De zaak Shell

Anoek Nuyens & Rebekka de Wit / Frascati Producties / De Nwe Tijd
vr 15 okt 20:15 - 21:35
Waarom schiet het niet op met het klimaat?
  • 15 okt
    20:15 - 21:35
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Kleine Zaal

De laatste witte mannelijke neushoorn is uitgestorven. Bosbranden, overstromingen en aardverschuivingen zijn overal ter wereld aan de orde van de dag. Wat kunnen we doen om het tij te keren? 

Theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit volgen het klimaatdebat al jarenlang op de voet. Ze bezochten aandeelhoudersvergaderingen van multinationals, lazen speeches van en interviews met Shell, ploegden beleidsnota’s van overheden en akkoorden door en noteerden stelselmatig de opmerkingen van hun ooms of buurmannen zodra er tijdens het kerstdiner over klimaatverandering gesproken werd. Ze willen weten welke beelden, argumenten en retoriek ervoor zorgen dat er zo weinig schot lijkt te zitten in het oplossen van het klimaatprobleem.

Voor iedere partij of stem in het klimaatdebat werkten ze een uitvoerig betoog uit dat duidelijk maakt waarom keuzes gemaakt worden. Van de twijfelende burger tot het bedrijf met zijn aandeelhoudersbelangen en van de machteloze overheid tot de verslaafde consument.

Aanleiding voor dit grootschalige project is de rechtszaak die de ngo Milieudefensie in april 2018 tegen Shell aanspande om hen te dwingen hun bedrijfsvoering radicaal te veranderen. Het verweer van Shell? Niet wij, maar de consument moet veranderen. Nuyens en De Wit laten in de voorstelling De zaak Shell zien hoe geraffineerd iedereen in het debat zijn verantwoordelijk doorschuift naar een andere partij.

Anoek Nuyens en Rebekka de Wit zijn beiden schrijver en theatermaker. In 2017 maakten zij bij Frascati Producties Tenzij je een beter plan hebt (in coproductie met De Nwe Tijd, 2017) over de toenemende roep om de relatie tussen mens, dier, natuur en ding bij te stellen. Dit project vormde de opmaat voor De zaak Shell. 

Anoek Nuyens (1984) maakte daarnaast bij Frascati Producties ook de voorstellingen Hulp (2015), Zwijgend Pamflet (2016) en Pronk (2019). Rebekka de Wit (1985) maakte o.m. de theatervoorstellingen Hoe dit het verhaal werd (2012), Stel je voor, ik zoek een staat (2012), Ik weet er te weinig van (2013), Presentatie van een ongecensureerd moppenboek (2014) en schreef de romans We komen nog één wonder te kort (2015) en Afhankelijkheidsverklaring (2019).

In de pers

'Een groot, beladen onderwerp toegankelijk gemaakt: De Zaak Shell doet het' ★★★★★ de Volkskrant

'Nuyens en De Wit maken haarfijn inzichtelijk hoe de klimaatcrisis op dit moment vooral een verantwoordelijkheidscrisis is.' ★★★★★ NRC

'In het theater moet je blijven luisteren, ook naar het perspectief van Shell ' NRC

'De zaak Shell is een belangrijke voorstelling die door iedereen gezien moet worden, al is het maar om een beetje hoop te houden of te krijgen.' Theaterkrant

'Ten slotte: Frascati Producties moet dus echt blijven: omdat zij een unieke positie innemen in het theaterlandschap, omdat zij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van nieuw talent en om dit soort voorstellingen te kunnen maken; theater dat je van hoop vervuld de zaal doet uitgaan.' Theaterkrant

De Zaak Shell wordt mede mogelijk gemaakt door ACT, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij verbindingen tussen brede perspectieven en lokale initiatieven centraal staan.

Team

concept, tekst en spel Anoek Nuyens en Rebekka de Wit spel Nederland Jaap Spijkers, Janneke Remmers en Musia Mwankumi eindregie Erik Whien vormgeving Marloes en Wikke geluidsontwerp Christiaan Verbeek kostuum Fransje Christiaans dramaturgie en tekstbijdrage Freek Vielen campagnebeeld Studio Caro scenefotografie Karin Jonkers productie Frascati Producties / De Nwe Tijd coproductie Het Nationale Theater met steun van Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vlaamse gemeenschap