Ik ben door jou Timo Tembuyser

Timo Tembuyser (1991) is performer, zanger en componist. Hij leeft, werkt en 
onderzoekt in een landschap dat je het best kunt omschrijven als 
‘muziektheaterarchitectuur’.


“Muziektheaterarchitectuur houdt in dat ik ruimte creëer voor onderzoek naar harmonie en 
samenzijn. Dit gaat heel erg over de gemeenschap: een groep mensen die een poging doen
elkaar te zien en te begrijpen, ondanks of dankzij de verschillen. Deze verschillende 
stemmen proberen elkaar te vinden in harmonie. Zij proberen tegelijkertijd samen te ‘klinken’
maar ook ruimte te geven aan de ander. De locatie waarbinnen ik mijn onderzoek ontwerp 
en modelleer kan variëren van een theaterzaal tot bijvoorbeeld een plein. 
Naast mijn hoofdstudie performance aan de Toneelacademie in Maastricht heb ik tijdens 
mijn nomadische studieperiode ook architectuur gestudeerd in Gent en een zangopleiding 
aan het Codarts in Rotterdam gevolgd. Zoals een architect ruimtes vormgeeft en opbouwt uit
materiaal doe ik dit aan de hand van klank, met stemmen en lichamen. Dit doe ik niet alleen 
binnen Theater Rotterdam, maar ook in mijn dagelijkse leven. 
Hoe kan ik de ruimte die ik heb delen met anderen, hoe geef ik anderen een plek? Mijn werk
als maker is een direct verlengstuk van persoonlijke overtuigingen.”

 

Hoe kan ik de ruimte die ik heb delen met anderen, hoe geef ik anderen een plek? 


Gelijkwaardigheid
“Sinds mijn eerste residentie ben ik in dialoog met het DNA van Theater Rotterdam. Ik kan 
mij heel erg vinden in Alida Dors’ zoektocht naar meer contact met de stad en stemmen die 
nog niet gehoord worden. Haar manier van leidinggeven gaat uit van gelijkwaardigheid en 
transparantie. Dit heeft concreet vorm gekregen in Alida’s eerste Track, een parcours door 
alle ruimtes van het theater. 
Hélène Vrijdag en ik namen samen deel aan de Track met een duet, die ook diende als 
ondersteunende soundtrack en in verbinding stond met performances van andere makers. 
Het brak de afzonderlijke performances en ruimtes open. Jonge én gevestigde makers 
stonden zij aan zij om de Track vorm te geven. Door iedereen, dus ook de technici, het 
applaus in ontvangst te laten nemen aan het einde van de Track was het wij-gevoel sterker 
dan ooit.”


Amit Carmeli
“Een heel bepalende ontmoeting voor mijn persoonlijke vorming heeft plaatsgevonden in 
Griekenland. Daar ben ik eenentwintig dagen lang in een commune opgenomen waar we 
vooral veel hebben gemediteerd en gezongen onder leiding van muziektherapeut, vocaal 
artiest en oprichter van de ‘Music School of Life’ Amit Carmeli. Op dat moment kwamen voor
mij door een spirituele openbaring heel veel dingen samen, zowel op persoonlijk als 
professioneel vlak. 
Het zoeken naar harmonie, eenheid en wederzijds begrip heb ik daar onlosmakelijk 
verbonden aan het (leren) luisteren hoe iemand zijn stem geeft, manipuleert of blokkeert.”

 

 

OVER TIMO

In 2019 studeerde Timo Tembuyser af in Maastricht en maakte hier zijn laatste werken als autonoom maker. Zijn voorstellingen MEMENTUM & Missa Homo Sacer waren twee verschillende oefeningen in het maken van performances om, rond en met de zingende gemeenschap. Sindsdien heeft Timo stappen gezet in het ontwikkelen van een eigen methode voor een ensemble van stemmen; een gemeenschap die een gezamenlijke taal leert spreken, ondanks/dankzij haar verschillen.