Verdriet is het ding met veren

Theater Rotterdam: Erik Whien
zo 23 mei - do 30 sep
“Aangrijpende, gelaagde en energieke voorstelling” vijf sterren, De Volkskrant

Jacob Derwig en Erik Whien brengen een hartverscheurend boek naar het toneel. 

Click here for English 

Verdriet is het ding met veren is de internationaal succesvolle debuutroman van de Londenaar Max Porter. Een ontroerend en poëtisch verhaal over een vader en zijn twee zoons, die achterblijven na de plotselinge dood van hun echtgenote en moeder. Kort na het verlies worden de drie bezocht door een wrede, onvoorspelbare en zorgende Kraai. Hij pakt de vader, tilt hem op en zegt: ‘Ik ga pas weg als je me niet meer nodig hebt’. 

Regisseur Erik Whien brengt hiermee één van zijn persoonlijke favorieten naar het theater. Jacob Derwig bewerkt het rauwe maar liefdevolle verhaal tot een indringende voorstelling, waarbij het helingsproces en de overgang naar een nieuwe realiteit centraal staan. Hoe ga je om met allesoverheersend verdriet? Hoe accepteer je dat niets meer vanzelfsprekend is?

Verdriet is het ding met veren is een muzikale theatervoorstelling waarin de fijnzinnige, minimalistische stijl van Erik Whien samenkomt met de gloedvolle en aangrijpende teksten uit het boek. Acteurs Jacob Derwig, Jesse Mensah en Romijn Scholten brengen een groots verhaal over ouders en kinderen, onvoorwaardelijke liefde, rouw en een kraai. 

De roman Verdriet is het ding met veren van Max Porter kreeg lovende reacties:
‘Porters roman is een magische bespiegeling over familie, verlies en de troost van literatuur.’- Trouw

‘Absurd, mooi, betoverend, vervreemdend, onvergetelijk.’ - De Morgen **** 

‘Wat een prachtig, bijzonder boekje is Verdriet is het ding met veren. Het is met niets te vergelijken.’ – NRC *****

Let op!

Deze voorstelling is alleen te bezoeken met een coronatoegangsbewijs. Lees hier wat dat inhoudt.

Lees hier het digitaal magazine speciaal ontwikkeld voor Verdriet is het ding met veren.

We miss our Mum, we love our Dad, we wave at crows. It’s not that weird.

Jacob Derwig and Erik Whien bring a heart-wrenching book to the stage. 

Grief is the thing with feathers is the internationally successful debut novel by London-based author Max Porter. A poignant and poetic story about a father and his two sons, who are left to fend for themselves after the unexpected death of their wife and mother. Shortly after their loss, they are visited by a cruel, unpredictable and caring Crow. He grabs the father, picks him up and says "I won't leave until you don't need me anymore".

With this production, director Erik Whien is bringing one of his personal favourites to the stage. Jacob Derwig adapted the raw, but loving story into an impassioned play, in which the process of healing and the passage into a new reality take centre stage. How does one handle all-pervasive grief? How does one accept that nothing can be taken for granted anymore?

Grief is the thing with feathers is a musically inspired theatre production in which Erik Whien's fine-drawn, minimalist style meets the blazing, touching words of the book. Actors Jacob Derwig, Jesse Mensah and Romijn Scholten present a splendid story about parents and children, unconditional love, grief and a crow.

Team

regie Erik Whien tekst Max Porter vertaling Saskia van der Lingen bewerking Jacob Derwig  dramaturgie Casper Vandeputte spel Jacob Derwig, Jesse Mensah en Romijn Scholten vormgeving Julian Maiwald kostuums Rebekka Wörmann muziek Thijs van Vuure productie Andrea van Bussel, Maurice Dujardin techniek Axel Dikkers, Sidney van Geest, Hein van Leeuwen, John Thijssen marketing Astrid de Haas, Robin Laurens, Dieke van der Spek fotografie campagnebeeld Annaleen Louwes scenefoto’s Sanne Peper met dank aan Barbara van Kooten, Jasper Henderson, Roos Ouwehand, Norbert ter Hall, Silvie Dees, Monique van Beek, Shantih Lalta, Ian Hoeffnagel, Wouter van Ransbeek, Emma Cheshire (Faber&Faber), Judith Dimant (Wayward Productions),  Jan Fuite en Nen Xavier

Dank ook aan Hannah Hoekstra en Yves Clemens
En natuurlijk onze speciale dank aan Max Porter