Lady in the dark

Opera Zuid
di 6 dec 20:00 - 22:40
Klassieker van Kurt Weill voor het eerst in Nederland
  • 6 dec
    20:00 - 22:40
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Grote zaal

Liza Elliott, hoofdredactrice van een modemagazine, lijdt al maanden aan paniekaanvallen en depressies. Zowel privé als in haar carrière staat ze onder immense druk. Haar liefdesleven is gecompliceerd, ze kan niet kiezen tussen haar getrouwde baas en minnaar Kendall Nesbitt en filmster Randy Curtis, terwijl manager Charley Johnson haar alleen maar irriteert. Uiteindelijk besluit ze een psychiater te bezoeken. Door haar dromen te analyseren komen ze tot de kern van Liza’s problemen. 

English

Lady in the Dark was Kurt Weills eerste Broadway-hit, met teksten van Ira Gershwin en Moss Hart. Gebaseerd op Liza’s psychoanalyse ontspint het stuk zich in drie dromen, die als het ware een drieluik van mini-opera’s vormen. De prachtige hoofdaria ‘My Ship’ loopt als rode draad door het stuk, dat door vele virtuozen is gecoverd, van Judy Garland tot Miles David.

Maar Lady in the Dark is meer dan een stuk over de eisen die het leven en de maatschappij aan een vrouw stelt. Het is eerst en vooral heerlijk muziektheater met scherpe humor, fantasierijk verbeelde dromen en fantastische songs. Naast een sublieme combinatie van opera en Broadwaymuziek vormt deze opera ook een visueel spektakel met schitterende kostuums gebaseerd op mode uit de jaren 40.

Deze revival van Broadway-opera Lady in the Dark wordt uitgevoerd door de veelbelovend Britse regisseur Anna Pool en de gevierde Amerikaanse dirigent David Stern.  

Lady in the Dark wordt uitgevoerd in het Engels met Nederlandse en Engelse boventiteling. Het is een coproductie van Opera Zuid en Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. In samenwerking met philharmonie zuidnederland. Met ondersteuning van de Kurt Weill Foundation for Music. 

 

De voorstelling zal in het Engels worden gesproken met Nederlandse boventiteling.

In de pers

"Lady in the Dark, de vernieuwende, verrukkelijke en te weinig gekende musical van Kurt Weill uit 1941, een spektakelstukje dat borrelt van verdrongen gevoelens en spettert van muzikale en tekstuele pret." - NRC ★★★★

"Een verrukkelijke voorstelling" - de Volkskrant ★★★★

"Deze sprankelende productie, met zijn serieuze, psychologische verhaal, blijkt één lange spanningsboog die geen moment verflauwt." - De Limburger ★★★★


English

Liza Elliott, editor-in-chief of a fashion magazine has suffered from panic attacks and depression for months. She is under immense pressure both privately and in her career. Her love life is complicated, she can't decide between her married boss and lover Kendall Nesbitt and movie star Randy Curtis, while manager Charley Johnson just annoys her. Finally, she decides to see a psychiatrist. By analyzing her dreams, they get to the heart of Liza's problems.

Lady in the Dark was Kurt Weill's first Broadway hit, based on a book by Moss Hart and with lyrics by Ira Gershwin. Based on Liza's psychoanalysis, the piece unfolds in three dreams, which form, as it were, a trilogy of mini-operas. The beautiful main aria 'My Ship' runs like a thread throughout the piece, which has been covered by many virtuosos, from Judy Garland to Miles David.

But Lady in the Dark is more than a piece about the demands that life and society place on a woman. It is first and foremost wonderful music theater with sharp humour, imaginative dreams and fantastic songs. In addition to a sublime combination of opera and Broadway music, this opera is also a visual spectacle with beautiful costumes based on fashion from the 1940s.

This Broadway-opera Lady in the Dark revival is performed by the promising British director Anna Pool and the celebrated American conductor David Stern.

Lady in the Dark is performed in English with Dutch and English surtitles. It is a co-production of Opera Zuid and Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, in collaboration with the South Netherlands Philharmonic and with support from the Kurt Weill Foundation for Music.

Lady in the Dark is performed in English with Dutch and English surtitles. It is a co-production of Opera Zuid and Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. In collaboration with the South Netherlands Philharmonic. With support from the Kurt Weill Foundation for Music.

 

The performance will be in English with Dutch surtitles.

Team

Dr.Brooks Sylvia Poorta Liza Elliott Maartje Rammeloo Charley Johnson Elliott Carlton Hines Russell Paxton Simon Butteriss Randy Curtis Quirijn de Lang Kendall Nesbitt Jeremy Finch White Elinor Foster Veerle Sanders Maggie Grant Nienke Nasserian Aerial kunstenaar / Dance Captain Dreya Weber Dansers Dreya Weber, Alice de Maio, Jolanda Bazzi, Gijs Hanegraaf, Edgar Sagarra Portmondo van der Wiel, Niels Gordijn Regie Anna Pool Muzikale leiding David Stern Decor- en kostuumontwerp Madeleine Boyd Choreografie Rebecca Howell Lichtontwerp Bretta Gerecke Dramaturgie Joep HupperetzKoorleiding Jori Klomp Koor Theaterkoor Opera Zuid i.s.m. Kooracademie Maastricht Orkest philharmonie zuidnederland