Ik ben door jou

Een persoonlijk bericht van Alida Dors

We beginnen met frisse moed en nieuwe inzichten aan dit seizoen. Ik verheug mij op spannende theater-, dans- en performancevoorstellingen die ons als publiek uitdagen om op een andere manier naar elkaar te kijken. Om elkaar aan te kijken en in gesprek te gaan. Want we hebben elkaar nodig, als iets nóg duidelijker geworden is de afgelopen jaren is dat het wel! 

Mijn moeder komt uit Klaaskreek, een streek in het binnenland van Suriname, waar de gemeenschap en het ‘wij’ altijd centraal staan. In de cultuur van de Marrons zijn specifieke handelingen en gedragingen ingebakken, die ervoor zorgen dat de gemeenschap elkaar blijft ‘voeden’ met de gedachte dat iedereen in het dorp van waarde is. Deze overtuiging zie ik ook terug in de hiphopcultuur (each one teach one). Ook tijdens mijn studie leerde ik dat het vertrekpunt van de sociologie is, dat de mens een door en door sociaal wezen is. Later ben ik min of meer bij toeval op de Ubuntu-filosofie* gestuit. Hoe meer ik erover las, hoe meer ik voelde dat dit gedachtegoed sterk resoneert met wie ik ben geworden en ook wie ik zou willen zijn. ‘Ik ben door jou’ is een overtuiging, een vertaling vanuit mijn visie voor TR. Hier spreekt nieuwsgierigheid uit naar de ander en de intentie te investeren in het opbouwen van een relatie waarin we elkaar zien.

Theater Rotterdam wil een plek zijn waar verschillende waarheden en perspectieven in veiligheid geuit kunnen worden. Ontmoeting, dialoog en debat zijn voorwaarden om de meerstemmigheid écht te laten klinken. Dit zie ik terug in het programma dat we aanbieden voor seizoen 22-23. Hierin komen bekende en nieuwe gezelschappen én makers uit binnen- en buitenland samen, maar ook programma’s als TR Citizens. We hebben de mogelijkheid om in meerdere zalen gelijktijdig te programmeren. Gebundelde voorstellingen zoals de succesvolle Tracks kunnen een bepaald thema vanuit verschillende perspectieven belichten. Door die verschillende belevingen kunnen  de thema’s in de gesprekken achteraf verder uitgediept worden, daarvan zijn we overtuigd. 

Inmiddels vormen jullie, de bezoekers die we mogen ontvangen bij TR, een mooie gemêleerde groep mensen die we dicht bij ons willen houden. Hier ben ik trots op en ik zet me graag met het hele team in om deze groep en de diversiteit ervan te laten groeien. Om van elkaar te leren en elkaar te verrijken. Ik kijk ernaar uit om je in het komende seizoen (opnieuw) te ontmoeten.

Alida Dors
Artistiek directeur TR

 

* Er is geen eenduidige definitie van het concept Ubuntu maar de kern draait om menselijkheid. Het idee is dat een mens alleen gelukkig kan zijn als anderen dat ook zijn en dat een mens zelf lijdt op het moment dat deze een ander ziet lijden. Op die manier zijn we allemaal met elkaar verbonden en hoeft niemand jaloers of wraakzuchtig te zijn. Met Ubuntu is het daarom makkelijker om te delen, in materiële en immateriële zaken, te vergeven en in te grijpen bij onrecht dat een ander aangedaan wordt. Om zelf tot ontplooiing te komen zal je eerst anderen moeten helpen zich te ontplooien.