This is not a dance

Theater Rotterdam: Nastaran Razawi Khorasani
vr 2 aug - wo 30 okt
Hoe dans je als je niet mag dansen?

In Iran is dansen officieel verboden. Sinds de Islamitische Revolutie hebben alle dansgezelschappen er hun deuren moeten sluiten. Veel dansers en choreografen zijn naar het buitenland gevlucht. Degenen die er nog wonen, moeten vindingrijk zijn. Hoe houden zij deze kunstvorm levend? Theatermaker Nastaran Razawi Khorasani presenteert de performance This is not a dance over censuur. Wat mag gezien worden en wat niet? Terwijl muziek en belichting elkaar steeds verder opzwepen, probeert ze haar dansende lichaam te beteugelen. 

Click here for English

Tijdens de voorstelling geeft Nastaran het podium aan stemmen van choreografen en dansers die wonen in Iran en de diaspora. Hoe gaan zij om met het dansverbod? Hoe beoefenen zij hun beroep, welk gevaar lopen zij, voor welke vrijheden strijden zij? This is not a dance is een eerbetoon aan het lichaam dat wil bewegen. Een eerbetoon aan de kunst die gemaakt móet worden, in welke vorm dan ook.

Nastaran Razawi Khorasani is afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht. In 2014 won ze de Gouden Krekel voor de meest indrukwekkende podiumprestatie. In 2020 werd ze genomineerd voor de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek. Haar voorstelling Songs for no one ontving tweemaal de BNG Bank Theaterprijs (2020 en 2021) en werd geselecteerd voor Het TheaterFestival Vlaanderen 2022 en Theater der Welt in Frankfurt-Offenbach 2023. In 2023 werd ze genomineerd voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs. Samen met Davy Pieters is ze onderdeel van het makersduo Kobe, dat performances en documentaires ontwikkelt voor de meest uiteenlopende contexten. Meer info www.nastaran.nl 

Podcast
De podcast TR Extra: This is not a dance is nu te beluisteren op Spotify. In deze podcast vind je verdieping bij de voorstelling This is not a dance en kom je meer te weten over de maker Nastaran. Wat drijft haar? Wat inspireert haar? TR Extra geeft antwoord op dit soort vragen. 

In de pers

“This is not a dance dwingt je om stil te staan bij de funderingen van dans, in definitie en effect. Nastaran Razawi Khorasani levert een krachtige, aangrijpende voorstelling af die nog lang blijft nazinderen.” - Theaterkrant - KEUZE VAN DE CRITICUS

 

“Een paradoxale ode aan het dansende lichaam” - ★★★★ NRC

Het Kunststof interview op NPO radio 1 met Nastaran Razawi Khorasani is hier te beluisteren.

De Adviescommissie van de Podiumprijs over Nastaran
"Nastaran Razawi Khorasani toont zich één van de snelst ontwikkelende podiumkunstenaars in Nederland. Haar grootste kracht is haar veelzijdigheid. De jeugdige en energieke bravoure bij performance collectief KOBE maakte plaats voor een ingehouden intiem en kwetsbare solo, maar ook in groot ensemblewerk acteert Nastaran beheerst en sterk. Veelbetekenend is de manier waarop haar lichaam in al haar werk centraal staat. In welke context dan ook, van podium tot buitenlocatie tot televisie, trekt zij de aandacht en laat het publiek of kijker niet meer los en blijft haar werk op het netvlies gebrand."

Over Songs for no one
Als ze zingt, danst en rapt, voel je de bizarre werkelijkheid achter geblindeerde ramen in een land waar verraad, blokkades en geheime diensten weliswaar kinderlevens infecteren, maar hun dromen niet.” - ★★★★ de Volkskrant

Taal
In de voorstelling wordt Farsi gesproken. Er is Nederlandse en Engelse boventiteling. Een gedeelte van de interviews is niet te horen, maar alleen met boventiteling (Nederlands en Engels) te lezen.
This show is spoken in Farsi. There are Dutch and English surtitles. Some of the interviews cannot be heard, but can only be read with surtitles (Dutch and English).

Let op
In This is not a dance wordt gebruik gemaakt van stroboscopische lichteffecten.
This is not a dance uses stroboscopic light effects.

Extra op 8 oktober
Deze voorstelling is onderdeel van Het Laatste Woord, een kort nagesprek onder leiding van een gespreksleider, waar je met elkaar in gesprek gaat over wat je hebt gezien.

English
In Iran, dancing has been officially prohibited since the start of the Islamitic Revolution. All dance companies have been forced to cease their activities. Many dancers and choreographers have fled abroad. Those who still live there have to be very resourceful. How are they keeping their art form alive? Theatre maker Nastaran Razawi Khorasani presents This is not a dance, a performance that deals with censorship. What can be shown, what must remain hidden? As the music and lights build towards a frenzy, Nastaran attempts to keep her dancing body in check.

In This is not a dance, Nastaran brings the voices of choreographers and dancers living in Iran to the stage. How are they dealing with the ban on dance? How do they practice their profession, what dangers do they face, what freedoms are they fighting for? This is not a dance is a tribute to the body that wants to move. A tribute to art that simply must be made, in whatever way, shape or form.

In the media

"This is not a dance forces you to reflect on the foundations of dance, in definition and effect. Nastaran Razawi Khorasani delivers a powerful, moving performance that will resonate for a long time." - Theaterkrant - "Critic's Choice"

"A paradoxical ode to the dancing body" - ★★★★ NRC Handelsblad

The Podium Prize Advisory Committee on Nastaran
"Nastaran Razawi Khorasani shows herself to be one of the fastest developing performing artists in the Netherlands. Her greatest strength is her versatility. The youthful and energetic bravado at performance collective KOBE gave way to a restrained intimate and vulnerable solo, but even in large ensemble work, Nastaran acts restrained and strong. Significantly, her body is central to all her work. In whatever context, from stage to outdoor location to television, she grabs attention and does not let go of the audience or viewer and her work remains burned on the retina."

About Songs for no one
"When she sings, dances and raps, you feel the bizarre reality behind blinded windows in a country where treachery, blockades and secret services may infect children's lives, but not their dreams." - ★★★★ de Volkskrant

About Nastaran

Nastaran Razawi Khorasani is a graduate of Maastricht Institute of Performative Arts. In 2014 she won the Gouden Krekel award for most impressive stage performance. In 2020 she was nominated for the award for dance for young audiences of the Nederlandse Dansdagen. Her show Songs for no one twice received the BNG Bank Theater award (in 2020 and 2021) and was selected for the 2022 Flemish TheaterFestival and Theater der Welt in Frankfurt-Offenbach. In 2023 she was nominated for the Gieskes-Strijbis Podium Prize. With Davy Pieters, Nastaran forms Kobe, a performing arts duo that creates stage shows and documentaries for a wide range of contexts. More info www.nastaran.nl

Team

Concept, regie, spel: Nastaran Razawi Khorasani Scenografie en video: Peter van Til (BrotherTill) Muziek: Joost Maaskant Percussie (Tombak en Daf): Farid Sheek Licht: Minna Tiikkainen Dramaturgie: Aukje Verhoog Kostuum: Rebekka Wörmann Coach: Suzan Boogaerdt Techniek: Peter Leeuwenburgh (technisch producent), Hein van Leeuwen, Jimmy Niesen Productie: Marleen Reijnen  Marketing: Dieke van der Spek & Odair Nascimento Educatie: Anne Sollie & Senna Pauli Campagnebeeld: Sanja Marušić Stand-in repetitie: Lotte van Delft Verkoop: Alles voor de Kunsten Een productie van: Theater Rotterdam In coproductie met: Kobe, De Coproducers (ondersteund door Fonds 21 EXTRA) 
Met dank aan iedereen die zijn of haar verhaal heeft willen delen.