foto Bas de Brouwer

HEAT

Theater Rotterdam: Davy Pieters
wo 20 mrt - vr 26 apr
Vuur als metafoor voor ons gedrag

Hoe klinkt hitte? Hitte zindert, het kraakt en trilt. De almaar stijgende temperatuur raakt ons allemaal. In de broeierige voorstelling HEAT vraagt Davy Pieters zich af hoe we omgaan met hitte, in onszelf en om ons heen.

In HEAT toont Davy Pieters de complexiteit van intergenerationele familiedynamieken. De verhoudingen staan onder spanning, en diepgeworteld gedrag wordt zichtbaar. Herinneringen en associaties dringen zich op aan de oppervlakte. 

Wat gebeurt er als we onze blik afwenden van dat wat heet is? Is het mogelijk je af te sluiten voor de wereld waarin je leeft en de erfenis die je met je mee draagt?

Davy Pieters maakt HEAT voor de grote zaal en wordt ondersteund door een groot koor, dat in een decor van monumentale afmetingen de hitte verklankt en een zee aan geluid creëert.

Na CRISPR en Not All Is Lost, is HEAT Pieters’ derde voorstelling over opgroeien in een toekomstige wereld. Pieters staat bekend om haar krachtige beeldtaal waarin performance, scenografie en soundscape elkaar voortdurend versterken. In haar werk gaat Pieters op zoek naar menselijke hoop en veerkracht binnen collectieve angsten. Hoe kunnen we ons meer verbonden voelen met de mensen om ons heen en de wereld waarin we leven?

In de pers

“De voorstelling HEAT vertelt, zonder dat er een woord wordt gezegd, een tragisch en ontroerend verhaal”
★★★★ - Volkskrant, Mina Etemad

“Pieters vertaalt hitte naar krachtige beelden in HEAT”
★★★ - NRC, Amber Wiznitzer 

"De menselijke gestalte krijgt gelijkwaardig tegenspel van het licht, het geluid en van ruimtelijke veranderingen. Het resultaat is zinnelijk, associatief en op een geheimzinnige manier meeslepend."
- De Groene Amsterdammer, Marijn van der Jagt

Extra op 26 april

Rondom de dernière van HEAT op 26 april is een extra programma samengesteld. 
 
19:00 - Filmprogramma met Roffa Mon Amour 
In samenwerking met Roffa Mon Amour worden er twee korte films vertoond in de hal. De films die te zien zijn:  

  • Le Crépuscule - Laura Vandewynckel (BE)
    Kranten dwarrelen zachtjes neer op een drukbezocht, zonnig plein. Dat zorgt voor onrust onder de zonnebaders. Die onrust verandert in angst wanneer een plotselinge zonsverduistering het plein in totale duisternis hult.
  • RE/CONSTRUCT - Eline Schellekens (NL)
    Hoe kun je de oorsprong van je bestaan herleiden? Welke factoren waren op je geboortedag belangrijk en hoe beïnvloeden die het verdere verloop van je leven? Misschien helpt dit om grip te krijgen op de zin van het leven en verheldert het je eigen levensverhaal. 

 
19:30 - Spoken word van Hasan Gök  
In de hal zal dichter en spoken word artiest Hasan Gök een nieuw stuk voordragen wat hij speciaal heeft geschreven voor deze avond met betrekking tot de voorstelling HEAT.
 
Na de voorstelling – Het Laatste Woord 
Deze voorstelling is onderdeel van Het Laatste Woord, een kort nagesprek onder leiding van een gespreksleider, waar je met elkaar in gesprek gaat over wat je hebt gezien. Het woord is aan de bezoeker, zo leer je ook de ander kennen, maar je bent ook welkom om enkel te luisteren. 

Let op
Er wordt in deze voorstelling gebruik gemaakt van een stroboscoop.

 

Extra op 26 april
Rondom de dernière van HEAT op 26 april is een extra programma samengesteld. 

 

Podcast TR Extra
Luister hier de TR extra aflevering met Davy Pieters en Nelly dos Reis


English

What does heat sound like? Heat sizzles, crackles and vibrates. In HEAT, a sultry performance theatre maker Davy Pieters wonders how we deal with heat, in ourselves and around us. 
 
In HEAT, she reveals the complexities of intergenerational dynamics. The relationships are tense, and deeply rooted behaviour begins to show through. Memories and associations force their way to the surface. What happens if we turn our gaze away from that which is hot? Is it possible to close yourself off from the world you live in and the legacy you carry with you? 
 
Davy Pieters made HEAT for large venues. The performers are backed by a large choir that gives voice to the heat and creates a multitude of sounds, in a set of monumental proportions. 
 
Following CRISPR and Not all is lost, HEAT is Pieters’ third show about growing up in a future world. She’s well-known for her powerful imagery in which performance, scenography and soundscapes constantly reinforce each other. In her work, Pieters goes in search of human hope and resilience nestled in collective fears. How can we connect more with the people around us and the world in which we live? 

Team

Concept en regie Davy Pieters Spel Klára Alexová, Gerindo Kartadinata, Ruth Borg, Johanna van Steen, Lucia Meeuwsen, Neele Kamerbeek, Laura Dreyer, Mira Verhoeve, Neslihan Kaymak, Noa Ghazal Zang Lilian Tong, Nina Rompa, Karlijn Hamer, Jules Vermei, Hanqing Zhou, Ishtar Bakhtali Decorontwerp Lena Newton Lichtontwerp Minna Tiikkainen Kostuumontwerp Kasia Mielczarek  Muziek Christiaan Verbeek Muziek & Koorleiding Sterre Konijn Regie-assistent Esmée Begemann Assistent decorontwerp Wael Qadriyeh Dramaturgisch advies Aukje Verhoog
   
Koor Jasmijn van der Kooi, Lijanne Otto-Vollaard, Giel Geldof, Marianne Maaskant, Anneke Lauwerijssen, Emmelies Kiel, Gre Verweijen, Joke de Zeeuw, Henk Schaaf, Andre Soomers, Cis van Draanen, Leo Keijzer, Jan van Staveren, Ward Peeters, Arinda Mourik, Arnoud van der Zijden, Sjaak Overveld, Evelien Nijveld, Fenna Berger, Daphne van Noordt, Anne van den Homberg, Silvana Span, Britt Mekel, Majed Sarai Edin, Omar Nwilaty, Haitham Othman, Marwan Morgana, Lodi Al-Sahwi, Faten Abu Rslan, Etab Al-Shahaf , Aya Agha, Marieke Stein, EEK (Erik) Koudijs