foto: Sanne Peper

Superposition

Toneelschuur producties / Vanja Rukavina
do 21 dec en vr 22 dec
Meer begrip tussen culturen door algebra

Een internationaal topteam van Nederlandse en Japanse wiskundigen is dicht bij het ontdekken van een formule die cultuurverschillen verklaart. Hun clashes en misverstanden laten zien hoe nodig hun model is.

In de wiskunde is er één waarheid, en om die te onderbouwen worden er soms imaginaire getallen verzonnen of wordt er met nog niet bewezen theorieën gewerkt. Is er op het gebied van culturen ook zo’n constructie mogelijk? Of kunnen er, net als in de kwantummechanica, ook twee verschillende dingen tegelijk waar zijn?

Als je het objectief bekijkt, ontdek je dan dat we allemaal hetzelfde zijn? Of blijken de verschillen tussen mensen en culturen nog veel dieper liggen dan we denken? Superposition is een humoristische voorstelling als een absurde algebraïsche vergelijking: de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Japan, tussen kansrekening en geometrie, tussen man en vrouw en tussen nieuwkomerschap en ervaring worden tegen elkaar afgezet. Wat blijft er aan beide zijden van de vergelijking over? Wat kan er worden weggestreept? Een idealistische en academische voorstelling met karaoke, cocktailparty's en een hartstochtelijk wiskundig seminar.

Vanja Rukavina: “Op kwantumniveau, als een elementair deeltje zich in superpositie bevindt, bevindt het zich in twee (of zelfs meer) staten tegelijkertijd. Bijvoorbeeld op verschillende plekken of in een stabiele en instabiele staat op hetzelfde moment. 

Zelf ben ik bicultureel opgevoed en put ik altijd uit twee verschillende bronnen: de wereld van voormalig Joegoslavië en die van het huidige Nederland. Ik voel me constant verbonden en eenzaam tegelijkertijd als ik me beweeg tussen die werelden. Ik voel me rijk aan verschillende perspectieven maar ook voel ik me nergens écht thuis. Daarnaast studeer ik al elf jaar Japans en heb ik vele reizen door het land gemaakt. Door als buitenstaander een derde cultuur te observeren en een poging te doen om die te proberen ervaren wordt me steeds duidelijker hoe waardevol het is om buiten je eigen bubbel te stappen. Ook al wijken verschillende werelden totaal van elkaar af, ze zijn allebei even waar.”

Vanja Rukavina 
Vanja Rukavina rondde in 2011 zijn acteursopleiding aan de Toneelacademie Maastricht af en speelde vervolgens zes jaar lang bij Internationaal Theater Amsterdam. Sinds 2017 speelt hij bij Het Nationale Theater; in 2018 won hij de Arlecchino (beste mannelijke bijrol) voor zijn rol in The nation. In 2014 maakte hij met Daria Bukvic, Saman Amini en Majd Mardo de voorstelling Nobody home die geselecteerd werd voor het Theaterfestival. Zijn eigen performance Bokko in samenwerking met Karel van Laere reisde acht jaar door Europa, China en Zuid-Korea. In 2019 werd zijn solovoorstelling Language over taal en identiteit genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs.

Nederland, Engels en Japans gesproken en boventiteld

Can cultural difference be explained mathematically?

Looking at it all objectively; if we take a numerical approach; will we discover that we are all the same? Or will we find out that all differences between people and cultures lie much deeper than we think?

An international team of Dutch and Japanese top mathematicians is close to discovering a model that explains cultural differences. Their clashes and misunderstandings provide the best argument that their formulas are much needed. Both in bright fluorescent light and under disco lights, these four fearless mathematicians enter the minefield of cultural misunderstanding.

Superposition is an idealistic show as well as an absurd mathematical equation: the similarities and differences between the Netherlands and Japan, between probability and geometry, between man and woman and between newness and tradition are contrasted. A performance about wanting to get through to each other and trying to understand the true inner being of humans, albeit via a giant detour.

DIRECTOR VANJA RUKAVINA
"At the quantum level, when an elementary particle is in 'superposition', it is in 2 (or more) states at the same time. I was raised bi-culturally and always draw from two different sources. I constantly feel connected and lonely at the same time as I move between those worlds. I have also been studying the Japanese language for 12 years and have made many trips around the country. As an outsider, catching a glimpse of a third culture makes it increasingly clear to me how valuable it is to step outside your own bubble. Even though both worlds are totally different from each other, they are both equally true."

BIO VANJA RUKAVINA: 
Vanja completed his acting studies at the Toneelacademie Maastricht in 2011 and, immediately after graduating, acted in several shows at International Theatre Amsterdam for a period of 6 years. Since 2017, Rukavina has played at Het Nationale Theater in which he won the Arlecchino for best male supporting actor in 2018 for his role in the play The Nation. In 2014, he made the performance Nobody Home with Daria Bukvic, Saman Amini and Majd Mardo, which was selected for the Theaterfestival. His own performance BOKKO in collaboration with Karel van Laere toured Europe, China and South Korea for eight years, and in 2019 he presented his solo performance LANGUAGE on language and identity, which was nominated for the BNG Bank Theatre Prize in the same year.

Team

regie Vanja Rukavina met Rino Daidoji, Mizuki Kondo, Keja Klaasje Kwestro, Bram Suijker dank aan De Coproducers