D̶A̶R̶K̶MATTER

Cherish Menzo
za 28 jan - di 28 mrt
Een filmische voorstelling over de kracht van rolmodellen, nieuwe helden en andere mogelijkheden

D̶A̶R̶K̶MATTER creëert in een futuristisch universum met krachtige danstaal een utopische vrije ruimte waarin het lichaam bevrijd wordt van bestaande referenties.

English text

In D̶A̶R̶K̶MATTER zoeken Cherish Menzo en Camilo Mejía Cortés naar manieren om hun lichamen los te weken van een opgelegde perceptie. Vastgeroeste vooroordelen worden uit elkaar getrokken in een futuristische omgeving: het D̶A̶R̶K̶MATTER-universum. Daarvoor kijken ze onder meer naar de ruimte: naar donkere materie en naar zwarte gaten die elkaar ontmoeten en botsen, en waaruit een nieuw, (afro)futuristisch en raadselachtig lichaam kan ontstaan. 

Net als in haar vorige project JEZEBEL rekt Menzo haar bewegingstaal op door de Chopped and Screwed-methode, een remixtechniek binnen de hiphopmuziek waarbij het tempo van de muziek sterk wordt teruggedraaid. 

Voor DARKMATTER put Menzo inspiratie uit het posthumanisme, waarbij het lichamelijke wordt overstegen, maar vooral uit het afrofuturisme. Een stroming die zich richt op een toekomst waarin zwarte mensen in een hypertechnische en gedekoloniseerde wereld leven. Of sterker: het verbeeldt een toekomst waarin kolonisatie nooit heeft plaatsgevonden. Het vermengt toekomst met traditie, technologie met eeuwenoude Afrikaanse mythologie en fantasie met realiteit.  

Bij de voorstelling wordt één dag vooraf een verdiepende workshop aangeboden. Op elke speelplek worden een tiental lokale mensen van kleur uitgenodigd om in deze workshop aan thema’s die in DARKMATTER  aan bod komen te werken. In Amsterdam en Brüssel , de twee première-locaties, werd aan het einde van een workshoptweedaagse met het daar getrainde Distorted Rap Choir een rap anthem opgenomen die geïntegreerd is in de voorstelling. 

De choirs zijn terug te horen via www.distortedrapchoir.com

De pers over D̶A̶R̶K̶MATTER
"De performance D̶A̶R̶K̶MATTER geeft een spannende en vervreemdende lading aan ‘donkere materie’" ★★★★ de Volkskrant

"D̶A̶R̶K̶MATTER is een punky performance, een trip vol mysterie en symboliek. Donker in zijn consequentie, licht aan het einde van de tunnel." Theaterkrant

"Of ze nu wankelen op hun stiletto-latexlaarzen of naakt door de zwarte verf glibberen, het duo verrast na elke black-out met krachtige beelden. Dankzij het gedurfde lichtontwerp, de ijzingwekkende soundtrack en de beklemmende rapsongs die Menzo en Cortés live uitspuwen, wordt Darkmatter niet alleen een fascinerende afdaling in het hart van de duisternis die in ons allemaal schuilt, maar ook een poëtische representatiekritiek die de rijkdom van het zwart zijn viert." ★★★★ De Standaard 

"De enigszins abstracte opeenstapeling van (pop)culturele benaderingen van de black community lijkt zo voornamelijk een gooi te doen naar hoe de doorleefde materialiteit van zwarte lichamen, in het licht van een temporele weerbarstigheid die parallel loopt aan het scratchen van een plaat, het duister van een donker verleden kan opbreken." Etcetera

"In ‘D̶A̶R̶K̶MATTER’ beukt danseres en choreografe Cherish Menzo samen met Camilo Mejia Cortès tegen de onzichtbare grenzen die het (zwarte) lichaam inperken. De hiphopcultuur van  de jaren ’90 en de fantasy beelden van het Afrofuturisme zijn haar gereedschap." Pzazz

Over Cherish Menzo
Cherish Menzo is een performer en performance-maker gevestigd in Amsterdam. Voor haar artistieke werk is ze geïnteresseerd in de transformatie van het lichaam op podium en in de "belichaming" van verschillende fysieke beelden. Deze lijken op het eerste gezicht herkenbaar, maar door hun complexiteit en tegenstrijdigheid te benadrukken, stelt Menzo de schijnbare norm in vraag. Ze creëert in haar werk een universum waarin het zwarte lichaam centraal staat. Ze meandert tussen de nostalgie van de jaren 90 en 2000 (hiphop, rapteksten, sci-fi, manga) en speculatieve toekomsten.

D̶A̶R̶K̶MATTER gaat op tournee. Hier vind je alle speeldata

English text

In D̶A̶R̶K̶MATTER, Cherish Menzo and Camilo Mejía Cortés go in search of ways to soak their bodies free from an imposed perception. Embedded prejudices are plucked apart in a futuristic environment: the D̶A̶R̶K̶MATTER universe. To do so, they look partly to space: to dark matter and black holes that meet and clash, and from which a new, (Afro)futuristic, strange body can be born. 

As in her previous project JEZEBEL, Menzo stretches her language of movement further using the Chopped and Screwed method – a remix technique from hip hop music in which the tempo of the music is dialled right back. 

For D̶A̶R̶K̶MATTER,  Menzo takes inspiration from post-humanism, which transcends the physical, but above all also from Afrofuturism. A movement focused on a future in which Black people live in a hyper-technologized, decolonised world. Or even: depicting a future in which colonisation never happened. Mixing future with tradition, technology with centuries-old African mythology, and fantasy with reality.  

An in-depth workshop will be offered the day before to accompany the show. At each performance location, ten local people of colour will be invited to participate in this workshop and work on themes arising in D̶A̶R̶K̶MATTER. In Amsterdam and Brussels, the locations of the two premières, at the end of a two-day workshop with the Distorted Rap Choir trained there a rap anthem has been recorded and integrated into the production. 

The choirs can be heard at www.distortedrapchoir.com

The press on D̶A̶R̶K̶MATTER
“The performance D̶A̶R̶K̶MATTER gives a tense, alienating charge to ‘dark matter’” ★★★★ de Volkskrant

"D̶A̶R̶K̶MATTER is a punky performance, a trip full of mystery and symbolism. Dark in its consistency, light at the end of the tunnel." Theaterkrant

"Whether they are tottering on their stiletto latex boots or slithering naked through black paint, the pair surprise with powerful images after every black-out. Thanks to the daring lighting design, the terrifying soundtrack and the oppressive rap songs spat out live by Menzo and Cortés, Darkmatter is not only a fascinating descent into that heart of darkness that lurks within each of us, but also a poetic critique of representation that celebrates the richness of being black." ★★★★  De Standaard 

"The rather abstract stacking of (pop) cultural approaches from the black community seems to mainly be an attempt to show how the experienced materiality of black bodies, in the light of a temporal recalcitrance that runs parallel to the scratching of a record, can break open the blackness of a dark past." Etcetera 

“In ‘D̶A̶R̶K̶MATTER’, dancer and choreographer Cherish Menzo crashes, with Camilo Mejia Cortès, into the invisible boundaries that restrict the (black) body. The hip hop culture of the ’90s and the fantasy images of Afrofuturism are her tools.” Pzazz

About Cherish Menzo
Cherish Menzo is a performer and performance-maker based in Amsterdam. In her artistic work, she is interested in the transformation of the body on stage and in the "embodiment" of various physical images. At first sight these seem unrecognizable, but by stressing their complexity and contrariness, Menzo questions the seeming norm. In her work, she creates a universe centered around the black body. She meanders between the nostalgia of the 90s and 2000s (hip hop, rap texts, sci-fi, manga) and speculative futures. 

Menzo is a force to be reckoned with, not only as a dancer, but also as a brave maker of her own work.

Movement Exposed

Team

Concept en choreografie Cherish Menzo Creatie en uitvoering Cherish Menzo en Camilo Mejía Cortés Lichtontwerp Niels Runderkamp Muziekcompositie Gagi Petrovic en Michael Nunes Mastering Gagi Petrovic Scenografie Morgana Machado Marques Zang- en tekstcoach BOИSU en Shari Kok-Sey-Tjong Kostuumontwerp JustTatty.com Dramaturgie Renée Copraij en Benjamin Kahn Tekst Cherish Menzo, Camilo Mejía Cortés, BOИSU, Shari Kok-Sey-Tjong Artistiek advies Christian Yav en Nicole Geertruida Techniek Niels Runderkamp en Amber Stallenberg/ Nele Verreyken Stemmen DISTORTED RAP CHOIR www.distortedrapchoir.com Productie Frascati Producties, GRIP coproductie De Coproducers (NL), Kunstenfestivaldesarts (Brussel, BE), CCN-Ballet national de Marseille dans le cadre de l’accueil studio / Ministère de la Culture (FR), actoral festival (Marseille, FR), STUK (Leuven, BE), La Villette (Parijs, FR), Beursschouwburg (Brussel, BE), Festival d’Automne à Paris (FR), Perpodium (Antwerpen, BE) Coproductie Kunstenfestivaldesarts (Brussel, BE), CCN-Ballet national de Marseille dans le cadre de l’accueil studio / Ministère de la Culture (FR), actoral festival (Marseille, FR), STUK (Leuven, BE), La Villette, Paris (FR), Beursschouwburg (Brussel, BE), Festival d’Automne à Paris (FR), De Coproducers (NL), Perpodium (BE) Residenties STUK (Leuven, BE), La Villette, Paris (FR), Frascati (Amsterdam, NL), Beursschouwburg (Brussel, BE), CCN-Ballet national de Marseille dans le cadre de l’accueil studio / Ministère de la Culture (FR), Productiehuis Theater Rotterdam (NL)

In samenwerking met Trill (Leuven, BE), WijzijnDOX (Utrecht, NL) Met de financiële steun van de Vlaamse Overheid, Fonds Podiumkunsten, Ammodo, de Taxshelter van de Belgische Federale Overheid, Cronos Invest Met dank aan Eric Cyuzuzo, Jan Fedinger, Dries Douibi

Fonds 21 ondersteunt de presentatie van deze voorstelling in de theaters van De Coproducers

 

 

Ministère de la Culture (FR), 
IN SAMENWERKING MET: Trill (Leuven, BE), WijzijnDOX (Utrecht, NL)
MET DE FINANCIËLE STEUN VAN: de Vlaamse Overheid, Fonds Podiumkunsten, Ammodo, de Taxshelter van de Belgische Federale Overheid, Cronos Invest