Ensemble piece exhume buried cries / Beauty love / Reanimate the dead

Productiehuis Theater Rotterdam: Khadija El Kharraz Alami
vr 15 sep - do 22 feb
Nieuwe triptiek van Khadija El Kharraz Alami

Khadija El Kharraz Alami brengt haar nieuwste werk ENSEMBLE PIECE naar Theater Rotterdam. We volgen haar op een odyssee door tijd en ruimte om plekken te creëren en terug te claimen voor zichzelf en haar voorouders. Maar ook om afscheid te nemen, los te laten en te rouwen.

Click for English

Een oefening in reparative making, een proces van genezen waarbij El Kharraz Alami samen met Lois Lumonga Brochez en Khadija Massaoudi op zoek gaat naar onontdekte werelden, stemmen  en entiteiten. Door zich onder te dompelen in de dans, zang, muziek en het rijke weefsel van tradities en rituelen uit Marokko behoeden ze de verschillende werelden die ze in zich dragen voor de stiltes van vergetelheid. Wat ontstaat er wanneer we ons nergens tegen afzetten of aan optrekken? Welke onontdekte dimensies betreden we?

Khadija El Kharraz Alami brengt haar nieuwste werk (volledige titel) ENSEMBLE PIECE / EXHUME BURIED CRIES / BEAUTY LOVE / REANIMATE THE DEAD naar Theater Rotterdam. We volgen haar op een odyssee door tijd en ruimte om plekken te creëren voor zichzelf, haar voorouders en het mythische. We zien een parallelle wereld ontstaan die zich tastbaar voor onze zintuigen ontvouwt. De toeschouwer wordt uitgenodigd om dit mee te ervaren, om te voelen hoe het resoneert in geluid en beweging, te zien hoe het zich vormt en omvormt en hoe meerdere  waarheden worden aangesproken.


Een opgraving van wat met opzet werd begraven – een zoektocht om vorm te geven aan het vormloze. Ze bewegen zich diep in de onderlaag van het nog niet geopenbaarde; de wereld van de Jinns *El Hayawan, el Ghoul, Shjema T'wila die geheel hun eigen ritme volgen, zich niet volledig identificeren met één idee of cultuur noch zich stevig verzetten tegen het bekende in een choreografie van parallelle werelden.

*
el Hayawan wezens
el Ghoul “boze” geest
Shjema T’wila hoge bomen

Bekijk hieronder de teaser. 

 

English

An exercise in reparative making, a process of healing in which El Kharraz Alami, together with Lois Lumonga Brochez and Khadija Massaoudi, searches for undiscovered worlds, voices and entities.  Immersing themselves in dance, song, music and Morocco's rich fabric of traditions and rituals, they save different worlds they inhabit from the silences of oblivion. What emerges when we do not oppose or pull ourselves up to anything? What undiscovered dimensions do we enter?

Khadija El Kharraz Alami brings her latest work ENSEMBLE PIECE / EXHUME BURIED CRIES / BEAUTY LOVE / REANIMATE THE DEAD to Theater Rotterdam. We follow her on an odyssey through time and space to create places for herself, her ancestors and the mythical. We see a parallel world tangibly unfolding to our senses.The audience is invited to experience it with us, to feel how it resonates in sound and movement, to see how it forms and transforms and how multiple truths are invoked.

Exhuming what was deliberately buried - a quest to give form to the formless. They move deep into the underworld of the unrevealed; the world of the Jinns *El Hayawan, el Ghoul, Shjema T'wila who follow entirely their own rhythms, neither fully identifying with one idea or culture nor firmly resisting the known in a choreography of parallel worlds.

*
el Hayawan creatures
el Ghoul “angry” spirit
Shjema T’wila high trees

De nieuwe voorstelling van Khadija El Kharraz Alami is een ongrijpbaar en wild avontuur, waarmee ze laat zien hoe veelzijdig haar artisticiteit is.

★★★★ de Volkskrant

Team

concept & regie Khadija El Kharraz Alami spel Lois Lumonga Brochez, Khadija Massaoudi & Khadija El Kharraz Alami regie-assistentie Nouha Rannoun dramaturgie Kopano Maroga & Esther Severi lichtontwerp Luc Schaltin muziek Michelle Samba geluid Peter Zwart techniek Dewi Mik kostuums en scenografie Khadija El Kharraz Alami productieleiding Lena Meijer promobeeld & visuele scenografie Hussein Shikha video Julie De Clercq camera onderzoek Souha Abou Taha film edit Noria Chaal productie stichting K.E.K.A. & Kunstenwerkplaats coproductie DE SINGEL, Gent, Productiehuis Theater Rotterdam, Vlaams Cultuurhuis de
Brakke Grond & Riksteatern

met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, De Vlaamse Gemeenschapscommissie,
Fonds Podiumkunsten & Fonds21