Imagine

“Verhalen van verandering”

Onderdeel van:
Programmalijnen

In seizoen 2017/2018 zetten we Club Imagine voort. Gesprekken over de toekomst en de opgaven die hierin liggen. De verbeelding daarvoor is noodzakelijk: hoe krijgen we er zin in? Daarvoor zetten we alles in wat Theater Rotterdam in huis heeft: van de makers tot de mediawand, van de stoep tot de trap, van de artiestenfoyer tot het polderdak. Daar vind je echte gesprekken, met denkers, doeners, activisten, beeldend kunstenaars, performers, uitvinders.

In Route Imagine tonen we het werk van makers die een blik werpen op een duurzame toekomst in de breedste zin van het woord. Ze geven een reflectie op het nu en doen voorstellen voor andere manieren van samenleven. Kan er een wereld bestaan waarin de mens niet meer de maat der dingen is?

Events in dit thema

Ik wil meer weten over