Bowie Verschuuren

Eros

Schweigman& / DOX
wo 14 dec en do 15 dec
Een zinderende totaalervaring voorbij het alledaagse

Celebrate the body: Schweigman& en DOX vieren het vrouwenlichaam*. In Eros gaan zes vrouwen op zoek naar de kracht en het plezier van hun sensualiteit. In een eigentijds ritueel gaan de remmen los en wordt vrouwelijkheid in al haar facetten gevierd.

Zinsbegoochelende ervaringen 
Theatermaker Boukje Schweigman ontregelt de zintuigen en laat mensen anders naar de wereld kijken dan ze gewend zijn. In haar ervaringstheater brengt ze de meest alledaagse verschijnselen terug tot hun essentie. De titels van haar werk zeggen het al: Grond, Hoek, Spiegel, Val. Van concrete noties maakt ze tastbare ervaringen die van alle kanten worden bekeken, omgekeerd, uitgeplozen. Zo worden ze losgezongen van elke vanzelfsprekendheid en verwerkt tot zinsbegoochelende totaalervaringen.

Doos van Pandora 
Beleefde je in de vorige voorstelling Spectrum (2020) het fenomeen ‘kleur’, in 2022 ervaar je vrouwelijke sensualiteit, met héél je lichaam. Boukje Schweigman over het werkproces: ‘Het leek wel of we de doos van Pandora openden. Veel vrouwen hebben als het ware een deksel op hun onderbuik en niet voor niks. Eeuwenlange onderdrukking en misbruik hebben hun sporen achtergelaten.’ Die donkere kanten, de schaamte en het schuldgevoel, hebben ze in de veiligheid van de repetitieruimte opgezocht en achter zich gelaten. Ze wilden over de drempel heen stappen, de vreugde, de kracht van het lichaam en de speelse levenslust herontdekken.

Het dak eraf! 
In Eros is het klaar met alle taboes: het dak gaat eraf! Ondersteund door drums en percussie van Frank Rosaly en Katherina Bornefeld is het een aanstekelijke, energieke voorstelling geworden. Een totaalervaring voorbij het alledaagse.

Schweigman& en DOX 
Eros is een coproductie van Schweigman& en DOX. Dat de Utrechtse gezelschappen de handen ineenslaan, leidt tot nieuwe dimensies in beider werk: het fysiek-zintuiglijke, rituele werk van Schweigman& vermengd met de focus op jongerencultuur en urban dans(theater) van DOX. 

Het Laatste Woord - aftertalk
15 december 2022 - Na een voorstelling ben je soms geneigd je af te vragen: Wat vond ik ervan? Maar: Wat heb ik eigenlijk gezien? of: Wat blijft je bij? zijn vaak vragen die een boeiender gesprek opleveren.

Na afloop van deze voorstelling organiseren we daarom Het Laatste Woord, een kort nagesprek onder leiding van een bevlogen gespreksleider, waarin toeschouwers hun eigen observaties en gedachten met elkaar uitwisselen.

Het woord is aan de bezoeker, zo leer je ook de ander kennen, je bent ook welkom om enkel te luisteren.

Het Laatste Woord is in de benedenfoyer van TR25, vrij voor publiek en gratis inclusief ‘n drankje.

 

*De performers van Eros identificeren zich als (biologische) vrouw. Het is gemaakt vanuit de beleving van hun lichaam. We zijn ons ervan bewust dat de beleving van het lichaam en van vrouwelijkheid door ieder op zijn/haar/hun eigen manier kan worden ervaren.

Masterclass Eros
vrijdag 13 januari van 10:00 tot 16:30 bij Theater Rotterdam
Geschikt voor iedereen!
Meer informatie en aanmelden

Het vliegende tapijt
Bezoek voorafgaand aan Eros de performance Het Vliegende Tapijt: Vilt van Women Connected in de Hal van TR Schouwburg.

[ENGLISH]

Celebrate the body: Schweigman& and DOX celebrate the female body*. In Eros, six women go in search of the power and pleasure of their sensuality. In a contemporary ritual, the brakes are off and femininity* is celebrated in all its facets.

Hallucinatory total experiences 
Theatre maker Boukje Schweigman disrupts the senses and makes people look at the world in a different way than they are used to. In her experiential theatre, she reduces the most ordinary phenomena to their essence. The titles of her work say it all: Ground, Corner, Mirror, Fall. She turns concrete notions into tangible experiences that are viewed, reversed, explored from all sides. In this way, they break free from all self-evidence and transform into hallucinatory total experiences.

Pandora’s box
Whereas her last performance Spectrum was about colour, Eros focuses on nothing less than female sensuality. Boukje Schweigman about the work process: ‘It was like opening Pandora's box. Many women have a lid on their lower abdomen, so to speak, and for good reasons. Centuries of oppression and abuse have left their mark.’ They sought out and left behind those dark sides, the shame and guilt, in the safety of the rehearsal room. They wanted to cross the threshold, rediscover the joy, the eroticism of the body and the innocent, cheerful and playful zest for life.

The roof is raised!
In Eros, all taboos and clichés are done with: the roof is raised! Supported by the drums and percussion of Frank Rosaly and Katherina Bornefeld, it has become a sizzling total experience beyond the mundane.

Schweigman& and DOX 
Eros is a co-production of Schweigman& and DOX. The fact that the Utrecht-based companies are joining forces leads to new dimensions in both their work: the physical-sensory, ritualistic work of Schweigman& mixed with the focus on youth culture and urban dance (theatre) of DOX.

*The performers of Eros identify themselves as (biological) women; it is made from their experience as women. We are aware that the experience of the body and of femininity can be experienced by everyone in his/her/ their own way.

 

Bekijk onze thema's

Het Laatste Woord

Een kort nagesprek onder leiding van een bevlogen gespreksleider, waarin toeschouwers hun eigen observaties en gedachten met elkaar uitwisselen.

Team

concept Boukje Schweigman, Ibelisse Guardia Ferragutti makers/ performers Lysanne van Berlo, Fiona Dekkers,  Luana van Eekeren, Ibelisse Guardia Ferragutti, Rosanna ter Steege, Goda Zukauskaite drums en percussie Katherina Bornefeld, Frank Rosaly regie Boukje Schweigman muziekcompositie Frank Rosaly scenografie Theun Mosk kostuumontwerp Esmée Thomassen casting i.s.m. Hildegard Draaijer regieassistentie Anemone Oostvriesland, Rachel Schuit productieleiding Lise van den Hout, Vera Andeweg techniek Albert Jan ten Napel, Jorn Kortooms, Bart van den Heuvel, Jeroen de Goei dramaturgisch advies Loes van der Pligt