Openingstrack: Boogaerdt/VanderSchoot

Speciaal voor de Openingsweek bedacht performance-duo Boogaerdt/VanderSchoot i.s.m. Jimi Zoet (URLAND, componist) een dansritueel in antiseptische pakken.

De komende periode onderzoeken Boogaerdt/VanderSchoot hoe onze zintuigen en onze onderlinge verbondenheid ons kunnen helpen in het proces van transformatie waarin we ons als mens bevinden. Hoe kunnen we ons lichaam opnieuw bewust worden, bezielen en helen, in een post pandemisch tijdperk. Zowel dit dansritueel als de nieuwe voorstelling ANTIBODIES (premiere 8 oktober TR) vormen een onderdeel van dit onderzoek. 

Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot werken samen sinds 1999, na hun afstuderen aan de mimeopleiding van de Amsterdamse theateracademie. In 2016 treden zij toe als kernmakers binnen het artistieke team van Theater Rotterdam. Sindsdien werken zij in zowel Rotterdam als Berlijn, waar zij co-creëren met Susanne Kennedy bij de Volksbühne.

Boogaerdt/VanderSchoot maken expressieve, fysieke, gewaagde en visuele installaties op het snijvlak van theater en beeldende kunst, die de worstelingen en uitdagingen van de mens in de hedendaagse, door media gedreven wereld behandelen. Zij zoeken naar de relevantie van theater in de 21e eeuw en richten zich op de ontwikkeling van nieuwe theatrale vormen en idiomen, die ruimte en betekenis geven aan het post-humanisme en de flexibele, veelvoudige identiteiten die daaruit ontstaan.

De Openingstrack, gecureerd door Alida Dors, is onderdeel van ACT: Art, Climate, Transition, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijd van klimaatdegradatie, pandemieën, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij we brede perspectieven verbinden met specifieke, gelokaliseerde mogelijkheden die we uitnodigen of eisen.

ENG

Specially for the openingstrack developed  the Performance duo Boogaerdt / VanderSchoot in collaboration with Jimi Zoet (URLAND, composer) a dance ritual in antiseptic suits.

In the coming period, Boogaerdt / VanderSchoot will investigate how our senses and our interconnectedness can help us in the process of transformation in which we find ourselves as humans. How can we regain awareness, reinvigorate and heal our body in a post pandemic era. Both this dance ritual and the new performance ANTIBODIES (premiere 8 October TR) are part of this research.

Suzan Boogaerdt and Bianca van der Schoot have been working together since 1999, after graduating from the mime department at the Amsterdam theater academy. In 2016 they joined the artistic team of Theater Rotterdam as core makers. Since then, they have worked in both Rotterdam and Berlin, where they co-create with Susanne Kennedy at the Volksbühne.

Boogaerdt / VanderSchoot create expressive, physical, daring and visual installations at the intersection of theater and visual art, which deal with the struggles and challenges of mankind in today's media-driven world. They search for the relevance of theater in the 21st century and focus on the development of new theatrical forms and idioms that give space and meaning to post-humanism and the flexible, multiple identities that arise from it.

The Openingstrack, curated by Alida Dors,  is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.