Nicole Marianna Wytyczak

Ophelia's Got Talent

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz / Florentina Holzinger (AT)
Feeling Curious?
ma 17 apr - do 28 sep
In coproductie met Productiehuis Theater Rotterdam

Discover the sensational theater of Florentina Holzinger, the "superstar of contemporary European dance," who transcends the boundaries between performance art, choreography, ritual, and stunt show in a spectacular way. This performance, which has already acquired cult status in Berlin, can now be admired during the Feeling Curious? festival.

Klik hier voor Nederlands

The central theme in Holzinger's maximalist show is Shakespeare's Ophelia, whose walking through the water is reinterpreted as an empowerment strategy. The performance begins as a talent show where superheroines - even braver, more combative, and more seaworthy than before - flirt with danger.

Water symbolizes adaptation, growth, and an eternal connection with the outside world. In this landscape of illusions and references to water creatures and drowned strangers, you are challenged to reflect on the role of training and practice in escaping the precarious circumstances of our time.

This extraordinary performance has not gone unnoticed. Ophelia's Got Talent has been selected for the prestigious Theatertreffen Festival '23, where the best German productions come together. The jury describes it as follows: "...the actors tell and rewrite their traumatic experiences by playing with the danger that accompanies their lives in a self-determined and controlled manner. From survival mode to a mad spectacle." This is the crackling spectacle everyone is talking about, thanks to Florentina Holzinger and her unparalleled creative vision.

Holzinger's all-feminine cast showcases the naked body in all its facets, blended with references to dance history, pop culture, and confrontational torture acts. But there's more! In this large-scale production, she adds motorized "man's toys," enhancing the intensity and visual impact of the personal layers.

The presence of cameras capturing small actions and projecting them on screens on either side of the stage adds an extra dimension to the experience. No detail goes unnoticed.

Step into the world of Ophelia's Got Talent and witness an enchanting spectacle. From breathtaking pole dancing to piercings, each act leaves you astonished. The pace quickens, and all associations with water are showcased. From fishermen to water nymphs, from Narcissus to Schubert, the performance traverses cultural references and forms a visual waterfall of images. At times, you may lose track, but that's precisely the intention. Let yourself be carried away by the abundance of images and lose yourself in the layers of Holzinger's work.

Feeling Curious?
Ophelia's Got Talent
is a part of International Performance Festival Feeling Curious?
Click here to find out more about the festival

Feeling Extra?
Complete your festival experience!
Click here to check out the side programming

Tickets:
Why only go to one performance when you can have them all? Getting a Passe-partout is the cheapest way to discover the festival
Click here to buy tickets

Language:
This performance will be spoken in English without surtitles 

Accessibility:
We recommend that visitors of Ophelia's Got Talent are 18+

Triggerwarning:
The show Ophelia’s Got Talent contains:

 • Self-injurious acts
 • Blood
 • Needles
 • Strobe lights
 • Explicit depiction or description of physical or sexual violence

   

 

Nederlands

Ontdek het sensationele theater van Florentina Holzinger, de 'superster van de hedendaagse Europese dans', die de grenzen tussen performance art, choreografie, ritueel en stuntshow op spectaculaire wijze overstijgt. Deze voorstelling, die al een cultstatus heeft verworven in Berlijn, is nu te bewonderen tijdens het festival Feeling Curious?

De rode draad in Holzinger’s maximalistische show is Shakespeare’s Ophelia, waarvan het lopen door het water geherinterpreteerd wordt als een empowerment-strategie. De voorstelling begint als een talentenjacht waar superheldinnen - nog moediger, strijdbaarder en zeewaardiger dan voorheen - flirten met het gevaar.

Water symboliseert aanpassing, groei en een eeuwige verbondenheid met de buitenwereld. In dit landschap van illusies en verwijzingen naar waterwezens en verdronken vreemdelingen, word je uitgedaagd om na te denken over de rol van training en oefening in het ontsnappen aan de precaire omstandigheden van onze tijd.

Deze buitengewone voorstelling is niet onopgemerkt gebleven. Ophelia's Got Talent is geselecteerd voor het prestigieuze Theatertreffen Festival '23, waar de beste Duitse producties samenkomen. De jury beschrijft het als volgt: "...de acteurs vertellen en herschrijven hun traumatische ervaringen door op een zelfbepaalde en beheerste manier te spelen met het gevaar dat hun leven met zich meebrengt. Van overlevingsmodus naar een waanzinnig spektakel." Dit is het knetterende spektakel waar iedereen het over heeft, dankzij Florentina Holzinger en haar ongeëvenaarde creatieve visie.

Holzinger's all feminine cast brengt het naakte lichaam in al zijn facetten naar voren, vermengd met referenties naar dansgeschiedenis, popcultuur en confronterende 'torture acts'. Maar er is meer! In deze grootschalige productie voegt ze gemotoriseerde 'man's toys' toe, waardoor de intensiteit en visuele impact van de persoonlijke gelaagdheid worden versterkt.  

De aanwezigheid van camera's, die kleine handelingen vastleggen en projecteren op schermen aan weerszijden van het toneel, voegen een extra dimensie toe aan de ervaring. Geen detail gaat onopgemerkt 
Stap binnen in de wereld van Ophelia's Got Talent en wees getuige van een betoverend spektakel. Van adembenemende paaldans tot piercings, elke act laat je verbijsterd achter. Het tempo wordt opgevoerd, en alle associaties met water passeren de revue. Van vissers tot waternimfen, van Narcissus tot Schubert, de voorstelling doorkruist culturele referenties en vormt een visuele waterval van beelden. Soms raak je de draad even kwijt, maar dat is juist de bedoeling. Laat je meeslepen door de overvloed aan beelden en verlies jezelf in de gelaagdheid van Holzinger's werk. 
 

Triggerwarning

Please note: The show Ophelia’s Got Talent contains:

 • self-injurious acts
 • blood
 • needles
 • strobe lights
 • explicit depiction or description of physical or sexual violence

Ophelia's Got Talent is made possible in part by ACT: a European collaborative project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, mass extinction and rising inequality, we join forces in a project about hope, where connections between broad perspectives and local initiatives are central.

The Austrian choreographer’s shows blend dance, stunts and sideshow-inspired acts to explore lofty ideas about gender and art. She pushes performers to extremes — and audiences, too.

New York Times

Team

Concept & Directing Florentina Holzinger
With Melody Alia, Saioa Alvarez Ruiz, Inga Busch, Renée Copraij, Sophie Duncan, Princess Tweedle Needle, Paige A. Flash, Florentina Holzinger, Annina Machaz, Xana Novais, Netti Nüganen, Urška Preis, Zora Schemm
And Stella Adriana Bergmann, Greta Grip, Golda Kaden, Fiene Lydia Kaever, Izzy Kleiner, Elin Nordin, Lea Schünemann, Nike Strunk, Laila Yoalli Waschke, Zoë Willens
Sounddesign Stefan Schneider
Music Paige A. Flash, Urška Preis, Stefan Schneider
Stage Design Nikola Knežević
Lighting Design Anne Meeussen
Video Design Melody Alia, Jens Crull, Max Heesen
Live-Kamera Melody Alia
Live-Schnitt Max Heesen
Dramaturgy Renée Copraij, Sara Ostertag, Fernando Belfiore, Michele Rizzo
Dramaturgie Volksbühne Johanna Kobusch
Production management Dana Tucker
Management & International Distribution Katharina Wallisch

A production by Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz and Spirit

Co-produced by Productiehuis Theater Rotterdam, Tanzquartier Wien, Arsenic Lausanne, asphalt Festival, Gessnerallee Zürich, Kampnagel Internationales Sommerfestival and DE SINGEL Antwerpen.

With funding by Kulturabteilung der Stadt Wien and Bundeskanzleramt für Kunst und Kultur.