Michiel Devijver

ONE SONG: Histoire(s) du Théâtre IV

Miet Warlop / NTGent / Irene Wool vzw
vr 24 feb 20:00
Wat is je geschiedenis als theatermaker?
  • 24 feb
    20:00
    TR Schouwburg, Rotterdam
    Grote Zaal

Histoire(s) du Théâtre IV : ONE SONG speelt zich af in het unieke universum van Warlop, waar een groep performers de arena betreedt voor een betoverend ritueel over afscheid, leven en dood, hoop en wedergeboorte. 

English text

Wat is je geschiedenis als theatermaker? Op uitnodiging van NTGent formuleert Miet Warlop een antwoord zoals alleen zij dat kan. In de reeks Histoire(s) du Théâtre is ze de vierde regisseur die – na Milo Rau, Faustin Linyekula en Angélica Liddell – de uitdaging aangaat om een werk te creëren waarin heden, verleden en toekomst elkaar op een verrassende manier ontmoeten.

In deze nieuwe productie, een coproductie van NTGent en Miet Warlop / Irene Wool vzw, weerklinkt een geschiedenis die voor Miet Warlop zowel een artistieke als een persoonlijke betekenis heeft. Haar reflectie over theater als kunstvorm leidt tot een fysiek concept waarin we elementen uit vorige producties herkennen. Zo vormde het rituele concert met choreografisch patroon de basis voor GHOST WRITER AND THE BROKEN HAND BREAK (2018). De uitnodiging om samen te ademen om onze angsten en demonen uit te drijven zagen we in FRUITS OF LABOR (2016), waarbij de voorstelling werd gebruikt als 'een pijnstiller voor de wereld'. Het typeert Warlops artistieke signatuur dat dergelijke thema's en motieven soms jaren later weer opduiken: in haar oeuvre is alles met elkaar verbonden, impliciet of expliciet. Het is circulair, zoals het leven zelf, in vele opzichten.

De fysieke inspanning als metafoor is een ander element van het onderzoek dat Warlop startte in DE SPORTBAND / AFGETRAINDE KLANKEN, destijds gemaakt als een requiem en eerbetoon aan haar overleden broer Jasper. Via de metafoor van een livewedstrijd/concert, inclusief commentator en cheerleader, nodigt Miet Warlop ons uit om een gemeenschap te vormen en onszelf als in een viering te overstijgen. Zo wordt het tijdelijke het universele en wordt het persoonlijke iets collectiefs. Dat is de subtekst van ONE SONG: hoe één lied betekenis kan geven aan een hele samenleving. Eenheid in verscheidenheid.

De performers gaan samen tot het uiterste: met gezongen tekst, beelden en voorwerpen, zuurstof en zweet, roepen ze onze condition humaine op. Telkens weer staat iemand op om hun grenzen te verleggen. Ze tarten de tijd en geven uitdrukking aan een diepmenselijke behoefte: het moment waarop we ons denkende lichaam kunnen overstijgen.

'ONE SONG – Histoire(s) du Théâtre IV' TRIOMFEERT IN AVIGNON  ★★★★

★★★★ in The Guardian, “een meer dan verdiende staande ovatie” volgens de recensent van The New York Times, en lofbetuigingen in de Franse en Belgische pers: de wereldpremière van de voorstelling ONE SONG – Histoire(s) du Théâtre IV van Miet Warlop & NTGent op het prestigieuze Festival d’Avignon blijkt een triomf.

Ook de Franse pers is erg lovend over ONE SONG, van 1 tot 7 oktober 2022 te zien in de Schouwburg van NTGent. Le Monde noemt Warlop “een fascinerende artieste die eindelijk meer erkenning krijgt”. Volgens Les Echos heeft de voorstelling Avignon “betoverd”. Theatral Magazine oordeelt zelfs dat de voorstelling “een klein mirakel” is. Een mirakel “dat het festival heeft doen ontwaken” met “een troostende en diep ontroerende trance, met dank aan de kracht van het collectief”. Toute La Culture zag “tragiek, generositeit en humor”, net als “schoonheid met de allure van de grote drama’s, en net die vormen de essentie van de geschiedenis van het theater”.

“Een rockende oerkreet die barst van de levenslust, energie en humor”, vat De Standaard (★★★★) samen. “Een krachtige maar weldadige knock-out,” aldus Le Soir. “Zeventien jaar na Sportband, Warlop's requiem voor haar broer Jasper, vertelt ONE SONG ons dat verdriet steeds bij ons blijft, maar ook dat verdriet - door het samen te dragen - wordt getransformeerd, van het intieme naar het universele, en ons in staat stelt tot het uiterste te gaan van wat menselijk mogelijk lijkt”.

English

What is your history as a theatre maker? At the invitation of NTGent, Miet Warlop formulates an answer as only she can. In the series Histoire(s) du Théâtre she is the fourth director to accept the challenge of a creation in which present, past and future meet each other in an inspiring way – after Milo Rau, Faustin Linyekula and Angélica Liddell. Histoire(s) du Théâtre IV: ONE SONG is set in the unique universe of Warlop. Twelve performers enter the arena for a mesmerizing ritual about farewell, life and death, hope and resurrection. 

Through the metaphor of a live competition/concert, including a commentator and a cheerleader, Miet Warlop invites us to form a community and lift each other up, as in a celebration. The temporary thus becomes the universal, and the personal becomes something of the collective. That is the subtext of ONE SONG: how one song can give meaning to a whole society. Unity in diversity. 

The past is the present is the future. And as human beings, we are, willingly and unwillingly, a gladiator, in conflict with time. Beauty and comfort cannot be grasped but happen to us. The need to connect makes us both vulnerable and tragic. Vulnerable in our physical limitations, despite the efforts we make to strengthen our bodies. And tragic in our existential loneliness, the result of an awareness that is peculiar to mankind. 

The twelve performers go to extremes together: through sung text, images and objects, oxygen and sweat, they evoke our condition humaine. Again and again, someone stands up to push his or her boundaries. They defy time and give expression to a deep human need: the moment in which we can transcend our thinking body. 

Team

Spel Wietse Tanghe, Karin Tanghe, Joppe Tanghe, Willem Lenaerts, Melvin Slabbinck, Milan Schudel, Elisabeth Klinck, Kris Auman. En met Imran Alam, Stanislas Bruynseels , Matilde Casier, Flora van Canneyt Conception & scénographie Miet Warlop Tekst Miet Warlop geadviseerd door Jeroen Olyslaegers Kostuumontwerp Carol Piron - Filles á Papa Muziek en soundscape Maarten Van Cauwenberghe, assistent: Martijn De Bondt Lichtontwerp Dennis Diels Geluid Bart Van Hoydonck Productie NTGent & Miet Warlop, Irene Wool vzw Coproductie Festival d’Avignon, deSingel (Antwerpen), Tandem Scène nationale Arras-Douai, Théâtre Dijon Bourgogne Centre dramatique national, HAU Hebbel am Ufer (Berlijn), La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme – Ardèche, Teatre Lliure Barcelona Met de steun van de Vlaamse overheid, Tax Shelter van de Belgische federale overheid. en Frans Brood productions

Actor Wietse Tanghe, Karin Tanghe, Joppe Tanghe, Willem Lenaerts, Melvin Slabbinck, Milan Schudel, Elisabeth Klinck, Kris Auman And Imran Alam, Stanislas Bruynseels , Matilde Casier, Flora van Canneyt Conception & scénographie Miet Warlop  Text Jeroen Olyslaegers Costume design Carol Piron – Filles á Papa Music and soundscape Maarten Van Cauwenberghe, assistant: Martijn De Bondt Lighting design Dennis Diels Sound Bart Van Hoydonck Production NTGent, Miet Warlop, Irene Wool vzw  Coproduction Festival d’Avignon, deSingel (Anvers), Tandem Scène nationale Arras-Douai, Théâtre Dijon Bourgogne Centre dramatique national, HAU Hebbel am Ufer (Berlin), La Comédie de Valence Centre dramatique national Drôme – Ardèche, Teatre Lliure (Barcelone) With support of Gouvernement flamand, La Ville de Gand, Tax Shelter du gouvernement fédéral de Belgique and Frans Brood productions