foto Sanne Peper

DO NOT LOOK BACK WITH REGRET

Theater Rotterdam: Davy Pieters
za 20 apr - za 18 mei
“Sterke schets van rouw en troost.” NRC

Het gelauwerde DO NOT LOOK BACK WITH REGRET van theatermaker Davy Pieters is opnieuw in het theater te  zien nadat het in 2021 genomineerd werd voor de VSCD-Mimeprijs. 

De jury schreef toen: “De beeldtaal is uitgezuiverd en overrompelend: filmische taferelen, donkerslagen die de tijd doen verspringen, een  doorgaande regenval van zwarte as en de magische belichting van Varja Klosse. Het geluidslandschap van Jimi Zoet tintelt en dondert. Het (...) is een intiem samenkomen én een schrijnend afscheid.”

In DO NOT LOOK BACK WITH REGRET onderzoekt Pieters met haar kenmerkende signatuur de  kwetsbaarheid van het lichaam en het leven op aarde.

In deze beeldende en filmische voorstelling zien we twee vrouwen (gespeeld door Irene Schaltegger en Klára Alexová) in een proces van afscheid, rouw en de zoektocht naar troost. Wat als je wordt geconfronteerd met verlies? Wat is de toevlucht als het einde in zicht is? DO NOT LOOK BACK WITH REGRET biedt de kans stil te staan en te reflecteren op het verlies en de eindigheid van alles.

English text

“Davy Pieters levert in ‘Do not look back with regret’ sterke schets van rouw en troost.” 
☆☆☆☆☆ NRC Handelsblad, Marijn Lems 

“tedere, verfijnde performance” 
Het Parool, Hans Smit

“Een woordloos werk dat zich in vijftig minuten tijd in je vastklauwt” 
Theaterkrant, Sander Janssens

“Zonder tekst, maar met behulp van ingenieuze lichteffecten en een indringende, elektronische soundtrack creëert Pieters een abstracte wereld.” 
☆☆☆ De Volkskrant, Vincent Kouters 

"Alles vertelt mee in deze zintuiglijke belevenis"
De Groene Amsterdammer, Marijn van der Jagt

English

The renowned DO NOT LOOK BACK WITH REGRET by director Davy Pieters returns in theaters after being nominated for the VSCD Mime Award in 2021.

The jury wrote at the time: "The imagery is refined and overwhelming: cinematic scenes, black outs that make time jump, a continuous snowfall of black ash, and the magical lighting by Varja Klosse. The soundscape by Jimi Zoet tingles and thunders. It is an intimate togetherness and a poignant farewell." 

In DO NOT LOOK BACK WITH REGRET, Pieters explores the vulnerability of the body and life on earth with her distinctive signature. In this visual and cinematic performance, we see two women (played by Irene Schaltegger and Klára Alexová) in a process of farewell, grief, and in search for comfort. What if you are confronted with loss? Where is your refuge if the end is in sight?  

DO NOT LOOK BACK WITH REGRET offers the opportunity to pause and reflect on loss and the finitude of everything. 

“Davy Pieters offers a strong picture of grief and consolation in 'Do not look back with regret.” 
☆☆☆☆☆ NRC Handelsblad, Marijn Lems 

“A tender and refined performance.” 
Het Parool, Hans Smit 

“A non-verbal work that claws into you for fifty minutes.” 
Theaterkrant, Sander Janssens 

“Wordlessly, but by using ingenious lighting and an intense electronic sound track, Pieters creates an abstract world.”  
☆☆☆ De Volkskrant, Vincent Kouters 

“Here a grand, universal story is told with minimal resources.”  
VSCD Mime Jury 2021 

Team

Concept, regie & scenografie Davy Pieters Spel Klára Alexová, Irene Schaltegger Muziek Jimi Zoet Lichtontwerp Varja Klosse Kostuums Karin van der Leeuw, Erik Bosman Advies Anoek Nuyens Productie Andrea van Bussel Sponsoring decor Stout Perspex Marketing & communicatie Leonie Dijkstra, Marloes Reuderink 

DO NOT LOOK BACK WITH REGRET wordt mede mogelijk gemaakt door ACT, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij verbindingen tussen brede perspectieven en lokale initiatieven centraal staan.

DO NOT LOOK BACK WITH REGRET is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT. ​​