foto Joris-Jan Bos

Illuminate

NDT 2
do 7 dec en vr 8 dec
Jonge choreografen maken werk voor aanstormende dansers

NDT 2 presenteert werk van drie jonge choreografen met heel uiteenlopende bewegingsstijlen. 

Bedtime story (2021), dat Nadav Zelner te midden van de COVID-19 pandemie maakte, komt terug naar het NDT-toneel. "In dit werk was het belangrijk voor mij om mijn dromen een podium te geven, en de dromen die ik had als kind in iets tastbaars uit te drukken. Naarmate we ouder worden, hebben we de neiging om onze dromen in de steek te laten. We moeten opnieuw kennismaken met het kind in ons," zegt Zelner. Bij de première kreeg het werk lovende kritieken: "Zelners danstaal is driftig, razendsnel en totaal, gedetailleerd tot aan de duim toe", schreef NRC.

Micaela Taylor is danser, choreograaf en artistiek directeur van haar gezelschap TL Collective. Met een achtergrond in hiphop en ballet, heeft ze haar eigen dansstijl gecreëerd, dat ze Expand Practice noemt. Hierin staat emotie centraal, en worden variaties in lichamelijkheid en texturen gecreëerd als een expressie van iemands authenticiteit. Taylors bewegingstaal is door de Los Angeles Times omschreven als "atletisch en sierlijk, precies en vloeiend", en een die "zich nestelt in tweedelingen". Deze première is Taylors eerste creatie voor het gezelschap.

Hoe voelt, klinkt en ziet participatie eruit? Hoe kan onze perceptie van 'vooruitgang' collectieve betrokkenheid stimuleren? Vanuit de wens om nieuwe makers te ondersteunen, heeft NDT Jermaine Spivey uitgenodigd om een uitgebreide versie van Code of Conduct (2022) te creëren voor het Amare-toneel, dat hij oorspronkelijk maakte voor Up & Coming Choreographers 2022. "Met Code of Conduct was ik geïnteresseerd in het definiëren van lichamelijkheid door middel van choreografische en geïmproviseerde structuren die de dansers plaatsen in verschillende staten van zijn, niets, iets", zegt Spivey. “De structuren vragen om nauwkeurigheid, gevoeligheid en reactievermogen. Op deze manier kan het werk gezien worden als een uitwerking van dit gemeenschappelijke proces.”

Bekijk hier het online programmaboek van Illuminate.

English

Returning to the NDT stage is Nadav Zelner’s Bedtime story (2021) that the Israeli choreographer created for the company in the height of COVID. “In this work it was important for me to give my dreams a stage, and to give the dreaming child that I once was a tangible expression. As we get older, we tend to abandon our dreams. We should get reacquainted with the child in us,” says Zelner. At the time of its premiere, the work was met with critical acclaim: “Zelner’s dance language is passionate, lighting fast and absolute, detailed down to the thumb,” wrote NRC.

Micaela Taylor is a dancer, choreographer, and the Artistic Director of her company TL Collective. Trained in hip-hop and ballet, she has created her own dance genre called Expand Practice, exuding emotion from the core and creating varied physicality and textures as expressions of one’s authentic self. Taylor’s movement language has been described by the Los Angeles Times as “athletic and graceful, precise and fluid”, and one that “settles in the dichotomies.” This premiere will mark Taylor’s first ever creation for the company.

What does participation look, feel, and sound like? How does our perception of time or 'progress' stimulate engagement? With the desire to support new voices, NDT has invited Jermaine Spivey to the Amare stage with an expanded version of Code of Conduct (2022), originally created for Up & Coming Choreographers 2022. “With Code of Conduct I was interested in defining physicality through choreographic and improvised structures that place the dancers in states of happening, nothing, something,” Spivey says. “The structures demand rigour, sensitivity, and responsiveness. In this way, the piece could resemble the effect(s) of this shared and internalized process.”

Team

choreografie Nadav Zelner, Micaela Taylor en Jermaine Spivey