A Revue

Productiehuis Theater Rotterdam: Benjamin Abel Meirhaeghe
za 9 okt - vr 30 jun
Opera als toekomstvisioen

Dat de verbeelding van Benjamin Abel Meirhaeghe zich niet aan banden laat leggen, weet iedereen die zijn voorstelling NACHTEN/ Ballet de la Nuit zag. In zijn nieuwe creatie ensceneert de jonge regisseur een retro-futuristisch cabaret. A Revue stelt zich voor hoe aardbewoners over pakweg 2000 jaar het klassieke repertoire terugvinden en uitvoeren.

Click here for English

Regisseur en performer Benjamin Abel Meirhaeghe is een groot liefhebber van opera en ballet, van de grootschaligheid, de traditie en het hedendaagse potentieel ervan. In A Revue organiseren toekomstige bewoners van de aarde een revue avond. Ze spelen muziek en dansen en beroepen zich daarbij zowel op recent als eeuwenoud materiaal. Volgens Meirhaeghe leven we in een tijdperk waarin alles mogelijk is. Zijn verlangen: de rijkdom tonen van al datgene wat met elkaar in verbinding kan gaan.

Hoe klinkt de oude muziek van de toekomst? Wordt ze gespeeld door mensen, robots, misschien zelfs door aliens? Hoe zullen zij de flarden en scherven van het verleden interpreteren? En zijn opera en ballet tegen dan vage herinneringen, of een laatste strohalm in de zoektocht naar verloren emoties? Deze en andere vragen exploreert Meirhaeghe met een hybride cast van zangers, instrumentalisten, producers, dansers, performers en beeldend kunstenaars. Samen gidsen zij het publiek door een nieuwe wereld waar de tijd wordt opgeheven en waar alle genre- en genderschotten sneuvelen. Gravend in de muziekgeschiedenis tasten ze naar de rauwe kracht van de stem en het lichaam. Het theater wordt een teletijdmachine, even nostalgisch als revolutionair.

Over Benjamin Abel Meirhaeghe
Benjamin Abel Meirhaeghe (1995, Brussel) is vocal performer en theater- en operaregisseur. In zijn werk focust hij zich op hoe opera en ballet weer aansluiting kunnen vinden bij een hedendaags podium landschap. Met zijn ritualistische stijl en symbolen geeft hij het opera en ballet-repertoire, soms ook brokstukken ervan, inhoud en vorm binnen een hedendaagse, relevante dramaturgie. Meirhaeghe confronteert de grote emoties, onlosmakelijk verbonden met deze oude kunstvormen, met radicale scenografie en met opvallende performers. Muzikale perfectie en virtuositeit worden vaak ter discussie gesteld. Naast A Revue werkt Benjamin in 2021 ook aan de nieuwe solo-muziek performance Spectacles.

Theater Rotterdam programmeert de voorstelling A Revue in samenwerking met O. Festival for Opera. Music. Theatre.

English spoken / Nederlandse boventiteling

Onderdeel van

Opera as a vision of the future

Anyone who has seen Benjamin Abel Meirhaeghe’s performance NACHTEN/Ballet de la Nuit, knows his imagination won’t be restricted by anything. In his newest creation the young director stages a retro-futuristic cabaret. A Revue imagines how, 2000 years from now, the inhabitants of earth recollect and perform our classical repertoire. 

Director and performer Benjamin Abel Meirhaeghe is a devotee of opera and ballet, admiring their grand scale, traditions and contemporary potential. In A Revue future earthlings organize a revue night. They play music and dance, drawing on both recent and age old material. According to Meirhaeghe, we live in an era in which anything is possible. His desire: to show the wealth of all things that can be connected with each other.  

What does the early music of the future sound like? Is it performed by humans, robots, perhaps even aliens? How will they interpret the fragments and pieces of the past? And will opera and ballet be vague memories by then, or a last resort in the quest for lost emotions? These and other questions Meirhaeghe explores together with a hybrid cast of singers, instrumentalists, producers, dancers, performers and visual artists. They guide the audience through a new world in which time is suspended and all divisions between genre and gender have been dissolved. Digging into the history of music, they explore the raw power of voice and body. The theatre becomes a time machine, as nostalgic as it is revolutionary.

About Benjamin Abel Meirhaeghe

Benjamin Abel Meirhaeghe (Brussels, 1995) is a vocal performer and theatre and opera director. The focus in his work is on how opera and ballet might reconnect with the contemporary theatre landscape. With his ritualistic style and symbols he gives the opera and ballet repertoire (or pieces thereof) new meaning and form within and a contemporary, relevant dramaturgy. Meirhaeghe challenges the great emotions, inextricably linked with these old art forms, by means of a radical scenography and remarkable performers. The value of musical perfection and virtuosity is often put to the test. In 2021, besides A Revue, Benjamin also works towards his new solo musical performance Spectacles

The performance A Revue is programmed by Theater Rotterdam in cooperation with O. Festival for Opera. Music. 

‘A Revue is a sublime and spectacular happening, somewhere between a decadent fashion show, a queer cabaret and a shamanic fertility ritual. Just when you think you’ve seen it all, a grandiose apotheosis follows that is still seared into our brain. This is what you call: a gesamtkunstwerk.’ Jury of the (Flemish) TheaterFestival

Extra

Uit het juryrapport van Het (Vlaams) Theaterfestival:

Je weet niet waar eerst te kijken bij A Revue, de zeer ambitieuze voorstelling van de jonge operavernieuwer Benjamin Abel Meirhaeghe (25). In een komen en gaan van personages, tableaux vivants en muziekstijlen verbeeldt hij een revue die zich afspeelt binnen 2.000 jaar en waarin de bewoners stoeien met de brokstukken van het opera- en balletrepertoire. 

Dit ‘retrofuturistisch cabaret’ geeft Meirhaeghe een grote vrijheid om aan de slag te gaan met bekende composities en choreografieën, wars van klassieke vereisten en met een enorme baldadigheid en fantasie. Toch gaat Meirhaeghe er niet doorheen met de botte bijl: hij toont een groot respect voor traditionele liederen (van Monteverdi tot Kurt Weill), die hij ontheiligt en injecteert met eigentijdse elektronische muziek en soundscapes (door Laurens Mariën en Jasper Segers). Het resultaat is een broeierig, barok en bedwelmend geheel, waarin iets nieuws wordt gebouwd op de puinhopen van een verwoeste wereld.

Rationeel kan je er niet altijd de vinger op leggen, maar A Revue intrigeert van begin tot einde. Meirhaeghe neemt je mee op een heerlijke en intuïtieve trip. Verwacht je aan een sublieme en spectaculaire happening die het midden houdt tussen een decadente modeshow, een queer cabaret en een sjamanistisch vruchtbaarheidsritueel. En net wanneer je denkt dat je alles gezien hebt, volgt een grandioze apotheose die nog steeds op ons netvlies staat gebrand. Dit is wat men noemt: een gesamtkunstwerk.

Het is ook bewonderenswaardig hoe Meirhaeghe, in een van zijn eerste regies nog maar, zo’n grote massa van bijna dertig performers, zangers, muzikanten, beeldend kunstenaars en technici dirigeert, daarbij geholpen door dramaturg en librettist Louise Van den Eede. Dat hij erin slaagt om zo’n radicale geste te brengen binnen de grote machine van Opera Ballet Vlaanderen (dat deze productie van d e t h e a t e r m a k e r ondersteunt binnen het VONK-luik) bewijst het lef en talent van Meirhaeghe om verschillende werelden met elkaar te verbinden. 

Dat doet hij ook in A Revue zelf, door los van genres of genders een eclectisch universum te creëren waarin het heerlijk toeven is. Met dank ook aan de prachtige locatie van de Lullyzaal in de Gentse opera – denk Louis XIV in Versailles – die Meirhaeghe en zijn scenograaf en lichtontwerper Bart Van Merode zeer sfeervol hebben ingekleed. Ook inhoudelijk wordt er slim op de gekozen speelplek gereflecteerd, via een personage dat de stem vertolkt van het gebouw. Het maakt ons benieuwd hoe A Revue er zal uitzien op andere locaties, wanneer het stuk op tournee gaat.

A Revue is een sublieme en spectaculaire happening, ergens tussen een decadente modeshow, een queer cabaret en een sjamanistisch vruchtbaarheidsritueel. En net wanneer je denkt dat je alles gezien hebt, volgt een grandioze apotheose die nog steeds op ons netvlies staat gebrand. Dit is wat men noemt: een gesamtkunstwerk.

Jury Het (Vlaams) TheaterFestival

Team

concept en regie Benjamin Abel Meirhaeghe met Ellen Wils, Maribeth Diggle, Arnout Lems, Hanaka Hayakawa, Dolly Bing Bing, Simon Van Schuylenbergh, Jelle Haen, Bjorn Floreal, Sophia Rodriquez, Oriana Mangala, Adrien De Biasi, Eurudike De Beul, Lionel Couchard dramaturgie Louise van den Eede tekst Louise van den Eede muziekdramaturgie Katherina Lindekens, Lena Meyskens geluidsontwerp Laurens Mariën, Jasper Segers compositie Laurens Mariën, Jasper Segers piano Maya Dhondt scenografie, lichtontwerp Bart van Merode assistentie scenografie Zaza Dupont beeldend kunstenaar Julian Weber, Sietske van Aerde, Daan Couzijn, Benjamin Abel Meirhaeghe kostuum Benjamin Abel Meirhaeghe, Julian Weber, Sietske van Aerde make-up Jelle Haen productie d e t h e a t e r m a k e r coproductie DE SINGEL, Opera Ballet Vlaanderen, LOD muziektheater, Productiehuis Theater Rotterdam, Vooruit met de steun van de Vlaamse Gemeenschap met dank aan CAMPO, les ballets C de la B e.a.