Landelijke erkenning voor Theater Rotterdam

Op woensdag 3 juli bracht de Raad voor Cultuur het advies Culturele basisinfrastructuur 2025-2028 uit. Hierin adviseert hij om de ingediende Rijkssubsidieaanvraag van Theater Rotterdam te honoreren. Dat betekent dat Theater Rotterdam groeit van middelgroot naar groot gezelschap. 

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur de bewindspersoon van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen in het kader van de Culturele basisinfrastructuur. Culturele instellingen hebben hiertoe een subsidieaanvraag bij het ministerie van OCW ingediend. 

Lovende woorden Raad voor Cultuur

Voor het eerst heeft Theater Rotterdam een verhoogde Rijkssubsidieaanvraag ingediend, passend bij de ambitie om te groeien naar groot gezelschap. Dat de Raad voor Cultuur de aanvraag honoreert, is bijzonder. Theater Rotterdam wordt hiermee beloond voor de koers van meerstemmigheid en urgentie die vier jaar geleden is ingezet door artistiek directeur Alida Dors. In zijn rapport gebruikt de Raad voor Cultuur lovende woorden: “Theater Rotterdam heeft een plan ingediend waarin de doorvoelde artistieke visie van de directie op alle plekken in de organisatie en in de artistieke plannen is terug te zien. Ook ziet de raad een grotere motivatie om aan maatschappelijke betekenis te winnen, de toegankelijkheid te vergroten en die aan het artistieke beleid te verbinden, waardoor alles in het plan organisch met elkaar samenhangt. Daar komt nog bij dat de plannen van Theater Rotterdam op het gebied van genrepluriformiteit meer toevoegen aan het huidige theaterlandschap.”

Eerder al ontving Theater Rotterdam positief advies van de Adviescommissie Cultuurplan 2025-2028 van de Gemeente Rotterdam. De commissie is zeer te spreken over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en ziet de waarde van Theater Rotterdam voor de stad, de Rotterdammer en de sector.

“We voelen ons gesterkt door de positieve beoordelingen, ons harde werk is gezien en gehonoreerd. We kijken met blijdschap en enthousiasme vooruit, klaar om met een team van mooie en getalenteerde mensen verder te bouwen aan een veelzijdig theater dat midden in het hier en nu staat.”

Alida Dors, artistiek directeur Theater Rotterdam