Openingstrack: G-Roots Gospelkoor

G-Roots is ontstaan in 2002 uit een initiatief van drie black gospel solisten en inmiddels uitgegroeid tot een gospelkoor met talentvolle zangers, zangeressen en een eigen band.

Het koor heeft op vele podia gestaan en ervaring opgedaan op verschillende gebieden in de muziekwereld. Het repertoire van G-Roots is zeer divers en loopt van moderne Blackgospel tot Nederlandstalige nummers. Alida Dors vroeg het koor om tijdens de Openingsweek het slotakkoord te verzorgen.

De Openingstrack, gecureerd door Alida Dors, is onderdeel van ACT: Art, Climate, Transition, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijd van klimaatdegradatie, pandemieën, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij we brede perspectieven verbinden met specifieke, gelokaliseerde mogelijkheden die we uitnodigen of eisen.

ENG

G-Roots originated in 2002 from an initiative of three black gospel soloists and has since grown into a gospel choir with talented singers and its own band.

The choir has performed on many stages and gained experience in different areas in the music world. G-Roots' repertoire is very diverse and ranges from modern Blackgo games to Dutch songs. Alida Dors asked the choir to provide the final chord during Opening Week.

The Openingstrack, curated by Alida Dors,  is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.

Hans lebbe