Openingstrack: Dalton Jansen

Inner self

Op de klanken van Timo en Helene en geïnspireerd door de lockdown maakte Dalton Jansen een choreografie over het dierlijke dat in ieder mens schuilt, en dat naar buiten komt zodra we ons opgesloten voelen. 

Concept & choreografie door Dalton Jansen in samenwerking met Adam Khazhmuradov & Toon Lobach

De Openingstrack, gecureerd door Alida Dors, is onderdeel van ACT: Art, Climate, Transition, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijd van klimaatdegradatie, pandemieën, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij we brede perspectieven verbinden met specifieke, gelokaliseerde mogelijkheden die we uitnodigen of eisen.

ENG

Inner self

To the voices of Timo and Helene and inspired by the lockdown, Dalton Jansen made a choreography about the animal that hides inside in every human being, and that emerges as soon as we feel trapped.

Concept & choreography by Dalton Jansen in collaboration with Adam Khazhmuradov & Toon Lobach

The Openingstrack, curated by Alida Dors, is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.