Belastingvoordeel bij giften

Theater Rotterdam is een culturele ANBI. Dit heeft bijzondere belastingregels als gevolg. Zo is Theater Rotterdam vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting en komt elke schenking in zijn geheel ten goede aan onze activiteiten. Bovendien is er sprake van een bijzonder belastingvoordeel voor zowel bedrijven als particulieren. 

 

Culturele ANBI-status

Theater Rotterdam heeft de status van een culturele ANBI. De organisatie heeft tot doel het organiseren, produceren en uitvoeren van professionele culturele, kunstzinnige en educatieve projecten, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt theaterproducties, evenementen, debatten, contextprogramma’s en festivals.

Belastingvoordeel particulieren

Dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht werd, kunt u 125% van uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel dat u € 1.000 schenkt, dan bedraagt uw aftrek € 1.250. Als u in het 52% tarief valt, kost de gift van € 1.000 u dus netto maar € 350. U mag dankzij deze multiplier dus meer aftrekken van uw inkomstenbelasting dan u heeft geschonken. Op deze manier bent u netto minder verschuldigd, óf kunt u meer schenken zonder dat het u netto meer kost. Er geldt wel een plafond van € 1.250. Bij een gift van € 6.000 kunt u deze dus vermeerderen met € 1.250.

Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking gelden deze drempels niet; bij een lijfrenteschenking van minimaal vijf jaar is deze volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Belastingvoordeel bedrijven

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Dankzij de Geefwet die sinds 1 januari 2012 van kracht is, kunnen bedrijven giften aan een culturele ANBI voor 150% aftrekken, met een maximum van € 2.500. Bij een gift van € 6.000 geldt dus een aftrekpost van € 8.500. De totale aftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst. 

Belasting en nalatenschappen

Uw nalatenschap aan Theater Rotterdam is vrij van erfbelasting. Theater Rotterdam hoeft geen belasting te betalen over de ontvangen erfenis, omdat we door de Belastingdienst worden erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

OVEREENKOMST PERIODIEKE SCHENKING

MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO

FORMULIER AANMELDEN ALS NIEUWE DONATEUR