoren tot een ecologische cyclus van leven en dood.

Kris Verdonck verzamelde voor deze voorstelling een bijzondere groep mensen rond zich: componiste Annelies Van Parys, het ICTUS Ensemble, actrice Katelijne Damen, zangeres Anna Clare Hauf en danseres Mooni Van Tichel. Verdonck staat in voor de scenografie, een multimediaal landschap waarin de performers steeds meer verdwijnen en opgeslokt worden.

 

Over Kris Verdonck

De opleidingen die Kris Verdonck (°1974) volgde - beeldende kunsten, architectuur en theater - weerspiegelen zich in het werk dat hij maakt: we kunnen zijn creaties situeren in het grensgebied tussen beeldende kunst en theater, tussen installatie en performance, tussen dans en architectuur. Als regisseur en beeldend kunstenaar heeft hij uiteenlopende projecten op zijn naam staan: o.a. 5 (2003), Catching Whales Is Easy (2004), II (2005).

English

How can we change the way we view being human from a radical ecological perspective? What stories help us to better understand the disruptions caused by the climate crisis? These questions are at the heart of PREY. And perhaps our own mortality and vulnerability provide a good starting point for the search for an answer.

PREY will consist of three solos by three generations of women. Each has its own focus: text/language, song/music and dance/performance. With every solo, the tension between the human and the landscape, performer and scenography, becomes more intense and intimate. The essence of PREY is finding solace in the frightening fact that we too are food, that we too belong to an ecological cycle of life and death.

Kris Verdonck has gathered an extraordinary group of people around him for this performance: composer Annelies Van Parys, the ICTUS Ensemble, actress Katelijne Damen, singer Anna Clare Hauf and dancer Mooni Van Tichel. Verdonck is responsible for the scenography, a multimedia landscape in which the performers increasingly disappear and are swallowed up.

 

About Kris Verdonck

Kris Verdonck (born 1974) studied visual arts, architecture and theatre and this training is evident in his work. His creations are positioned in the transit zone between visual arts and theatre, between installation and performance, between dance and architecture. As a theatre maker and visual artist, he can look back over a wide variety of projects. He directed theatre productions and produced various installations, a.o. 5 (2003), Catching Whales Is Easy (2004) and II (2005).

Bekijk onze thema's

Team

Regie, concept, libretto & tekst Kris Verdonck Compositie Annelies Van Parys Ictus line-up Aurélie Entringer, altvioil; Gerrit Nulens, percussie; Tom Pauwels, electrische gitaar; Michael Schmid, fluiten Performers actrice: Katelijne Damen; zang: Anna Clare Hauf; dans: Mooni Van Tichel Lichtontwerp Luc Schaltin Dramaturgie Kristof van Baarle Kostuum Sofie Durnez Productie A Two Dogs Company / Muziektheater Transparant Coproductie Klarafestival, Theater Rotterdam (for ACT: Art, Climate & Transition - Creative Europe project) en Perpodium In samenwerking met Théâtre Varia en Kaaitheater Met de steun van Tax Shelter stelsel van de Belgische Federale Overheid via Cronos Invest, Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschapscommissie

PREY wordt mede mogelijk gemaakt door ACT, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij verbindingen tussen brede perspectieven en lokale initiatieven centraal staan.

PREY is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.