Openingstrack: URLAND

URLAND’s bijdrage aan de openingsweek staat in het licht van de eindigheid. 

Thomas Dudkiewicz geeft, in de belichaming van de Britse filosoof Alan Watts, een seminar over de dood en de manier waarop er in het Oosten en Westen naar gekeken wordt. Een handreiking om samen stil te staan bij de dood.

De Openingstrack, gecureerd door Alida Dors, is onderdeel van ACT: Art, Climate, Transition, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijd van klimaatdegradatie, pandemieën, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij we brede perspectieven verbinden met specifieke, gelokaliseerde mogelijkheden die we uitnodigen of eisen.

ENG 

URLAND's contribution to the opening week is in the light of finiteness.

Thomas Dudkiewicz, in the embodiment of the British philosopher Alan Watts, gives a seminar on death and the way it is viewed in the East and West. A guide to reflect on death together.

The Openingstrack, curated by Alida Dors,  is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.

Amanda Harput