Architecture of the Invisible

NDT 1
za 12 okt 20:00
Choreografieën van Hofesh Shechter, Jiří Kylián en Christos Papadopoulos
  • 12 okt
    20:00
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Grote zaal

In Clowns (2016) onderzoekt Hofesh Shechter de complexiteit van het leven, het gevecht voor gedeelde waarden en het verlangen naar bevrijding. De energieke intensiteit van de choreografie draait om licht en duisternis, als tegengestelde maar onlosmakelijk verbonden levenskrachten. 

Click here for English

Het duister en de onvoorstelbare ritmes van het menselijk leven zijn het middelpunt van Jiří Kyliáns Vanishing Twin (2008). Het werk symboliseert vergankelijkheid, onderdrukte emoties en de donkere kant die we kennen maar liever niet prijsgeven. Het nieuwe werk van Christos Papadopoulos verkent onze subtiele, dagelijkse sociale connecties en belicht de schoonheid van diepgaande verbindingen die vaak over het hoofd worden gezien.  

English

Choreographies by Hofesh Shechter, Jiří Kylián, and Christos Papadopoulos.

In Clowns (2016), Hofesh Shechter explores the complexity of life, the fight for shared values, and the desire for liberation. The energetic intensity of the choreography revolves around light and darkness as opposing but inseparably connected life forces. The darkness and unimaginable rhythms of human life are the focal points of Jiří Kylián's Vanishing Twin (2008). The work symbolizes transience, suppressed emotions, and the dark side we know but prefer not to reveal. Christos Papadopoulos' new work explores our subtle daily social connections and highlights the beauty of profound connections that are often overlooked.

Foto Rahi Rezvani