Mike

Dana Michel (CA)
Feeling Curious?
do 28 sep en vr 29 sep
"If we can't be ourselves at work, but we spend the majority of our time there -what kind of lives are we living?" Dana Michel attempts to answer this question in her most ambitious solo project to date: MIKE.

"If we can't be ourselves at work, but we spend the majority of our time there -what kind of lives are we living?" Dana Michel attempts to answer this question in her most ambitious solo project to date: MIKE.

Klik hier voor Nederlands

Michel's whimsical choreography in MIKE reflects the existential tension arising from automation and the proliferation of meaningless jobs. Sociologist David Graeber describes in his book "Bullshit Jobs" how employees are often forced to pretend that their work is meaningful, while deep down they know it is not. Michel skillfully plays with this tension, at times appearing diligently engaged in an important task only to become stranded and listlessly shrug her shoulders. She shows us the existential dimension of modern work life, in which our existence and meaning seem to coincide with our professional activities.

In addition to the theme of meaningless work and fragmented attention, Michel also explores the impact of technology on our daily lives. The smartphone, which has blurred the boundaries between work and private life, serves as a constant distraction. Michel hilariously plays with this phenomenon, pretending to secretly check her phone while the audience watches. This image of an office still life is both comedic and confronting.

It's difficult not to fall in love with such a disarming and elusive performer. 

-E-tcetera

MIKE is not only a critical examination of social structures and the value we attribute to different forms of labor, but also a sequence of slapstick and comedic moments. Michel's combination of childlike imagination, tragicomic flair, and socio-critical observations make her an disarming and elusive performer.

Throughout the duration of the performance, MIKE allows us to see Michel in a purer form than ever before. In contrast to the mantras of quick profit and efficiency, Michel radically chooses the vulnerable deceleration and deepening of the experiment. Embracing mess, pseudo-productivity, uncertainty, futile tinkering, the poetry of the non-functional, creative emptiness, and fleeting connections.

 

Feeling Curious?
MIKE
is a part of Feeling Curious? 
Click here to find out more about the festival

Feeling Extra?
Complete your festival experience!
Click here to check out the side programming

Tickets:
Why only go to one performance when you can have them all? Getting a Passe-partout is the cheapest way to discover the festival.
Clink here to buy tickets

 

Language:
There's no spoken language in this performance

 

Accessibility: 
MIKE
is a durational performance that employs the duration of time. Withnessing the full performance is recommended but you can freely leave and re-enter if preferred .

Nederlands

“Als we onszelf niet kunnen zijn op het werk, maar daar wel het grootste deel van onze tijd doorbrengen – wat voor levens leiden we dan?” Dana Michel probeert antwoord te geven op deze vraag in haar meest ambitieuze solo-project tot nu toe: MIKE.

Michel's wispelturige choreografie in MIKE weerspiegelt de existentiële spanning die voortkomt uit de automatisering en de groei van zinloze banen. Socioloog David Graeber beschrijft in zijn boek "Bullshit Jobs" hoe werknemers vaak gedwongen worden om de schijn op te houden dat hun werk zinvol is, terwijl ze diep van binnen weten dat dit niet het geval is. Michel speelt op meesterlijke wijze met deze spanning. Soms lijkt ze ijverig een belangrijke taak uit te voeren, om vervolgens te stranden en lusteloos haar schouders op te halen. Ze toont ons de existentiële dimensie van het moderne werkleven, waarin ons bestaan en betekenis lijken samen te vallen met onze professionele activiteiten.

Naast het thema van zinloos werk en versnipperde aandacht, onderzoekt Michel ook de impact van technologie op ons dagelijks leven. De smartphone, die de grenzen tussen arbeid en privé heeft vervaagd, dient als een constante afleiding. Michel weet op hilarische wijze te spelen met dit fenomeen, waarbij ze doet alsof ze stiekem haar telefoon checkt terwijl het publiek toekijkt. Dit beeld van een kantoorstilleven is zowel komisch als confronterend.

Het is moeilijk om niet verliefd te worden op zo’n ontwapenende en ongrijpbare performer.

-E-tcetera

MIKE is niet alleen een kritische blik op sociale structuren en de waarde die we toekennen aan verschillende vormen van arbeid, maar ook een aaneenschakeling van slapstick en komische momenten. Michel's combinatie van kinderlijke verbeelding, tragikomische flair en sociaalkritische observaties maken haar tot een ontwapenende en ongrijpbare performer.

Door de duur van de voorstelling krijgen we Michel in MIKE nog puurder ie zien dan ooit tevoren. Tegenover de mantra's van snelle winst en efficiëntie kiest Michel radicaal voor de kwetsbare vertraging en verdieping van het experiment. Voor rommel, pseudo-productiviteit, vertwijfeling, nutteloze prutserijen, de poëzie van het niet-functionele, creatieve leegte en vluchtige connecties. 

My work is aimed at loosening our social reins and behaviours and at generating more space in the process. It seems to me this is the only way we can evolve together: by creating more space for everyone. It’s a proposal perhaps idealistic, and at the same time, not at all.

Dana Michel

Team

Created and performed Dana Michel
Artistic activators Viva Delorme, Ellen Furey, Peter James, Heidi Louis, Tracy Maurice, Roscoe Michel, Karlyn Percil, Yoan Sorin
Scenographic consultant and technical direction Romain Guillet
Sound consultant David Drury
Production SCORP CORPS/Viva Delorme, Dana Michel
Distribution Key Performance/Anna Skonecka, Koen Vanhove
Coproduction Kunstenfestivaldesarts, Arsenic - Centre d’art scénique contemporain, Centre national des Arts, Festival TransAmériques, Julidans, MDT, Montpellier Danse, Moving in November, Wexner Center for the Arts of the Ohio State University in Colombus
Residencies Kunstenfestivaldesarts, Alkantara, ANTI Festival, Centre national des Arts, Kinosaki International Arts Center and Kyoto Experiment, Künstlerhaus Mousonturm, Montpellier Danse creative residency at L’Agora - cité internationale de la danse with the support of BNP Paribas Foundation, RIMI/IMIR SceneKunst, Shedhalle with the support of Tanzhaus Zürich and the Embassy of Canada to Switzerland, The Chocolate Factory 
With the financial support of:Canada Council for the Arts, Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Conseil des Arts de Montréal