Bas de Brouwer

Jezebel

Cherish Menzo
za 8 jan 20:30 - 21:30
Hiphophoney ontsnapt aan de stereotypen
  • 8 jan
    20:30 - 21:30
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Krijn Boon Studio

De video vixens van MTV werden zowel bewonderd als veroordeeld. Zijn ze zelfstandige vrouwen of dienstbare pionnen op het schaakbord van de mannenfantasie?

Click here for English

Jezebel is een dansvoorstelling geïnspireerd op de video vixen: een vrouwelijk model dat eind jaren negentig verschijnt in hiphopvideoclips. Die beelden laten vaak een hypersensueel beeld van het vrouwelijke zien, vooral van de zwarte vrouw. Video vixens, ook wel hiphop honeys of videogirls genoemd, kregen veel kritiek hun sensuele en uitdagende gedrag. Ze werden vaak gezien als de Jezebels (schaamteloze vrouwen) van hun tijd. 

Vóór Youtube, in de begintijd van MTV, was de video vixen een prominent model in videoclips. De vaak expliciete songteksten werden meestal door mannen geschreven, maar de sensuele, verleidelijke, schaars geklede vixens hadden een grote invloed op de esthetiek van de videoclips. En op de populariteit van de (mannelijke) artiest.

In de afgelopen twintig jaar kreeg de video vixen zowel te maken met kritiek als bewondering. Ze staat inmiddels voor veel meer dan het tot object gedegradeerde ride or die-model in een mannencultuur.

Jezebel weigert zich te laten bepalen door anderen. Zij zoekt haar eigen weg door de hiphopcultuur en zoekt naar manieren om zelf vorm te geven aan haar imago. Kan ze ontsnappen aan het controversiële stereotype van de zwarte hiphop honey? Hoe herdefinieert deze videogirl zichzelf anno 2021?

In de pers 

NRC noemde Cherish Menzo een van de nieuwe talenten in de categorie dansers en choreografen.
 
Jezebel werd genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs 2021:“Met Jezebel beweegt Cherish Menzo ergens tussen dans en performance. Ze neemt ons mee in een vertraagde en gedeconstrueerde videoclip met een video vixen centre stage. Met minimale middelen weet zij krachtig de iconografie van deze overgeseksualiseerde vrouw theatraal te maken. De vixen die Menzo ‘creëert’ evolueert en spreekt tot de verbeelding, ook bij het publiek dat wellicht niet thuis is in deze wereld. De jury is onder de indruk van de keuzes die Menzo maakt in het tonen van haar hoofdpersonage. Tegen de verwachtingen in kiest Menzo voor de verstilling. Startend met stilering wordt het tempo opgepakt en het personage letterlijk en figuurlijk opgeblazen. Met Jezebel weet Menzo op originele wijze het icoon van de zwarte vrouw in hiphopcultuur van een nieuw perspectief te voorzien.” - Juryrapport BNG Bank Theaterprijs 2021)

“Componist Michael Nunes maakt een schitterende soundscape, dreigend en heftig. En zo is de hele performance van Menzo: op de grens van dreiging en verleiding, van vervreemding en verleidelijkheid. Een echt statement maakt Cherish Menzo niet, en dat is goed; ze dwingt je voor alles na te denken over je eigen manier van denken in stereotypen.” - Theaterkrant, keuze van de criticus

MTV's video vixens were both admired and condemned. Are they independent women or subservient pawns on the chessboard of the male fantasy?

Jezebel is a dance performance inspired by the ‘Video Vixen’: female models who appeared in hip hop video clips in the late ’90s and early noughties.

Images in the mass media – and in music videos particularly – often projected the female in a hyper-sensualized way. The repetitive images in hip hop videos reinforce stereotypes associated in particular with black/dark/coloured women. Video Vixens – also referred to as ‘hip hop honeys’ or ‘video girls’ – were the subject of severe criticism and often typified as the ‘Jezebels’ of the late 1990s and early 2000s.

In the pre-Youtube era – when MTV still meant Music Television – the Video Vixen model played a central role in video clips. In spite of the explicit lyrics (usually written by men) and the sensual, seductive and scantily clad appearance of the vixen, her performance had a great influence on the aesthetics of these clips. As well as on the popularity of the (male) artist.

During the past twenty years, the Video Vixen has both suffered and benefitted from this. Today, she stands for much more than the objectified ‘ride or die’ model within a male-dominated culture.

Jezebel refuses to be defined by others. She navigates the landscape of hip hop culture, looking for ways to reclaim her own image. Can Jezebel deconstruct the controversial stereotype associated with the black hip hop honey? How does this video girl redefine herself in 2021?

Press

Nomination for the BNG Bank Theaterprijs 2020 theatre award (presentation September 2020). From the jury report:

“With Jezebel, Cherish Menzo moves between dance and performance. She draws us into a slowed-down, deconstructed video clip with a video vixen centre stage. Using minimal means, she succeeds in powerfully turning the iconography of this oversexualized female character into a theatrical experience. The vixen ‘created’ by Menzo evolves and appeals to the imagination – also that of an audience that may not be at home in this world. The jury were impressed by the choices Menzo makes in revealing her protagonist. Going against expectations, Menzo chooses a discreet approach. Starting with stylization, the tempo gradually picks up as the character literally and metaphorically explodes. In Jezebel, Menzo has managed in a highly original way to show the black woman in hip hop culture in a new light.”

“Dancer and choreographer Cherish Menzo turns stereotypes upside down.” In February 2020, NRC newspaper selected Cherish Menzo as one of the ‘101 new talents’ in the dancers and choreographers category (9 in total).

“Composer Michael Nunes creates a stunning soundscape, menacing and powerful. As is Menzo’s entire performance: at the intersection of threat and seduction; of alienation and seductiveness. Cherish Menzo stops short of making a real statement, and that is good; above all, she forces us to think about how we think in stereotypes.” Critic’s Choice in Theaterkrant

“Menzo is a force to be reckoned with, not only as a dancer, but also as a brave maker of her own work.” Movement Exposed

Team

concept, choreografie en performance Cherish Menzo licht Niels Runderkamp muziek Michael Nunes video Andrea Casetti kostuum Daniel Smedeman dramaturgie Renée Copraij advies Berthe Spoelstra, Christian Yav & Nicole Geertruida zangcoach Shari Kok-Sey Tjong