Why such a strange love

Orkater De Nieuwkomers Jelle en Jessica
di 22 okt 20:30
Beeldende, muzikaal gedreven voorstelling, geïnspireerd door Frankenstein en Disney-klassiekers, bestaand uit episch georkestreerde soundscapes, originele popmelodieën, expressieve dans en talloze kostuumwisselingen.
  • 22 okt
    20:30
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Krijn Boon Studio

In een verloren paradijs proberen Djek en Djill te achterhalen wat hun liefde eigenlijk is zonder de bepalende ogen van de buitenwereld. In een voortdurende reeks metamorfoses ontdekken ze zowel de betoverende als de monsterlijke kanten van elkaar, maar blijven achter met de vraag of deze échte liefde niet alleen kan bestaan in hun verbeelding.

Click here for English

Djek en Djill trekken zich terug in het diepe woud, weg van de chaos van de grote stad. In alle rust zoeken ze hier uit wie ze zijn voor de ander. Wat betekenen ze voor elkaar los van hun afkomst, sociale status en verwachtingen? Telkens weer transformeren ze om elkaar steeds als nieuwe personages te ontmoeten. Deze beeldende, muzikaal gedreven voorstelling, geïnspireerd door Frankenstein en Disney-klassiekers, bestaat uit episch georkestreerde soundscapes, originele popmelodieën, expressieve dans en talloze kostuumwisselingen. Why such a strange love is een surrealistisch sprookje dat vertrekt vanuit de overtuiging dat als je elkaar echt wilt kunnen zien, je naar elkaars dromen moet kijken.

Over de makers
Jelle Haen studeerde de vooropleiding zang aan het conservatorium. Jessica Matheson studeerde dans aan de opleiding Transit Dance in Melbourne, waar zij vandaan komt. Jelle en Jessica ontmoeten elkaar tijdens hun opleiding aan de School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling (SNDO) in Amsterdam, waar zij in 2021 afstudeerden.

Jelle en Jessica onderzoeken hoe (zelf)transformatie via gedrag, maar ook via uiterlijke veranderingen, nieuwe werelden, ervaringen en dimensies mogelijk maakt. Zij nemen hiervoor hun ervaringen van buiten het theater mee: Jelle als professioneel internationaal model, afgestudeerd make-up artiest en drag alter-ego Aris Tottle. Jessica als kostuumontwerpster en met haar werk op het gebied van dans, theater, drag/burlesque en design.

Orkater/De Nieuwkomers
Binnen het talentontwikkelingsprogramma Orkater/De Nieuwkomers zetten jonge musici en theatermakers hun ideeën om in muziektheaterproducties. Op basis van een open call worden makers geselecteerd om hun plannen te presenteren aan Orkater en programmeurs en vakgenoten die zich als alliantiepartners aan het traject verbonden hebben. Why such a strange love is de 27e productie binnen Orkater/De Nieuwkomers. 

Orkater is al vijftig jaar hét muziektheatergezelschap van Nederland, waar verhalen worden verteld die nu belangrijk zijn en waar muziek evenveel waarde heeft als taal. Orkaterproducties zijn direct, gevoelig, gewaagd en gul.

Beeldende, muzikaal gedreven voorstelling waarbij de gesproken tekst in het Engels is.
Visual, musically driven performance with spoken text in English.

English

In a lost paradise, Djek and Djill try to find out what their love actually is without the defining eyes of the outside world. In a continuous series of metamorphoses they discover both the enchanting and monstrous sides of each other, but are left wondering whether this real love cannot only exist in their imagination.

Djek and Djill move to the deep forest, away from the chaos of the big city. Here they find out who they are to the other. What do they mean to each other, regardless of their origins, social status and expectations? They transform again and again to meet each other as new characters. This visual, musically driven performance, inspired by Frankenstein and Disney classics, consists of epically orchestrated soundscapes, original pop melodies, expressive dance and countless costume changes. Why such a strange love is a surreal fairy tale that starts from the belief that if you really want to be able to see each other, you should look at each other's dreams.

About the makers
Jelle and Jessica met during their training at the School for New Dance Development (SNDO) in Amsterdam, where they graduated in 2021.

Jelle and Jessica explore how (self) transformation through behavior, but also through external changes, makes new worlds, experiences and dimensions possible. They bring their experiences from outside the theater with them: Jelle as a professional international model, graduated make-up artist and drag alter-ego Aris Tottle. Jessica as a costume designer and with her work in the field of dance, theater, drag/burlesque and design.


Recensies

“De knappe zang en het sterke fysieke spel maken hoe dan ook dat je aldoor geboeid blijft kijken.” -  ⭐️⭐️⭐️⭐️ NRC

“Why such a strange love is een vreemde, vlugge musical vol originele muziek, waarin twee geliefden tegen de achtergrond van een staalkleurig boshuisje voortdurend nieuwe rollen aannemen, geïnspireerd door stereotype beelden uit de media: de onschuldige Disneyprinses, de gevaarlijke vreemdeling, de jazzy diva, et cetera.” - ⭐️⭐️⭐️⭐️ NRC

“Een visueel prachtige Orkater-voorstelling van Nieuwkomers Jelle Haen en Jessica Matheson die zich lieten inspireren door klassiekers als Disney en Frankenstein.” - Trouw

 

Team

concept, spel, muziek en tekst Jelle Haen, Jessica Matheson eindregie Titus Tiel Groenstege decor Janne Sterke kostuums Jessica Matheson haar en make-up Jelle Haen, Jessica Matheson compositie Emile Lagarde, Jelle Haen met dank aan Bruno Listopad