© Bas Brouwer

D̶A̶R̶K̶MATTER

Cherish Menzo
zo 28 aug - di 28 mrt
In een futuristisch universum transformeert Cherish Menzo het zwarte lichaam met krachtige danstaal.

Body can you become hypothetical, a galaxy, in full gear acceleration, a liquid star monster, failing to die? - Cherish Menzo

English text

Cherish Menzo (JEZEBEL, 2019) en Camilo Mejía Cortés trekken in D̶A̶R̶K̶MATTER ogenschijnlijk herkenbare beelden uit elkaar en kneden deze tot een geheel eigen dans- en bewegingstaal. Reis af naar het gitzwarte, punky en vervreemdende D̶A̶R̶K̶MATTER-universum waar de mogelijkheden van het lichaam tot het maximale worden opgerekt. Tegen de achtergrond van een apocalyptisch jungle-decor, voorzien van filmische soundtrack, ontstaat een duister én beeldschoon spel met het hypothetische lichaam.

Voor D̶A̶R̶K̶MATTER put Menzo uit de hiphop- en rapcultuur, posthumanisme en afrofuturisme; een stroming die zich richt op een toekomst waarin zwarte mensen in een hypertechnische en gedekoloniseerde wereld leven. Of waarin kolonisatie nooit heeft plaatsgevonden.  

Om haar universum te creëren, vond Menzo inspiratie in de ruimte. In donkere materie, waar sterren en zwarte gaten elkaar ontmoeten en met elkaar botsen. Juist in deze botsingen kan een nieuw, (afro)futuristisch en raadselachtig lichaam ontstaan. Precies dáár kan je een nieuwe bewegingstaal ontwikkelen.

Net als in haar vorige project JEZEBEL rekt Menzo de bewegingstaal op door de Chopped & Screwed-methode toe te passen. Chopped & Screwed is een remixtechniek binnen de hiphopmuziek waarbij het tempo sterk wordt teruggedraaid. Menzo vertaalt in D̶A̶R̶K̶MATTER deze methode naar beweging en dans.

Workshop van Cherish Menzo
Als onderdeel van de zoektocht naar het project D̶A̶R̶K̶MATTER, wil choreografe Cherish Menzo samen met vocal coach Daniel Bonsu met jou een duurzame dialoog aangaan over de representatie van het Zwarte lichaam in de podiumkunsten. Dit doen ze door middel van de workshop, Distorted Rap Body / Chopped and Screwed Body, waarin je kennis zult maken met de Chopped and Screwed techniek. 

Je kunt je aanmelden door je naam, leeftijd, foto en een motivatie in een paar zinnen te mailen naar celestamensah@frascatitheater.nl

De pers over D̶A̶R̶K̶MATTER
"De performance D̶A̶R̶K̶MATTER geeft een spannende en vervreemdende lading aan ‘donkere materie’" ★★★★ de Volkskrant

"D̶A̶R̶K̶MATTER is een punky performance, een trip vol mysterie en symboliek. Donker in zijn consequentie, licht aan het einde van de tunnel." Theaterkrant

"Of ze nu wankelen op hun stiletto-latexlaarzen of naakt door de zwarte verf glibberen, het duo verrast na elke black-out met krachtige beelden. Dankzij het gedurfde lichtontwerp, de ijzingwekkende soundtrack en de beklemmende rapsongs die Menzo en Cortés live uitspuwen, wordt Darkmatter niet alleen een fascinerende afdaling in het hart van de duisternis die in ons allemaal schuilt, maar ook een poëtische representatiekritiek die de rijkdom van het zwart zijn viert." ★★★★ De Standaard 


Over Cherish Menzo
Cherish Menzo is een performer en performance-maker gevestigd in Amsterdam. Voor haar artistieke werk is ze geïnteresseerd in de transformatie van het lichaam op podium en in de "belichaming" van verschillende fysieke beelden. Deze lijken op het eerste gezicht herkenbaar, maar door hun complexiteit en tegenstrijdigheid te benadrukken, stelt Menzo de schijnbare norm in vraag. Ze creëert in haar werk een universum waarin het zwarte lichaam centraal staat. Ze meandert tussen de nostalgie van de jaren 90 en 2000 (hiphop, rapteksten, sci-fi, manga) en speculatieve toekomsten.

D̶A̶R̶K̶MATTER gaat op tournee. Hier vind je alle speeldata

English text

Body can you become hypothetical, a galaxy, in full gear acceleration, a liquid star monster, failing to die? – Cherish Menzo

In D̶A̶R̶K̶MATTER, Cherish Menzo (JEZEBEL, 2019) and Camilo Mejía Cortés pull seemingly recognisable images apart and knead these into a language of dance and movement entirely their own. Travel to the jet-black, punky, alienating D̶A̶R̶K̶MATTER universe where the possibilities of the body are stretched to the max. Against an apocalyptic jungle backdrop with a cinematic soundtrack, dark but stunningly beautiful play unfolds with a hypothetical body.

For D̶A̶R̶K̶MATTER, Menzo draws on hip hop and rap culture, post-humanism and Afrofuturism; a movement oriented towards a future where Black people live in a hyper-technologized, decolonised world. Or one where colonisation never occurred.  

To create her universe, Menzo took inspiration from space. From dark matter, where stars and black holes meet and collide. It is from these collisions that a new, mysterious, (Afro)futurist body arises. This is where a new language of movement can be developed.

As in her previous project JEZEBEL, Menzo stretches her language of movement by applying the Chopped & Screwed method. Chopped & Screwed is a remix technique within hip hop music that involves radically slowing the tempo. In D̶A̶R̶K̶MATTER, Menzo adapts this method for movement and dance.    The press on D̶A̶R̶K̶MATTER
“The performance D̶A̶R̶K̶MATTER gives a tense, alienating charge to ‘dark matter’” ★★★★ de Volkskrant

"D̶A̶R̶K̶MATTER is a punky performance, a trip full of mystery and symbolism. Dark in its consistency, light at the end of the tunnel." Theaterkrant

"Whether they are tottering on their stiletto latex boots or slithering naked through black paint, the pair surprise with powerful images after every black-out. Thanks to the daring lighting design, the terrifying soundtrack and the oppressive rap songs spat out live by Menzo and Cortés, Darkmatter is not only a fascinating descent into that heart of darkness that lurks within each of us, but also a poetic critique of representation that celebrates the richness of being black." ★★★★  De Standaard 

Workshop by Cherish Menzo
As part of the search for the D̶A̶R̶K̶MATTER project, choreographer Cherish Menzo, together with vocal coach Daniel Bonsu, wants to enter into a sustainable dialogue with you about the representation of the Black body in the performing arts. They do this through the workshop, Distorted Rap Body / Chopped and Screwed Body, in which you will become acquainted with the Chopped and Screwed technique.

You can register by emailing your name, age, photo and a motivation in a few sentences to celestamensah@frascatitheater.nl


About Cherish Menzo

Cherish Menzo is a performer and performance-maker based in Amsterdam. In her artistic work, she is interested in the transformation of the body on stage and in the "embodiment" of various physical images. At first sight these seem unrecognizable, but by stressing their complexity and contrariness, Menzo questions the seeming norm. In her work, she creates a universe centered around the black body. She meanders between the nostalgia of the 90s and 2000s (hip hop, rap texts, sci-fi, manga) and speculative futures. 

Menzo is a force to be reckoned with, not only as a dancer, but also as a brave maker of her own work.

Movement Exposed

Team

concept en choreografie Cherish Menzo creatie en uitvoering Cherish Menzo en Camilo Mejía Cortés lichtontwerp Niels Runderkamp muziekcompositie Gagi Petrovic en Michael Nunes mastering Gagi Petrovic scenografie Morgana Machado Marques zang- en tekstcoach BOИSU en Shari Kok-Sey-Tjong kostuumontwerp JustTatty.com dramaturgie Renée Copraij en Benjamin Kahn text Cherish Menzo, Camilo Mejía Cortés, BOИSU, Shari Kok-Sey-Tjong artistiek advies Christian Yav en Nicole Geertruida techniek Niels Runderkamp en Amber Stallenberg/ Nele Verreyken stemmen distorted rap choir via distortedrapchoir.com productie Frascati Producties, GRIP coproductie De Coproducers (NL), Kunstenfestivaldesarts (Brussel, BE), CCN-Ballet national de Marseille dans le cadre de l’accueil studio / Ministère de la Culture (FR), actoral festival (Marseille, FR), STUK (Leuven, BE), La Villette (Parijs, FR), Beursschouwburg (Brussel, BE), Festival d’Automne à Paris (FR), Perpodium (Antwerpen, BE) in samenwerking met Trill (Leuven, BE), WijzijnDOX (Utrecht, NL) met de financiële steun van de Vlaamse Overheid, Ammodo, Fonds Podiumkunsten, de Taxshelter van de Belgische Federale Overheid en Cronos Invest Voor de presentatie van deze voorstelling worden de theaters in De Coproducers ondersteund door Fonds 21.

 

Ministère de la Culture (FR), 
IN SAMENWERKING MET: Trill (Leuven, BE), WijzijnDOX (Utrecht, NL)
MET DE FINANCIËLE STEUN VAN: de Vlaamse Overheid, Fonds Podiumkunsten, Ammodo, de Taxshelter van de Belgische Federale Overheid, Cronos Invest