Alida Dors benoemd tot artistiek directeur Theater Rotterdam

Per 1 januari 2021, met ingang van het Cultuurplan 2021-2024, is Alida Dors door de Raad van Toezicht aangesteld tot artistiek directeur van Theater Rotterdam. Met deze keuze creëert Theater Rotterdam een duurzaam en stevig fundament om de ambities voor een meer inclusief, eigentijds en open theater te realiseren.

Alida Dors is sinds april 2020 werkzaam als artistiek leider van Theater Rotterdam. In de afgelopen periode heeft zij, midden in de coronacrisis, lef, daadkracht en leiderschap getoond. Niet alleen door de keuze om open te blijven, maar ook door de wil om te pionieren, te bevragen, de boel op te schudden en gewoontes te doorbreken. Dit heeft geleid tot een verrassende, veelvormige  en meerstemmige programmering die de transformatie van Theater Rotterdam zichtbaar maakt. 

Altijd startend vanuit de dialoog, wil Alida Dors de artistieke status quo in het theater verruimen met nieuwe tradities en perspectieven. Daarbij werkt zij graag interdisciplinair en verbindt ze verschillende theatervormen als dans, taal, muziek, beeld en performance. Alida Dors krijgt van de Raad van Toezicht het vertrouwen om de ingeslagen weg naar vernieuwing en verbinding in de functie van artistiek directeur voort te zetten.  

Richard Sitton, voorzitter Raad van Toezicht:
“Namens de Raad van Toezicht ben ik ontzettend verheugd om met Alida Dors een artistiek directeur te benoemen die de vernieuwing van Theater Rotterdam verder vorm gaat geven. Hiermee gaan wij daadwerkelijk een brug slaan tussen stad en theater. Ik ben extra trots dat in multicultureel Rotterdam de noodzaak voor meer diversiteit aan de top van de culturele wereld ook daadwerkelijk wordt opgepakt. Geen woorden, maar daden.”

Tweehoofdige, meerstemmige directie
Met deze aanstelling door de Raad van Toezicht wordt er een tweehoofdige directie gevormd, waarin Walter Ligthart als algemeen directeur functioneert. Daarmee draagt Alida Dors vanaf heden samen met Walter Ligthart de eindverantwoordelijkheid voor Theater Rotterdam. 

Walter Ligthart, algemeen directeur: 
“Ik ben blij en trots met de aanstelling van Alida Dors als artistiek directeur. Het afgelopen jaar heeft ze al laten zien hoe Theater Rotterdam zich met inspiratie en vernieuwing door de coronacrisis een pad baant. Dat proces van het werken aan een echt meerstemmig perspectief is nog lang niet afgerond maar met Alida  hebben we een artistiek directeur die deze uitdaging onverschrokken durft aan te gaan.”

Alida Dors, artistiek directeur:
“Ik ben trots op het feit dat Theater Rotterdam een van de weinige kunstinstellingen in het land is waarvan de directie intergenerationeel is, en divers in culturele achtergrond, gender, kennis en kunde. Het is met recht een volgend hoofdstuk met uitdagingen en kansen voor zowel Theater Rotterdam als mijzelf.”