Uchronia

Vincent Riebeek
di 21 sep en wo 22 sep
Nieuwe scenario's voor de bestaande scheppingsverhalen

Het moet anders in de wereld. Maar hoe? Vincent Riebeek gaat terug naar de bron van de mens en zet dans in als een middel voor een nieuw begin. 

Click here for English

Vincent Riebeek gaat voor niets minder dan een remake van onze wereld. Met collages en tableaux vivants nodigen de performers het publiek uit om te fantaseren wat er allemaal mogelijk is, los van het hier en nu. Dat maakt het mogelijk om de toekomst te smeden die we het liefste willen hebben. Voor Riebeek werkt dat idee van thuisloosheid bevrijdend. Alles is mogelijk, niets is gebonden aan conventies, aan tijd en plaats. Uchronia betekent letterlijk ‘geen tijd’, verwant aan utopia ‘een niet-bestaande plaats’. In de voorstelling gaat Riebeek terug naar de oorsprong van dans en van de mensheid zelf, en komt met nieuwe scheppingsverhalen. 

Over Vincent Riebeek
Vincent Riebeek begon als autodidact, vrij van alle normen en regels in de dans. Hij was al lang actief als performer, onder meer met Florentina Holzinger (“Europa’s meest radicale performanceduo”), toen hij zijn opleiding in 2018 afrondde, aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling en aan DASarts. Zijn afstudeerwerk One of a kind was te zien in verschillende Europese steden en toert nog steeds. Na het voltooien van residenties in Tanzhaus Zürich en Arsenic Lausanne, presenteerde hij The desire to create something that always exists bij Theater Frascati Amsterdam. Zijn nieuwe werk ontwikkelde hij onder meer tijdens een residentie in Veem House of Performance. Intussen omarmt hij zijn status van buitenstaander volop: hij put uit alle mogelijke genres, van klassiek ballet tot circus en werkt zich naar eigen zeggen naar binnen in ruimtes waar hij niet thuishoort. Hij wil de grenzen van dans en performance verleggen en maakt provocerend werk op het snijvlak van kunst en amusement. “Het is mijn intentie om een bevrijdende ervaring te creëren die emanciperend is voor zowel het publiek als de artiest."

Bezoek Uchronia in combinatie met Come on Feet op 22 september, en ontvang korting op de totaalprijs.

Na afloop van de voorstelling op 21 september is er onder leiding van programmeur Walther van den Heuvel  een Q&A met Vincent en de performers.

Things have to change in the world. But how? Vincent Riebeek traces the origins of humanity and uses dance as a means for a new beginning.

Uchronia is a remake of our world. With collages and tableaux vivants, the performers invite the audience to imagine what is possible. A practice that allows us to forge the future we would like to have. The title literally means 'no time', related to the concept of utopia: 'no place'. In Uchronia, Vincent traces the origins of dance and of humanity itself, and then invents new scenarios for the existing stories of creation.

For Riebeek, the idea of homelessness is liberating. Everything is possible, nothing is bound by conventions of time and place. 

About Vincent Riebeek
Vincent Riebeek began as an autodidact, completely free from the standards and rules of dance. Riebeek studied dance at the School for New Dance Development and at DASarts. His graduation project One of a Kind was shown in various European cities and is still touring. After completing a series of residencies in 2019-2020 at Tanzhaus Zürich and Arsenic Lausanne, he presented The desire to create something that always exists at Theater Frascati in Amsterdam. He developed his new work during a residency at Veem House of Performance, among other places. The duo that Riebeek forms with Florentina Holzinger (AppolonMusagete XL, Julidans 2019) was called "Europe's most radical performance duo".

Vincent Riebeek decided to fully embrace his outsider status. Riebeek does not hesitate to draw on all possible genres, from classical ballet to circus. He makes provocative work that balances on the intersection of art and entertainment. He pushes the boundaries of what dance and performance can be. "It is my intention to create a liberating experience that is emancipating for both the audience and the artist."

Team

concept en regie Vincent Riebeek van en met Rose Acras, Antonio Maia, Nicolas Roses, Slim Soledad, Victoria Caram (video)

met dank aan Amsterdams Fonds voor de Kunst, Norma Corona Fonds, Arsenic Centre d’art scénique contemporain Lausanne, Sophiensaele Berlin, Julidans, Amsterdam, Gessnerallee, Zürich en Veem House for Performance, Amsterdam