Can I use the browser of my TV myself to watch the stream?

This is possible, provided your television supports this. The newer the TV,
the more likely it will work. Make sure that you do not make a typing error
when retyping the access code.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT STREAMING

Live stream
With a live stream, the performance is filmed live in the theater with
multiple cameras and the recording is broadcasted online. This means that
you can attend the performance at home, in your own living room. The
performance starts automatically at a fixed starting time. The stream can
be paused and rewound, and you can always go to the ‘live moment’.

Broadcast on demand
With an on-demand stream, the performance is pre-recorded. The
recording can be viewed from and up to a certain point in time.
Below you will find answers to frequently asked questions about
streaming. If the answer to your question is not listed, please contact the
boxoffice.

What do I need to watch the stream?
 1. Your own access code and / or link to the stream.
 2. A good internet connection. Via a fixed cable works best, but via
  WIFI or 3G / 4G is also possible.
 3. A modern smartphone, tablet, computer or TV to watch the stream
  on. This device must have an up-to-date internet browser, such as
  Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge or Apple Safari.
Which internet browsers are suitable for watching the stream?

Most commonly used modern browsers are supported, such as Google
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge and Apple Safari. Make sure that
your browser has been recently updated so that it is up to date.

What should I do if I don't get a picture or the picture freezes?

What often also helps is to try a different browser or a completely different
device. We recommend Google Chrome, but Mozilla Firefox, Microsoft
Edge and Apple Safari are also supported.

I have a picture, but no sound. What should I do?

Check if the volume of the device itself is turned on. Also check the
volume of the video player itself by moving your mouse to the bottom of
the stream where the volume icon will appear. Finally, if you are casting,
check both the volume on the TV and the device from which the stream is
being sent!

Can I cast the stream via Google Chromecast on my TV?

Hell yes! We recommend doing this from a laptop or desktop computer.
Please note that Chromecasting only works from the Google Chrome
browser. If you want to use a tablet or smartphone, make sure that this is
not an iPhone or iPad, but for example a Google Chromebook or another
tablet with the Android / ChromeOS operating system from Google. Does
not it work? Then take a look at this quick start guide from Google.
Do you want to cast from an iPhone or iPad? Then cast via an Apple TV.

Can I cast the stream via Apple TV on my TV?

Yes, this works from your iPhone, iPad or Macbook. See here for an
explanation from Apple itself. We recommend that you do not do this via
the "Synchronous display", but by clicking the Apple TV icon under the
video player.

I am getting an error message on my Apple TV. What now?

Make sure your Apple TV is updated with the latest updates. See here for
an explanation from Apple itself.

I'm having problems casting, what should I do?

Check whether the device from which you want to cast is on the same WiFi
network as your Chromecast and / or Apple TV. Is that already the case?
Refresh the page on which the stream can be seen in your browser and
then restart your Chromecast and / or Apple TV and try again.

Wat moet ik doen als mijn code ongeldig blijkt te zijn?

Heb je op de link doorgeklikt vanuit je order e-mail? De code wordt dan automatisch voor je ingevuld. Lukt dit niet en heb je handmatig de code ingevoerd? Controleer goed of je geen typefout gemaakt hebt. Lukt het nog steeds niet, neem dan contact op met kassa@theaterrotterdam.nl of vraag het linksonder op de stream pagina in de chat.

Can I forward the unique link to others?

You can, but then you can no longer watch yourself. The stream can only
be viewed from 1 device. We therefore recommend that you do NOT
forward the link to someone else, if you want to enjoy the performance as
well.

Can I watch the stream from abroad?

Yes, the stream can also be viewed from abroad.

How many devices can be viewed at the same time?

At the same time, one device can be viewed with one unique code. It is
possible to switch devices during the stream, but only one device while
active.

Can I record the live stream?

No, that is not allowed.

Is there remote assistance for (technical) questions during the live stream?

At the bottom left of your screen is the chat button where you can speak
to a Theater Rotterdam employee prior to the performance. At other times
it is best to email (kassa@theaterrotterdam.nl) or call (010-4118110, Mon
to Sat from 14:00 to 17:00) with a cashier.

What if I cannot find my unique link and / or access code?

The unique link will be sent by e-mail immediately upon receipt of your
payment. Didn't receive an email? Check your spam / junk mail folder.
Please contact the till via kassa@theaterrotterdam.nl / 010-4118110 if you
have lost the mail.

When will I receive the link to watch the live stream?

The unique link will be sent by e-mail immediately upon receipt of your
payment. Didn't receive an email? Check your spam / junk mail folder.
Please contact the till via kassa@theaterrotterdam.nl / 010-4118110 if you
have lost the mail.

What if my code turns out to be invalid?

Did you click on the link from your order email? The code will then be
automatically entered for you. Is this not possible and did you enter the
code manually? Make sure you have not made a typo. If it still does not
work, please contact kassa@theaterrotterdam.nl or ask at the bottom left
of the stream page in the chat.

Ik heb problemen met het casten, wat moet ik doen?

Controleer of het apparaat vanaf waar je wilt casten op hetzelfde WiFi netwerk zit als je Chromecast en/of Apple TV. Is dat al het geval? Ververs de pagina waarop de stream te zien is in je browser en start daarna je Chromecast en/of Apple TV opnieuw op en probeer het nogmaals.

Livestream
Bij een livestream wordt de voorstelling live gefilmd in het theater met meerdere camera’s en de opname wordt online uitgezonden. Dit betekent dat je thuis, in je eigen huiskamer, de voorstelling kunt bijwonen. De voorstelling start automatisch op een vaste aanvangstijd. De stream kan worden gepauzeerd en teruggespoeld, en je kunt altijd naar het 'live-moment' gaan.

On demand-uitzending
Bij een on demand-stream is de voorstelling van te voren opgenomen. De opname is vanaf en tot een bepaald tijdsstip te zien.

Hieronder vind je antwoorden op veel gestelde vragen over streaming. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij, neem dan contact op met de kassa (tussen 12.00 en 17.00). Voorafgaand en tijdens de stream kun je gebruik maken van de chatfunctie op online.theaterrotterdam.nl.

Click here for English

Wat heb ik nodig om de stream te bekijken?
 1. Je eigen toegangscode en/of link naar de stream.
 2. Een goede internetverbinding.Via een vaste kabel werkt het beste, maar via WIFI of 3G/4G is eventueel ook mogelijk.
 3. Een moderne smartphone, tablet, computer of TV om de stream op te bekijken. Dit apparaat moet beschikken over een up-to-date internetbrowser, zoals Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge of Apple Safari.
Welke internetbrowsers zijn geschikt om de stream te bekijken?

De meestgebruikte moderne browsers worden ondersteund, zoals Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge en Apple Safari. Let er wel op dat je browser recentelijk is bijgewerkt, zodat deze up-to-date is.

Wat moet ik doen als ik geen beeld krijg of als het beeld vastloopt?

Wat vaak ook helpt, is even een andere browser of een heel ander apparaat proberen. Wij adviseren Google Chrome, maar Mozilla Firefox, Microsoft Edge en Apple Safari worden ook ondersteund.

Ik heb wel beeld, maar geen geluid. Wat moet ik doen?

Controleer of het volume van het apparaat zelf aan staat. Controleer ook het volume van de videoplayer zelf door met je muis naar de onderkant van de stream te gaan waar vervolgens het volume-icoontje verschijnt. Tot slot: als je aan het casten bent, controleer dan zowel het volume op de TV als het apparaat vanaf waar de stream verzonden wordt!

Kan ik de stream casten via Google Chromecast op mijn TV?

Jazeker! Wij adviseren dit te doen vanaf een laptop of desktop computer. Let er wel op dat Chromecasten alleen werkt vanuit de Google Chrome browser. Als je een tablet of smartphone wilt gebruiken, let er dan op dat dit geen iPhone of iPad is, maar bijvoorbeeld een Google Chromebook of een andere tablet met het Android/ChromeOS besturingssysteem van Google. Lukt het niet? Kijk dan eens naar deze snelstartgids van Google.

Wil je casten vanaf een iPhone of iPad? Cast dan via een Apple TV.

Kan ik de stream casten via Apple TV op mijn TV?

Ja, dit werkt vanaf je iPhone, iPad of Macbook. Zie hier voor uitleg van Apple zelf. Wij adviseren om dit niet te doen via de ‘Synchrone weergave’, maar door  in het kader van de videoplayer op het Apple TV icoontje te klikken.

Ik krijg een foutmelding te zien op mijn Apple TV. Wat nu?

Zorg dat je Apple TV is bijgewerkt met de meest recente updates. Zie hier voor uitleg van Apple zelf.

Veelgestelde vragen over streaming

Kan ik de browser van mijn TV zelf gebruiken om de stream te bekijken?

Dit is mogelijk, mits je televisie dit ondersteunt. Hoe nieuwer de TV, hoe groter de kans dat dit werkt. Let er uiteraard wel op dat je geen typefout maakt bij het overtypen van de toegangscode.

Kan ik de unieke link doorsturen naar anderen?

Dat kan, maar dan kan je zelf niet meer kijken. De stream is namelijk maar vanaf 1 apparaat tegelijkertijd te bekijken. Wij adviseren dan ook om de link NIET door te sturen naar iemand anders, als je tenminste zelf ook van de voorstelling wilt genieten.

Kan ik de stream vanuit het buitenland bekijken?

Ja, ook vanuit het buitenland kan de stream worden bekeken.

Met hoeveel apparaten kan tegelijkertijd gekeken worden?

Tegelijkertijd kan er met één unieke code op één apparaat gekeken worden. Wel is het mogelijk om van apparaat te wisselen tijdens de stream, maar tegelijkertijd zal er slechts één apparaat tegelijkertijd actief mogen zijn.

Mag ik de livestream opnemen?

Nee, dat is niet toegestaan.

Is er tijdens de livestream hulp op afstand voor (technische) vragen?

Linksonder in je scherm bevindt zich de chatbutton waar je voorafgaand aan de voorstelling met een medewerker van Theater Rotterdam kunt spreken. Op andere momenten kun je het beste mailen (kassa@theaterrotterdam.nl) of bellen (010-4118110, ma t/m za van 14:00 tot 17:00) met een kassamedewerker.

Wat moet ik doen als ik mijn unieke link en/of toegangscode niet kan vinden?

De unieke link wordt direct na ontvangst van je betaling per e-mail verzonden. Geen mail ontvangen? Controleer je spam / ongewenste mail-folder. Neem contact op met de kassa via kassa@theaterrotterdam.nl / 010-4118110 als je de mail kwijt bent geraakt.

Wanneer ontvang ik de link om de livestream te bekijken?

De unieke link wordt direct na ontvangst van je betaling per e-mail verzonden. Geen mail ontvangen? Controleer je spam / ongewenste mail-folder. Neem contact op met de kassa via kassa@theaterrotterdam.nl / 010-4118110 als je de mail kwijt bent geraakt.