foto Shino Vision

Blind

Konzi Company
Dansweek 2024
za 1 jun 20:15 - 21:00
De bewuste of onbewuste blindheid van een gediscrimineerde bevolking
  • 1 jun
    20:15 - 21:00
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Kleine Zaal

In Blind nemen vijf krumpers uit België, Spanje, Frankrijk en Senegal deel aan hetzelfde verhaal in verschillende delen van de wereld. Ze bevragen de, bewuste of onbewuste, blindheid van een bevolking die leeft in een systeem dat trots haar zogenaamde vrijheid verkondigt, maar ondertussen ten onder gaat aan dagelijkse discriminatie.

Click here for English

Na een ontmoeting en een gesprek over hun culturen, maken Hendrickx Ntela en Pierre Dexter Belleka het stuk Blind. Ze vinden elkaar in de krump-cultuur, de uitlaatklep voor hun emoties. Beïnvloed door politieke conflicten in hun landen, realiseren ze zich de cyclische aard van geschiedenis en het belang van politiek discours in onze samenleving. Blind probeert verschillende vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid in perspectief te plaatsen. Het voelt als een bijna teruggevonden vrijheid, maar wordt overschaduwd door een samenleving waarin immigranten en mensen van kleur tegengewerkt blijven.

 

De Dansweek X Cinedans 

Bekijk voor en na de voorstelling drie winnende internationale dansfilms in ons Haltheater (40 min).

19:00 & 22:15 

English

In Blind, five krumpers from Belgium, Spain, France, and Senegal participate in the same story in different parts of the world. They interrogate the conscious or unconscious blindness of a population living in a system that proudly proclaims its supposed freedom but meanwhile falls victim to daily discrimination.
 
 After a meeting and a conversation about their cultures, Hendrickx Ntela and Pierre Dexter Belleka create the piece Blind. They find common ground in the krump culture, an outlet for their emotions. Influenced by political conflicts in their countries, they realize the cyclical nature of history and the importance of political discourse in our society. Blind seeks to contextualize various forms of civil disobedience. It feels like an almost rediscovered freedom, but is overshadowed by a society where immigrants and people of color continue to face opposition.

Team

choreografen Hendrickx Ntela, Pierre Dexter Belleka - Compagnie Konzi met Hendrickx Ntela, Pierre Dexter Belleka, Israël Ngashi, Arias Fernandez, Luka Austin (afwisselend met Tony Ndumba en Pierre Anganda) componisten en muzikanten Joshua Twambi, Jeanel Ambrosio, Thierry Massemba, Morf Musik lichtontwerper Juan Borrego externe kijk Alesandra Seutin, Grichka Caruge, Ayelen Parolin algemene coördinatie Pier Gallen geluidsregie Pawel Wnuczynski