Atropa

Theater Utrecht / Toneelhuis / Orkater / Naomi Velissariou
vr 16 dec 20:00
Een intersectionele tragedie op techno en trap
  • 16 dec
    20:00
    TR Schouwburg, Rotterdam
    Grote Zaal

In Atropa worden de taboes van een generatie die gekenmerkt wordt door haar zucht naar emancipatie, bezongen in een taal die zij het best verstaat: die van pompende beats en messcherpe poetry. 

Atropa is een bacchanaal van taal waarin de strijd om de macht plaatsmaakt voor een viering van de kwetsbaarheid. Griekse vrouwen staan oog in oog met Trojaanse vrouwen, die na de bezetting van hun stad de dood verkiezen boven een leven in onderdrukking. Het is aan de enige man om aan het einde van de strijd de waarden van de overlevenden overtuigend te verdedigen…

Atropa: De wraak van de vrede werd in 2008 geschreven door Tom Lanoye en ging in datzelfde jaar in première op het festival van Avignon in een regie van Guy Cassiers. In 2012 won Lanoye de prijs voor podiumteksten, omdat hij in Atropa “zoekt naar de wortels van het kwaad dat oorlog en geweld heet” en daarbij “het spel van de macht analyseert”, aldus de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. In de versie van Velissariou is Atropa een tragedie zoals zij bedoeld is: een talige viering op muziek, ter ere van hedendaagse goden.

[ENGLISH]

In Atropa the taboos of a generation characterized by its crave for emancipation are being told in a language they understand best: that of blasting beats and razor sharp poetry. Atropa is a bacchanal of language in which the battle of power makes way for a celebration of vulnerability. Greek women come face to face with Trojan women, who after the occupation of their city choose death over a life under oppression. After the war has ended, it is up to the only man to defend the values of its survivors.

Atropa: The revenge of peace was written in 2008 by Tom Lanoye and directed by Guy Cassiers as it premiered that same year at the festival of Avignon. In 2012 Lanoye won the playwright award, for in Atropa he “investigates the roots of evil called war and violence” and so “analyses the game of power”, as stated by the Royal Academy of the Dutch Language and Literature. In the version of Velissariou, Atropa is a tragedy the way it was meant to be: a musical celebration of language, worshipping contemporary gods.

Team

Concept Naomi Velissariou Tekst Tom Lanoye Regie Naomi Velissariou en Floor Houwink ten Cate Sound design Joost Maaskant en Jimi Zoet Scenografie Dennis Vanderbroeck Kostuumontwerp MAISON the FAUX Spel Vanja Rukavina, Naomi Velissariou, Ntianu Stuger, Annelinde Bruijs, Thibaud Dooms, Denise Jannah, Adanna Unigwe 

Atropa is een coproductie tussen Theater Utrecht, Toneelhuis Antwerpen, Orkater Amsterdam en Stichting Naomi Velissariou en wordt mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds en Ammodo.